Partijos laikraštis

    Archyvai

Įvyko LSDP Mažeikių skyriaus visuotinis ataskaitinis– rinkiminis susirinkimas

2013 m kovo 21 d. vyko LSDP Mažeikių skyriaus Visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Pradžioje tylos minute buvo pagerbti Anapilin išėję bičiuliai. Naujiems nariams įteikti LSDP bilietai, aktyvūs bičiuliai už jų darbą gavo padėkos raštus. Ataskaitiniame susirinkime buvo išklausytos, už praėjusį laikotarpį, partijos veiklos, socialdemokratų frakcijos savivaldybės taryboje, finansų, etikos ir procedūrų komisijų ataskaitos. Jų veikla patvirtinta ir įvertinta patenkinamai. Po pasisakymų ir diskusijų vyko pirmininko ir partijos skyriaus vadovaujančių organų rinkimai. LSDP Mažeikių skyriaus pirmininku antrai kadencijai vienbalsiai išrinktas Antanas Tenys. Susirinkimas patvirtino tris pirmininko pavaduotojus: Ireną Macijauskienę, Viktorą Prokopčuką, Martyną Matkevičių.  Susirinkimo metu buvo papildyti įstatai dėl Garbės pirmininko vardo suteikimo. LSDP Mažeikių skyriaus Garbės vardas įteiktas ilgamečiui partijos bičiuliui Jonui Jurkui. Vėliau bendrapartiečiai klausėsi  jaunų atlikėjų (vadovas Antanas Dargis) koncerto. Susirinkimas baigėsi šiltai bendraujant ir diskutuojant prie kavos puodelio.

 LSDP Mažeikių skyriaus informacija

 Akimirkos iš suisrinkimo:


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius