Partijos laikraštis

    Archyvai

Kandidatė daugiamandatinėje apygardoje – Rima Širvinskienė

Gimė 1953 m. kovo 26 d. Telšiuose, daugiavaikėje (7 vaikai) darbininkų šeimoje.
1960-1971 m. mokėsi Telšių Žemaitės vidurinėje mokykloje.
1976 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo vidurinės mokyklos chemijos ir buities kultūros mokytojos kvalifikaciją. Kaip chemijos mokytojai suteiktas  magistro kvalifikacinis laipsnis.
1976-1979 m. dirbo Mažeikių 2-ojoje vidurinėje mokykloje, mokytoja, klasės auklėtoja.
1980-1990 m. – Mažeikių 5-osios vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja.
1990-1993 m. – Žemalės pagrindinėje mokyklos direktorė.
Nuo 1993 m. vadovauja Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinei mokyklai.

Rimos Širvinskienės dėka Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos gyvenimas tapo dinamiškesnis, aktyvesnis, mokyklos bendruomenė nuolat skatinama tobulėti. Daug dėmesio skiriama meniniam, doriniam ugdymui, siekiama įgyvendinti Marijos Pečkauskaitės skleistas altruistines idėjas. Teikiama pagalba seneliams, asocialių, vargingai gyvenančių šeimų vaikams. Užmegzti ryšiai su  Kristianstado Švedų – Lietuvių bendruomene. Atsirado naujų tradicijų: mokyklos vardo grąžinimo šventė, Adventiniai vakarai. Įspūdingai švenčiami Šatrijos Raganos gimtadieniai: vyksta mokyklos mergaitės, siekiančios rašytojos iškeltų idealų, rinkimai, mokinių kūrybos konkursai, konferencijos, tarptautiniai sakralinės muzikos bei mokyklų teatrų „Gyvieji paveikslai“ festivaliai.

Vadovaujant Rimai Širvinskienei, Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla tapo miestelio kultūros ir švietimo centru,  pati direktorė buvo išrinkta židikiečių bendrijos pirmininke.
Gausiai beslankantys svečiai iš įvairių Europos šalių, Vilniaus, Telšių kunigų seminarijos, Vyskupijos bei kitų Lietuvos vietų, Mažeikių rajono pastebi, kad Marijos Pečkauskaitės puoselėtos idėjos yra gyvos ne tik mokykloje, bet ir visoje Židikų miestelio bendruomenėje. Tai – didelis mokyklos vadovės nuopelnas.

2004 metais  direktorei suteiktas Šatrijos Raganos  premijos laureatės vardas. 2007 m. – rašytojo, pedagogo Vienuolio premija, 2008 m. – metų mokytojos vardas (socialinio projekto „Drąsinkime ateitį“ nominacija). Apdovanota Lietuvos Šaulių sąjungos medaliu „Už tarnystę Tėvynei“. Apdovanota Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu už ilgametę nuoširdžią ir kūrybingą vadybinę veiklą.

Direktorės iniciatyva mokyklos bendruomenė dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir konkursuose. Tokiu būdu garsinamas mokyklos, Mažeikių rajono ir visos  Lietuvos vardas Europoje:
Socrates Comenius 1, ,,Transportas – kas per šiukšlė“ (Olandija, Lenkija, Ispanija),
Interreg IIIA „Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp pasienio ruože esančių mokyklų“(Lietuva- Latvija),
Beautiful like flowers ( Čekija),  Lietuvių latvių kalbų pamokų ciklas pasienio regione ( Židikai- Vainodė),
Pavasaris Europoje „Pavasario diena“,
Mano namai Europos Sąjunga ( Vengrija),
Comenius daugiašalės partnerystės projektas „Energija rytojui“ („Energy for tomorrow“),
Latvijos Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Jungtinis edukacinis ir kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos mokyklų pasienyje“.

Rima Širvinskienė kelia didžiulius reikalavimus sau, kaip asmenybei bei mokyklos vadovei. Tobulino bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas dalyvaudama kursuose ir seminaruose:
„Efektyvus švietimo įstaigos finansų valdymas“;
„Vietos projektų ir paraiškų rengimas įgyvendinant strategiją“;
„Vidinis auditas vadovams“;
„Darbo teisė“;
„Strateginis planavimas“;
„Kaip tapti matomam? Mokyklos įvaizdžio kūrimas per viešuosius ryšius“;
„Koučingo specialistų ruošimo programa“;
„Teisinių žinių ir vadybos pagrindų kursai švietimo įstaigų vadovams“;
„Karjeros planavimo įgūdžių ugdymas“;
Projekto „Europos sąjungos šalių pozityvios pedagogų patirties sklaida“  seminaras „Pedagogų bendravimas Šiaurės šalių Tarybos erdvėje. Suomijos ir Švedijos švietimo politika“;
„Bendrosios vadovo kompetencijos“;
„Italijos švietimo politika, švietimo sistemos ypatumai ir naujovės. Ugdymo vadyba. Mokyklų ištekliai, jų valdymas“;
Dalyvavo  tarptautinėje studijų programoje  Berlyne„Networks in Europe/Zukunftswerkstatt NAKZE“;
Savęs įsivertinimo seminaras „I-PROBE NET projekte Lietuvos mokyklose“;
„Baltijos šalių narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ugdymo institucijose patirtis, problemos ir perspektyvos“ ir kt.
Laisvalaikiu mėgsta keliauti, skaityti, domisi politika, maloniai leidžia laiką su anūkais. Mieliausias poilsis Lietuvos pajūryje Pervalkoje.

Kodėl ji – LSDP partijos narė? Todėl, kad Socialdemokratų partijai svarbiausia vertybė – žmogus ir tarnystė jam. Tai visiškai sutampa su Rimos Širvinskienės gyvenimo nuostata.


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius