Partijos laikraštis

    Archyvai

Gerbiami Pedagogai

Rodos, imtum – visus apkabintum
ir sušuktum mintims – seliavi!
Gal su šypsena vaiko numirtum
išskabtuotam likimo lopšy.
/Marijus Budraitis/

Gerbiami Pedagogai,
Nuoširdžiai sveikiname Jus Tarptautinės mokytojų dienos proga. Labai vertiname Jūsų išmintį ir pasiaukojimą, tvirtą valią ir kantrų kasdienį darbą einant sunkiu, bet garbingu Mokytojo pašaukimo keliu. Dėkojame už Jūsų entuziazmą puoselėjant pažinimo troškimą ir atradimo džiaugsmą, už Jūsų kūrybingumą perteikiant mokiniams žinias, gebėjimus ir įgūdžius. Linkime Jums nesenkančio dvasios polėkio, kūrybinio įkvėpimo ir profesinės sėkmės. Viltis ir tikras džiaugsmas tegu visada lydės Jūsų kilnų darbą.

 

LSDP Mažeikių skyriaus vardu  pirmininkas  A. Tenys


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius