Partijos laikraštis

    Archyvai

APLINKOS MINISTERIJOS VADOVAI: „ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VADOVAI SUGEBĖJO MINISTERIJOJE ATIDARYTI VISAS DURIS“

Vakar, vasario 24 d., Mažeikiuose vyko Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos organizuotas „žaliadienis“ – mūsų mieste lankėsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, viceministrai Algirdas Genevičius ir Linas Jonauskas, Aplinkos ministerijos specialistai. Visi jie gyrė dabartinius Mažeikių rajono savivaldybės vadovus už itin didelį rūpestį rajonu.

Mažeikių rajono savivaldybėje vykusiame susitikime su Mažeikių rajono savivaldybės vadovais, Savivaldybės administracijos specialistais, Savivaldybės įmonių, daugiabučius namus administruojančių įmonių vadovais aplinkos ministras K. Trečiokas akcentavo, kad kiekvieną savaitę jis kartu su viceministrais bei ministerijos specialistais vyksta vis į kitą šalies savivaldybę siekdami atsakyti į specialistams ir gyventojams kylančius klausimus dėl Aplinkos ministerijos kuruojamų sričių: atliekų tvarkymo, vandentvarkos, daugiabučių renovacijos programos, Europos Sąjungos paramos naudojimo galimybių sprendžiant aplinkosaugos klausimus.

„Nenorime, sėdėdami Vilniuje, iš raštų, nuogirdų priiminėti sprendimus. Kalbėjimasis visada yra labai svarbus. Juk, atsirašinėdamas žmonėms, gali šventą tiesą parašyti, kad toks ar kitoks įstatymas, deja, neleidžia išspręsti tos problemos. Tačiau kur kas geriau su tuo žmogumi pasikalbėti, drauge ieškoti galimų būdų problemai spręsti. Kadangi nenoriu „sugedusio telefono“, važiuojame didelė komanda“, – sumanymą organizuoti „žaliadienius“ paaiškino aplinkos ministras.

Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys dėkojo svečiams už surastą laiką atvykti į Mažeikius bei įvardijo kelis klausimus, kuriuos norėtų aptarti su Aplinkos ministerijos vadovais: Klimato kaitos specialiosios programos kai kuriuos aspektus, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, vandentvarkos klausimus.

Viceministras A. Genevičius sakė, kad Mažeikiai – išskirtinis rajonas vertinant pagal Savivaldybės vadovų gebėjimą pritraukti į rajoną lėšų.

„Lyginant su kitais rajonais, mažeikiškiai buvo labai aktyvūs. Mažeikių rajono savivaldybės vadovai sugebėjo visas duris mūsų ministerijoje plačiai atidaryti. Manau, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus veikla labai aktyvi, vykdomų projektų sąrašas – didžiulis“, – mūsų rajono savivaldybės vadovų aktyvumu džiaugėsi A. Genevičius.

Vicemeras L. Jonauskas taip pat akcentavo itin didelį Savivaldybės mero A. Tenio darbštumą ir rūpinimąsi savo rajonu.

„Su meru labai daug bendraujame. Jis nuolat skambina, klausia, atvažiuoja, prašo padėti. Iš tiesų jis labai nuoširdžiai ir aktyviai viską sprendžia. Džiaugiuosi, kad galiu padėti, nes esu mažeikiškis, ir didžiuojuosi, kad mano gimtajam rajonui vadovauja toks puikus žmogus“, – prisipažino viceministras L. Jonauskas.

Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamento ES paramos planavimo ir procedūrų skyriaus vedėja Eglė Valūnė supažindino su 2014-2020 m. ES paramos galimybėmis. Atsakyta į specialistų, įmonių vadovų klausimus.

Aplinkos ministerijos ir Savivaldybės vadovai susitiko su VĮ Mažeikių miškų urėdija kolektyvu, lankėsi UAB „Mažeikių vandenys“ bei lopšelyje-darželyje „Eglutė“, atsakė į gyventojų klausimus Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre vykusiame susitikime. Visuose susitikimuose dalyvavo Seimo narys Kęstutis Bartkevičius.

Informacijos šaltinis: Mažeikių rajono savivaldybė, www.mazeikiai.lt


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius