Partijos laikraštis

    Archyvai

LSDP Informacijos centras

LSDP Informacijos centras

2012 m. balandžio 30 d.

Zarasų socialdemokratai kreipėsi į VTEK dėl VRK narių, priklausančių Lietuvos teisininkų draugijai, galimo viešųjų ir privačių interesų pažeidimo

Zarasų socialdemokratai kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos narių, priklausančių Lietuvos teisininkų draugijai, galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimo.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) š.m. kovo 20 ir balandžio 11, 17 dienomis pagal LSDP frakcijos Zarasų rajono savivaldybės taryboje pranešimą nagrinėjo klausimą dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario Remigijaus Lamanausko mandato įgijimo teisėtumo. R.Lamanauskas yra Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) narys, jos tarybos narys ir Zarasų skyriaus pirmininkas. Tarp VRK narių yra penki Lietuvos teisininkų draugijos nariai, trys iš jų yra LTD tarybos (valdybos) nariai. Šie VRK nariai Julius Jasaitis, Antanas Marcijonas, Edmundas Sakalauskas, Jonas Udris, Andrius Vitkevičius dalyvavo rengiant ar svarstant ir priimant sprendimą dėl tos pačios asociacijos nario, Savivaldybės tarybos nario mandato teisėtumo.

Vyriausios rinkimų komisijos 2012 03 20 posėdyje (video archyvas pateiktas http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/vrk-posedziai/vrk-posedziu-vaizdo-irasu-archyvas.html) LTD narys Edmundas Sakalauskas pareiškė: ,,kad kadangi jis (Remigijus Lamanauskas) yra teisininkų draugijos skyriaus pirmininkas, jeigu leisit mes norim perimti tą tyrimą“… ,,paruošti sprendimą ir visą informaciją“. Nors VRK narė Živilė Verbylaitė šiame posėdyje pareiškė, kad gali būti Lietuvos teisininkų draugijos ,,užkulisiniai motyvai“ gelbėti teisininkų draugijos narį, Edmundas Sakalauskas parengė pažymą dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario Remigijaus Lamanausko mandato teisėtumo, kuriai buvo pritarta 2012 04 17 VRK posėdyje.

Vyriausioji rinkimų komisija yra nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo bei vykdymo valstybės institucija, komisijos nariai yra asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2012 m. kovo 15 d. B.Čepo byloje konstatavo, kad ,,Užimant pareigas valstybinėje tarnyboje, asmens narystė ir galimos pareigos asociacijoje suvokiama kaip privataus intereso buvimas. Esant asociacijos nariu bei galimai vykdant pareigas asociacijoje, teigtina apie pasireiškiantį privačios naudos siekimą, kuris nebūtinai turi būti atspindėtas per materialinių gėrybių sukūrimą. Privatus interesas apima ir kitokio pobūdžio, nebūtinai materialinį, suinteresuotumą. Jis gali būti ir nematerialus, bet nukreiptas į konkretaus asmens naudos sukūrimą ateityje.“

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Pagal šio straipsnio 2 dalį, prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą bei asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. Nurodyti (gal jų yra ir daugiau) VRK nariai – LTD nariai nenusišalino nuo pranešimo nagrinėjimo, rengė ir dalyvavimo priimant sprendimą.

LSDP frakcija Zarasų rajono savivaldybės taryboje prašo ištirti šį pranešimą dėl valstybinėje tarnyboje – VRK dirbančių asmenų, LTD narių veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms ir nustatyta tvarka priimti sprendimą.

Frakcijos vardu, seniūnas Petras Papovas, tel. 869945724


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius