Partijos laikraštis

    Archyvai

Įvyko LSDP Mažeikių skyriaus Moterų klubo, ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

2015 m. kovo mėn. 24 d. įvyko  LSDP  Mažeikių  skyriaus    Moterų klubo, ataskaitinis – rinkiminis   susirinkimas. Susirinkimas vyko fizinės medicinos ir reabilitacijos centre “Gelmės”, kuriame moterys mėgavosi povandeniniu masažu, baseinu, pirtim, druskos kambariu, limfodrenažu.   Moterų sąjungos pirmininkė Audronė Vaitekienė atsiskaitė už 2013 – 2014 metų veiklą, džiaugėsi nuveiktais darbais: Renavo dvaro parke buvo  suorganizuota talka, VšĮ Mažeikių bendruomenės centre vyko moterų įvairių rankdarbių, siuvinėtų bičiulės G. Žalnerukinienės paveikslų paroda, taip pat su aktyviausiomis bičiulėmis susitiko ir bendravo LR Seimo narė, Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkė Birutė Vėsaitė, dalyvavo Palangoje vykusiame renginyje „Moters vaidmuo šiandieninėje visuomenėje”, socialdemokratės moterys  organizavo žygį „Moterys prieš smurtą šeimoje“. LSDP Mažeikių sk. Moterų klubo pirmininkė Audronė Vaitekienė didžiuojasi bičiulių vienybe, jų išradingumu ir aktyvumu. Smagu, kad moterys aktyviai dalyvauja visuomeninėje, socialinėje  veikloje – socialinėse akcijose, pažintinėse ir kultūrinėse kelionėse, rinkimuose ir pan. Nuoširdų ačiū tarė visoms bičiulėms, tačiau ypatingai dėkojo LSDP pirmininko pavaduotojai, Tarybos narei  Irenai Macijauskienei,  Jonei Liaudanskienei, Kristinai Šmitaitei, Renatai Vindašienei, Tatjanai Kinčinienei, Audronei .Šimkuvienei, Viliuetai Riaukienei, Sidai Kojelienei.

LSDP Mažeikių sk. Moterų klubo pirmininke  perrinkta Audronė Vaitekienė. Jos pavaduotoja išrinkta Zita Jonauskienė. Moterys užsibrėžė aktyviau dalyvauti respublikinėje LSDM sąjungos veikloje, toliau domėtis ir organizuoti akcijas prieš moterų smurtą šeimoje, organizuoti  pažintines  išvykas, dalyvauti aplinkos tvarkymo talkose, puoselėti  tradicines šventes, dalyvauti labdaringoje veikloje. Delegatėmis į Respublikinę LSDM konferenciją Vilniuje (2015 balandžio  11d.) išrinktos Audronė Vaitiekienė ir  Zita Jonauskienė.

LSDP Mažeikių skyriaus informacija


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius