Partijos laikraštis

    Archyvai

IŠ SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS MAŽEIKIŲ SKYRIAUS RINKIMINĖS PROGRAMOS

Socialdemokratų pamatinės vertybės yra socialinis teisingumas, galimybių lygybė ir solidarumas. Mūsų šūkis: svarbiausia – žmogus, o strateginis tikslas: Mažeikiai – rajonas, kuriame norisi gyventi.

Ką žadame nuveikti, jeigu būsime išrinkti?

2015 metais Mažeikių mieste baigsime Viešosios bibliotekos ir Kultūros rūmų atnaujinimo darbus; toliau tvarkysime gatves ir skverus, daugiabučių namų viešąsias erdves; remsime lėšomis bažnyčių remontą.

Pradėsime Sporto ir pramogų centro statybą, pėsčiųjų ir dviratininkų takų įrengimą Ventos upės slėnyje; tilto pėstiesiems per geležinkelį įrengimo, vakarinio Mažeikių m. aplinkkelio bei viaduko Algirdo g. statybos darbus.

Įsteigsime pramoninį parką, tuo sudarydami galimybes medienos apdirbimo, baldų gamybos bei kitų įmonių veiklai, naujų darbo vietų kūrimui.

Nepamiršime miestelių ir kaimų: vykdysime Sedos, Viekšnių, Tirkšlių, Židikų, Krakių, Auksūdžio, Buknaičių, Ukrinų viešųjų erdvių sutvarkymą. Įkursime amatų centrus Viekšniuose, Renavo dvaro sodyboje ir Sedoje. Baigsime nuotekų valymo įrenginių statybą Viekšniuose, įgyvendinsime Krakių, Voverių, Sedos, Tirkšlių, Laižuvos vandentvarkos projektus, statysime vandens nugeležinimo įrenginius Urvikiuose, Bugeniuose, Krakiuose, Kapėnuose.

Viešame administravime pasitelkiant įgytą patirtį bus tobulinama savivaldybės administracijos struktūra, gerinamas skyrių veiklos koordinavimas, siekiant iki minimumo sumažinti funkcijų dubliavimą. Aktualiausi tarybos sprendimų projektai bus teikiami visuomenės svarstymui, organizuojamos gyventojų apklausos. Nesitaikstysime su piktnaudžiavimu tarnyba, protekcionizmu, biurokratizmu, viešųjų ir privačių interesų konfliktais.

Švietimo srityje sieksime pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo teikėjų tinklo pakankamumo, dar didesnį dėmesį skirsime mokyklų modernizavimui ir kompiuterizacijai.

Visuomenės sveikatos srityje gerindami pirminio ir antrinio lygio gydytojų bendradarbiavimą, mažinsime eiles pas gydytojus, sieksime, kad dalis visuomenės sveikatos programos lėšų būtų skiriama ligonių ištyrimo ir gydymo reikmėms; parengsime ir įgyvendinsime ligoninės apsirūpinimo specialistais programą.

Socialinių paslaugų plėtros, prieinamumo ir kokybės srityse: baigsime senelių globos namų statybą Plinkšėse: iš esmės pagerinsime vaikų ir senelių ,šių jautrių bei pažeidžiamų socialinių grupių gyvenimo sąlygas bei poreikių tenkinimą; gerinsime ir skatinsime neįgaliųjų socialinę integraciją, steigsime Krizių dienos centrus kaimuose ir miesteliuose..

Tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius glaudžiai bendradarbiausime su visuomeninėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, palaikant kūrybines iniciatyvas, sudarant galimybes visapusiškiems meniniams gebėjimams ugdyti ir realizuoti; skirsime lėšas kultūros įstaigų materialinės bazės atnaujinimui ir plėtrai.

Toliau nuosekliai plėtosime kūno kultūrą ir sportą: finansiškai remsime mėgėjiškus sporto klubus, prisidėsime prie profesionalaus sporto vystymo; sieksime, kad sveikatinimo aikštelės su sportiniais treniruokliais būtų įrengtos kiekvienoje gyvenvietėje.

Viešasis ir aplinkos saugumas išliks vienu iš savivaldybės prioritetų: tobulinsime savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus darbą, kad būtų efektyviau vykdoma administracinių teisės pažeidimų kontrolė, kad gerėtų viešosios aplinkos saugumas toliau diegsime technines priemones, plėtosime programą „Saugi kaimynystė“. Aplinkosaugos srityje toliau bus vykdomi aplinkos monitoringai, įrengiami ir tvarkomi želdynai.

 

LSDP Mažeikių skyriaus informacija


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius