Partijos laikraštis

    Archyvai

Algirdas Butkevičius: „Geros naujienos iš Vyriausybės –didinamos žmonių pajamos“

Premjere, iš Jūsų lūpų nuskambėjo pirmieji pranešimai apie mažinamus mokesčius gyventojams. Ar žmonės gali tikėtis gauti didesnes algas?

Tikėtis gali socialiai jautriausios gyventojų grupės – mažas algas gaunantys ir vaikus auginančios šeimos. Vyriausybė nuo kitų metų nusprendė padidinti neapmokestinamų pajamų dydį. Tai sumažins mokesčių naštą tiems, kurie gaunaatlyginimus iki 928 eurų. Dabar neapmokestinamos pajamos sieks 200 eurų.

Dirbantis žmogus jau kitais metais gaus daugiau pajamų. Skaičiuojama maždaug nuo 50 iki 100 eurų. Dar tos pajamos padidės, jei šeima turi vaikų. Vyriausybėje paskaičiavome, kad du vaikus auginančio žmogaus pajamos padidėtų apie 100 eurų per metus.

 

Opozicija kaltina Jus, kad tokie sprendimai, susiję su gyventojų pajamų didinimu, daromi prieš rinkimus.

Socialdemokratai tik atėję į valdžią nuo pat pradžių didino žmonių pajamas – ir konservatorių-liberalų Vyriausybės nukarpytas pensijas, ir minimalią algą jau tris kartus kėlėme, iš viso 79 eurais padidinome, ir dar kelsime. Tikrai tai daroma, nesvarbu, jog  artėja rinkimai.

O dabartinį sprendimą dėl NPD didinimo ši Vyriausybė priėmė, kai paskaičiavo, kad planuotų pajamų į biudžetą pavyko surinkti daugiau negu 100 procentų. Jau seniai laukėme galimybės gerinti gyventojų, gaunančių mažiausias pajamas ir auginančiųvaikus, padėtį.

 

Ar per metus iki rinkimų dar galima tikėtis gerų naujienų iš šios Vyriausybės?

Vyriausybė nenustos dirbusi dėl to, kad artėja rinkimai. Bus ne tik keliamos žmonių pajamos. Geriausia naujiena visiems –  Seimo svarstymui perduotas Socialinio modelio projektas. Naujas socialinismodelis užtikrintų ir darbuotojų pajamų, ir darbo vietų augimą, ir naujus darbo santykius. Lietuvos ir užsienio verslas su mažesne rizika galėtų investuoti, o rezultatus pajustų visi.Žmonės galėjo per trejus metus įvertinti, kad tai,ką ši Vyriausybėdarė, tik pagerino valstybės, jos žmonių padėtį.

O žmonių pajamas ši Vyriausybė yra pažadėjusi didinti siejant su ekonomikos rodikliais. Mes nesišvaistome nepaskaičiuotais dalykais. Kai pajamos į biudžetą surenkamos planuotai arba net viršija planus, kaip yra dabar, stengiamės, kad finansinį pagerėjimą pirmiausia pajustų žmonės. Bent po truputį jų pajamas didiname, ypač mažiausias.

 

Ar galėsite pasirūpinti Lietuvos gyventojų gerove, jei teks rūpintis tūkstančiais pabėgėlių?

Pirmiausia tas tūkstantis pabėgėlių į Lietuvą dar neatvyksta. Karo pabėgėlius vešimės etapais per dvejus metus. Ruklos pabėgėlių centras pajėgus apgyvendinti pusantro šimto žmonių. Maždaug po tiek ir atvyks. Migrantai patys suinteresuoti įsikurti, dirbti, prisitaikyti. Aišku, dėl to jie ir veržiasi į tas valstybes, kur trūksta darbo jėgos, kur įstatymai jiems palankūs. Pas mus apsigyvens tie, kurie to norės ir bus atrinkti pagal saugumo kriterijus, pagal jų galimybes prisitaikyti– ir mūsų darbo rinkoje, ir visuomenėje. Jų integravimui bus panaudotos ES skiriamos lėšos – po 6 tūkstančius eurų kiekvieno pabėgėlio integravimui.

Nerimaujantiems dėl kitokios kultūros ir tikėjimo žmonių atvykimo, noriu pasakyti, kad mes tiesiame pagalbos ranką, o tie, kuriems jos reikia, turės prisitaikyti prie mūsų žmonių gyvenimo būdo ir taisyklių.

Šiuo atveju pagalbos ranka tiesiama ne tik patiems pabėgėliams, bet ir toms ES šalims, kurias jie užplūdo. Juk gyvenant bendrijoje kitų paramos prireikia tai vieniems, tai kitiems, taip pat–ir mums.

 

 

Kalbino žurnalistė Irmina Frolova-Milašienė


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius