Partijos laikraštis

    Archyvai

Iš kandidato į Mažeikių rajono savivaldybės merus Antano Tenio programos

Nenoriu žadėti to, ko negalėčiau ištesėti. Kadangi esu socialdemokratas, vadovausiuos mūsų partijos rinkimine programa, padėsiu ją įgyvendinti, o kaip rajono savivaldybės meras tinkamai vykdysiu tas funkcijas bei pareigas, kurias merui numato Vietos savivaldos įstatymas.

Tęstinumas, strateginis planavimas, finansinis stabilumas: mano ir socialdemokratų kandidatų į savivaldybės tarybos narius siekiamybė – tęsti pradėtus darbus, nes pavyko nemažai nuveikti sprendžiant visiems savivaldybės gyventojams aktualias problemas. Turime gana išsamų rajono ilgalaikį strateginį plėtros planą 2014 – 2020 metams, jeigu būsiu išrinktas, kontroliuosiu jo vykdymą bei tobulinimą. Sieksiu finansinio stabilumo bei tinkamo savivaldybės finansų valdymo. Privalome likviduoti uždelstas kreditorines skolas, užtikrinti biudžetinių įstaigų tinkamą finansavimą, laiku grąžinti projektų vykdymui paimtas paskolas.

Organizacinė veikla savivaldybės taryboje

Visos savarankiškosios savivaldybės funkcijos (kurių virš keturiasdešimties) bus mano dėmesio centre. Turiu viziją kaip pagerinti ir patobulinti savivaldybės tarybos sprendimų priėmimą bei komitetų veiklą. Esu pasiruošęs dirbti su visais savivaldybės tarybos nariais, kokiai (ar jokiai) frakcijai jie priklausytų, moku bendrauti, ieškoti racionalaus grūdo diskusijose, nebijau išsakyti ir ginti savo nuomonę, tačiau esu pakantus, tolerantiškas kitoms nuomonėms. Žinau, kad meras privalo būti diplomatas, kompromisų meistras, o tam būtina nemaža gyvenimiška ir vadovaujamo darbo patirtis. Manau, kad ją turiu.

Savivaldybės institucijos, biudžetinės ir viešosios įstaigos

Sieksiu savivaldybės institucijų veiklos skaidrumo, viešasis administravimas turi tapti aiškus ir suprantamas savivaldybės gyventojams. Reikalausiu viešumo ir tinkamo reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę, gerbsiu žmogaus teises bei laisves, visų lygias galimybes. Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, biudžetinėse bei viešosiose įstaigose bus taikomi aukščiausi vadybos ir personalo valdymo standartai.

Mero santykiai su bendruomenėmis ir kitomis asocijuotomis struktūromis

Esu atviras iniciatyvoms, naujoms idėjoms. Daug dar galima nuveikti įtraukiant į vietos reikalų tvarkymą gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius, o į viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymą – kuo daugiau gyventojų. Tikiu jaunimu, mėgstu su juo bendrauti, manau, kad iki šiol per mažai dėmesio buvo skiriama jaunimo problemoms, todėl stengsiuos stiprinti savivaldybės ryšius su jaunimą vienijančiomis organizacijomis.

Tinkamas atstovavimas savivaldybei ir jos interesų gynimas

Svarbi mero pareiga, gana daug lemianti ne tik jo, bet visos savivaldybės veikloje – tinkamas rajono atstovavimas, problemų iškėlimas, jų sprendimo būdų pateikimas ministerijose, Vyriausybėje, Seime. Mano patirtis, asmeniniai kontaktai – galiu drąsiai teigti – leistų deramai ir naudingai atstovauti savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, nevyriausybinėmis organizacijomis, Lietuvos ir užsienio valstybių savivaldybėmis.

Mano vizija: savivaldybė baigiantis naujajai kadencijai

Nežadu daugiau, negu galėčiau nuveikti. Be jau aukščiau paminėtų būtinų darbų, stengsiuos kontroliuoti svarbių rajonui projektų įgyvendinimą: sporto ir pramogų arenos; estakados per geležinkelį Algirdo g. Mažeikiuose; pramoninio parko su medienos apdirbimo įmonėmis; Ventos upės slėnio sutvarkymo su pėsčiųjų ir dviratininkų takais.

Kokią matau rajono viziją? Tikiuosi, kad jame gyvens draugiški ir šiltai bendraujantys žmonės, daugės šypsenų. Rajonas turi tapti patrauklus privačiam verslui bei turizmui. Dirbsiu tam, kad po mano kadencijos kitam merui, kitai savivaldybės tarybai dirbti būtų lengviau, kad liktų kuo mažiau neišspręstų problemų.

Tikiu, kad rajono rinkėjai pasirinks ne pažadus, bet darbus.

LSDP Mažeikių skyriaus informacija 


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius