Partijos laikraštis

    Archyvai

Administracijos direktorei – kaltinimai delsa ir savanaudiškumu

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai LSDP Mažeikių skyrius pastaruoju metu nemažai pareiškė priekaištų dėl neveiklumo, delsimo pateikiant prašymus dėl papildomų Vyriausybės skirstomų lėšų. Tęsiantis su įstatymais prasilenkiančiais veiksmais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos LSDP frakcija Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai išsiuntė pranešimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės Laimos Nagienės elgesio atitikties Lietuvos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms. 

Palaiko seserį

Rašte nurodome, kad praėjusių metų liepą Savivaldybės administracijos direktorė L. Nagienė  pasirašė papildomą susitarimą dėl Kalnėnų progimnazijos, tada dar pagrindinės mokyklos, vidaus patalpų paprastojo remonto darbų sutarties. Tikriausiai jau niekam ne paslaptis, kad Kalnėnų pagrindinės mokyklos direktore dirbanti Regina Arbatauskienė – L. Nagienės sesuo. Tai nurodyta ir L. Nagienės viešų ir privačių interesų deklaracijoje.  L. Nagienė 2019 m. gegužės-rugpjūčio mėn. pagal Kalnėnų pagrindinės mokyklos remonto darbų sutartį ir papildomą susitarimą pasirašė apmokėti atliktų darbų aktus ir sąskaitas-faktūras.  

„Laima Nagienė nenusišalina rengiant įvairius savivaldybės tarybos sprendimus, susijusius su Kalnėnų progimnazija: tvirtinant nuostatus, svarstant turto perdavimo klausimus, pareigybių skaičiaus nustatymą. Ji pasirašo aiškinamuosius raštus, teikiamus prie tarybos sprendimų projektų, dalyvauja komitetų ir tarybos posėdžiuose svarstant klausimus susijusius su Kalnėnų  progimnazija“, – teigiama frakcijos pranešime.

Veltui parsivežė dukrą…

LSDP frakcija į pranešimą taip pat įtraukė ir Mažeikių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos tyrimo ataskaitoje „Dėl Mažeikių rajono savivaldybėje priimtų sprendimų kovai su Covid-19 teisėtumo“ konstatuotus pažeidimus. Vienas jų teigia, kad administracijos direktorė (L. Nagienė) galimai sumaišė viešuosius ir privačius interesus, priimdama sprendimus ir apmokėdama išlaidas, susijusias su dukros parvežimu iš Estijos, kai to nenumato teisės aktai.

2020 m. kovo 31 d. administracijos direktorė paskelbė įsakymą „Dėl įgaliojimų suteikimo UAB „Tomga“ vairuotojui Tomui Gabaliui“, kuriuo įgaliojo minėtą asmenį atstovauti Administraciją ir 2020 m. balandžio 3 d. Estijoje paimti keturis keltu iš Helsinkio į Taliną grįžusius asmenis. Viso to tikslas – parvežti juos į Mažeikių rajono savivaldybės izoliacijai skirtas patalpas, esančias Laisvės g. 7. Tuo tarpu pagal Užsienio reikalų ministerijos nutarimą, Lietuvos piliečių pargabenimas užsakomaisiais reisais Vyriausybės buvo organizuojamas tik iki š. m. balandžio 1 d. Kita vertus, teisės aktai įpareigojo piliečių parvežimą tik nuo sienos kirtimo punktų ar oro bei kitų uostų Lietuvoje, bet ne iš kitų valstybių. Reikia pastebėti, kad Savivaldybės administracijos direktorė pasirašo įsakymą dėl daugiabučių namų laiptinių dezinfekcijos, kuris pripažintas taip pat neteisėtu, ir už šią paslaugą gyventojai turi susimokėti patys, o kitu įsakymu – už savivaldybės lėšas parsiveža artimus šeimos narius.

Ne Mažeikių gyventojai

Nepaisant teisės aktų, L. Nagienės iniciatyva ir Savivaldybės administracijos išlaidomis šie keturi asmenys į Lietuvą buvo parvežti, bet nė vienas iš jų nebuvo izoliuoti savivaldybės numatytose patalpose: L. Nagienės dukra izoliavosi pas ją atskiroje namų ūkio valdoje, o visi kiti asmenys net nebuvo Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai ir neaišku, ar jie apskritai izoliavosi.

Rajono savivaldybės administracijos veikloje Mažeikių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos tyrimo ataskaitoje pateikta ir dar daugybė trūkumų: įtartinais jai pasirodė prieštaringa  informacija dėl patalpose izoliuotų asmenų ir patalpų priežiūros tvarkos aprašo, nes visur figūruoja didesnis saviizoliuotų asmenų skaičius bei jiems apgyventi skirtos apmokėjimo už patalpas ir maitinimą sąskaitos.

Daug didesnių išlaidų iš mūsų biudžeto pareikalavo nuo karantino izoliuotų asmenų apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, neapgalvotai nupirktos už rekomenduotą maksimalią ar didesnę vienos paros sumą.  

Nepriimtina Savivaldybės tarybos LSDP frakcijai ir tai, kad Savivaldybės administracijos direktore L. Nagienė buvo paskirta 2019-05-27, bet privačių interesų deklaraciją pateikė tik beveik po dviejų mėnesių  nuo paskyrimo – 2019-07-24. 

Mažeikiškių savivaldybės tarybos LSDP frakcija VTEK‘o prašo įvertinti, ar pagal aukščiau išdėstytus faktus L. Nagienė, eidama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.

Su visa Mažeikių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos tyrimo ataskaita susipažinti galite čia http://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/savivaldyb%C4%97s-taryba/kontrol%C4%97s-ir-audito-tarnyba/nuostatai-ir-veikla/audito-ataskaitos-ir-i%C5%A1vados/?fbclid=IwAR2qMg7kZyXkoLJvb7nfrSkDLcR3XCN8khbD9uOd1zvPeQAJ5zHc2mnJgGE


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius