Partijos laikraštis

    Archyvai

Frakcija

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos LSDP frakcija

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos, komitetai
1. Tenys Antanas Meras
2. Irena Macijauskienė Mero pavaduotoja; sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetas
3. Judyta Čejauskienė sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetas, pirmininkė
4. Audronė Vaitiekienė sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetas, pavaduotoja
5. Audronė Šimkuvienė sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetas
6. Laima Nagienė ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetas, pirmininkė
7. Deivydas Vyniautas Frakcijos seniūnas; ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetas, pavaduotojas
8. Juozas Kelmelis ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetas
9. Petras Kekys

ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetas

10. Darius Seilius ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetas
11. Viktoras Bugnevičius kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komitetas, pirmininkas
12. Martynas Matkevičius kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komitetas