Partijos laikraštis

    Archyvai

2013 m. balandžio12-14 d. vyko LSDMS Respublikinė konferencija-seminaras „Demokratija, socialinė atsakomybė ir valstybės gerovė moterų akimis“ Palangoje

Balandžio 12-14 dienomis Palangoje vyko Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) konferencija, kurioje dalyvavo daugybė Lietuvos socialdemokračių moterų iš visos Lietuvos. Konferencijoje LSDMS Mažeikių skyrių atstovavo socialdemokratės Irena Macijauskienė, Krisitina Šmitaitė, Asta Kozlovienė. Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu išrinkta LSDMS pirmininkė, kuria tapo Ūkio ministrė Birutė Vėsaitė.

Seminaro metu atkreiptas dėmesys į smurtą prieš moteris šeimose. Socialdemokratėms moterims buvo suteikta galimybė pažiūrėti režisierės Janinos Lapinskaitės edukacinį filmą „(Ne)eilinė moters istorija“. Turbūt kiekviena iš filmą stebėjusių moterų suprato režisierės siekį šiuo filmu atsargiai ir paveikiai atskleisti smurto šeimoje problemą, atpažinti pirmuosius smurto ženklus. Juk visi tyčiniai, fiziniai, psichologiniai, ekonominiai, seksualiniai veiksniai vieno šeimos nario – dažniausiai vyro veiksmai kito šeimos nario – dažniausiai moters atžvilgiu, kurie pažeidžia jos kaip pilietės, asmens, konstitucines teises ir laisves bei sukelia jai ekonominį, fizinę, psichinę žalą yra nepriimtini. Buvo išklausyta nemažai pranešimų švietimo, visuomenės pažangos, sveikos gyvensenos ir moterų aktyvumo, pilietiškumo klausimais. Pranešėjos – Ūkio ministrė B.Vėsaitė, Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė M.Jankauskaitė, akcijos „Sveika skrynia“ iniciatorė J. Kulberkienė ir kitos.

Konferencijos metu buvo priminta, jog ne visi LSDMS klubai pateikė informaciją apie narių sąrašų atnaujinimą ir išsakytas prašymas kuo greičiau tai padaryti. Tai pat pasiūlyta „Rožių dienos“ idėja, kurią būtų galima organizuoti kiekviename iš klubų. Tai trijų dalių konferencija, susirinkimas ar vakaronė, kur kiekvienoje iš dalių būtų galima pasireikšti socialdemokratėms moterims – politikėms, rankdarbių mėgėjoms – darbščioms auksarankėms bei meno, kūrybos, muzikos puoselėtojoms.

LSDP Mažeikių skyriaus informacija


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius