Partijos laikraštis

    Archyvai

Rugsėjo 15 d. 17 val. kviečiamas skyriaus narių visuotinis susirinkimas

Gerbiamieji bičiuliai, prezidiumo nariai, tarybos nariai, grupių pirmininkai prašome pranešti savo grupių nariams , kad dėl susiklosčiusių  aplinkybių    visuotinis  susirinkimas, kuris turėjo įvykti šių metų rugsėjo  mėn. 08 d . perkeliamas į  rugsėjo mėn. 15 d. 17 val. Susirinkimas kviečiamas mūsų salėje II aukšte.


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius