Partijos laikraštis

    Archyvai

LSDP PRADĖJO ŽYGĮ PERGALĖS RINKIMUOSE LINK

Sausio 18 d. vyko Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) XXXII-asis suvažiavimas, kuriame buvo duotas startas ryžtingai rinkiminei kampanijai. LSDP kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidentus buvo patvirtintas Zigmantas P. Balčytis. Taip pat pritarta 22 partijos bičiulių kandidatūroms rinkimams į Europos Parlamentą (EP) bei rinkimų į EP programai.

Suvažiavime Mažeikių skyriui atstovavo 24 bičiuliai: 15 delegatų ir 9 svečiai. Balsavimo teisę turėjo Antanas Tenys, Irena Macijauskienė, Algimantas Čepys, Viktoras Prokopčiukas, Virginija Steponavičienė, Antanas Murauskas, Renata Vindašienė, Modestas Čekanauskas, Algirdas Mikuževičius, Laima Petrauskienė, Steponas Skaivydas, Kristina Šmitaitė, Nele Pomočkovė, Audronėė Vaitiekienė, Jonė Liaudanskienė.

 

Ragino būti vieninga komanda

LSDP pirmininkas, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius priminė, kad šie, labai svarbūs Lietuvai rinkimai vyks minint pirmojo nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko inauguracijos 21-ąsias metines, Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą ir NATO metines.

„Turėsime keturis politiškai labai aktyvius mėnesius. Rinkimai yra rinkimai. Opozicija ir koalicijos partneriai jau pradėjo rungtynes, per kurias išmes į viešą erdvę daugiau populistinių idėjų, dažnai prasilenkiančių su Vyriausybės programos nuostatomis“, – sakė Socialdemokratų partijos pirmininkas, akcentavęs, kad LSDP – ne populistai, o partija, kartu su partneriais prisiimanti atsakomybę už Lietuvos ateitį.

A. Butkevičius ragino partijos bičiulius būti vieninga komanda, laikytis solidžiai, jausti atsakomybę už šalies politinę, ekonominę, socialinę ateitį, išsaugoti žmonių pasitikėjimą, kurį atspindi įvairūs reitingai.

„Turime nedaryti politinių klaidų. Neapgalvoti pasisakymai žiniasklaidoje, vidinė konkurencija, deja, demonstruojama viešoje erdvėje, gali virsti akmeniu, ant kurio gali suklupti visa partija. Tikrai nenorėčiau, kad mums tektų vadovautis patarle: apsaugok mane nuo draugų, o nuo priešų aš pats apsisaugosiu. Aš už demokratiją ir diskusijas partijos, koalicijos viduje. Bet priėmus sprendimą, diskusijos turi pasibaigti ir turi prasidėti darbas“, – teigė A. Butkevičius.

Anot jo, LSDP kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus Zigmantas Balčytis tikrai yra vertas ir gali sėkmingai kovoti.

„Aš tikiu jo ryžtu, didele politine, gyvenimiška patirtimi, palaikau jo pasitikėjimą savimi, nes ne pirmus metus matau jo veiklą, žinau jo charakterį, gebėjimus vienyti jėgas. Jis tikrai padarys viską, kas nuo jo priklauso, kad įvykdytų savo pažadą – patekti į antrą rinkimų turą ir ten siekti pergalės. Manau, kad Zigmantas Balčytis tikrai gali tikėtis visų mūsų palaikymo per visą rinkiminės kampanijos laikotarpį, o ypač rinkimų pirmo ir antro turo dienomis“, – sakė Ministras Pirmininkas.

Tiki pergale

Zigmantas Balčytis prisipažino savo dalyvavimą Lietuvos Prezidento rinkimuose priimąs kaip didelę atsakomybę prieš Lietuvos žmones ir partijos bičiulius, o LSDP pirmininko A. Butkevičiaus atsisakymą dalyvauti tiesioginiuose valstybės vadovo rinkimuose vertinąs kaip atsakingą Ministro Pirmininko požiūrį į valstybės reikalus ir svarbiausius Lietuvos prioritetus.

„Aš tikiu ilgalaike plėtra ir Lietuvos ateitimi. Man valstybė – ne politinių žaidimų aikštelė.  Niekas, kokią valdžią beturėtų, neturi teisės žaisti žmonių likimais. Man demokratija nereiškia mažumos diktato daugumai. Man demokratija reiškia, kad sprendimai priimami bendru sutarimu, daugumos piliečių valia. Man demokratija nereiškia, kad silpnesnysis visada turi būti pralaimėtojas. Prieš netikėjimą ir netikrumą galime pastatyti tik kitą jėgą – visų mūsų vienybę.
Per krizės įkarštį nemačiau tos vienybės. Nemačiau ir solidarumo.

Niekada nesutiksiu, kad valstybė iš krizės būtų gelbėjama skurdžiausiai gyvenančių žmonių sąskaita. Tai sakau aiškiai ir tiesiai. Turime keistis. Turime atsikratyti savo baimių ir netikėjimo. Nebegalime kurti ateitį, o mąstyti ir veikti pagal senąsias kategorijas, kuriant tautos priešus, sėjant baimę ir nesantaiką žmonių širdyse. Užtenka gandų ir gąsdinimų. Lengviausia viską neigti. Įvesime eurą – bus blogai. Pastatysime dujų terminalą – nieko gero. Kiti svarbūs strateginiai projektai  – apskritai tragedija. Nieko neveikti ir laukti, kol didžioji dalis Lietuvos žmonių išvažiuos iš Lietuvos, reiškia susinaikinimą. Dalis Lietuvos žmonių pavargo ir jaučiasi nelaimingi. Dalis tautos, ypač mūsų jaunimas, palieka Tėvynę ir ieško laimės kitur. Lietuva praranda savo ateitį ir tai visus mus veda į aklavietę, – suvažiavime kalbėjo Z. Balčytis.

Lietuvos socialdemokratų partijos suvažiavime akcentuota, kad Europos Parlamento rinkimus LSDP vertina kaip bendrą iššūkį kartu su kitomis Europos socialdemokratų ir socialistų politinėmis partijomis, priklausančioms Europos socialistų partijai. Per šiuos europinius rinkimus visiems ES piliečiams Europos socialistų partija siūlo bendra rinkimine platforma paremtą programą, kuria siekiama, kad  „mažėtų nedarbas, augtų užimtumas, būtų užtikrintos socialinės garantijos neįgaliesiems, didėtų vyrų ir moterų lygybė, atsivertų geros perspektyvos jaunimui, būtų investuojama į švietimą, mokslą, kultūrą ir sveikatos apsaugą“.

Suvažiavime kalbėjęs Europos Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos vadovas Hannes Swoboda pasveikino LSDP, jog ji savo EP rinkimų programa pabrėžia savo buvimą Europos kairiųjų šeimoje, akcentuodama, kad „socialdemokratai visada siekė gerovės, kokybiško užimtumo ir geresnio gyvenimo visiems, gyvenantiems socialiai teisingose visuomenėse“.

„Kad įgyvendintume šį siekį, kad pažabotume skurdą, mažintume emigraciją, skatinsime ekonominį augimą, kurdami kokybiškas darbo vietas ir užtikrindami vienodas galimybes visiems, įgyvendindami jaunimo programas, plėsdami pramonę, pritraukdami užsienio investicijas, remdami ir skatindami mokslinius tyrimus, informacijos ir komunikacijos technologijas, skaitmenizaciją“, – tvirtinama LSDP rinkimų į Europos Parlamentą programoje „Gerovės Europa“.

Suvažiavimo delegatai patvirtino kandidatų į Europos Parlamentą sąrašą, kurio lyderis – Zigmantas Balčytis.

LSDP Mažeikių skyriaus informacija

Akimirkos iš renginio:


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius