Partijos laikraštis

  Archyvai

Mažeikiškiai socialdemokratai – apie nuveiktus darbus ir ateities planus

Mažeikių rajono Socialdemokratų skyrius patvirtino savo pretendentų į Mažeikių rajono savivaldybę sąrašą, kurį sudaro per 40 asmenų. Bendrapartiečiai praėjusį rudenį pasisakė už tai, kad Antanas Tenys dar kartą siektų mero posto.

Dalis dabartinių pretendentų jau ne vieną kadenciją yra Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariai. Tiek jie, tiek nauji Socialdemokratų partijos nariai tikisi, kad artėjančiuose Savivaldybės tarybos rinkimuose, vyksiančiuose kovo mėnesį, vėl laimės daugumą. Tai ypač aktualu norint užbaigti pradėtus darbus, užtikrinant mažeikiškiams svarbių projektų tęstinumą. Per paskutinę 4-erių metų kadenciją jau padaryta nemažai darbų ir įgyvendinta dauguma rinkiminių pažadų.

 

Meras Antanas Tenys: „Puiki komanda – svarbūs sprendimai“

 1. Tenys kaip vieną iš šios kadencijos darbų įvardino tai, kad jam, kaip Tarybos pirmininkui, pavyko suburti puikią komandą, su kurios palaikymu buvo priimtas ne vienas itin svarbus sprendimas Mažeikių rajono gyventojams.

„Sėkmingai pavyko suformuoti ir tarybos komitetus, paskirti jų pirmininkus, pavaduotojus. Kad ir kiek kas norėjo, mus supriešinti nepavyko“, – kalbėjo A. Tenys. 

Prakalbus, kas pavyko, o kas ne, meras sakė visada atsiverčiąs 2015-ųjų metų planus ir palyginąs, kas padaryta, o kas ne.

„Pavyko beveik viskas, išskyrus keletą projektų, kurie nėra užbaigti, jie yra tęstiniai. Vienas iš projektų, kurių nepavyko įgyvendinti, – medienos klasteris, bet ir jis būtų įgyvendintas ne iš Savivaldybės biudžeto.

Tęstiniai projektai – tai Sporto ir pramogų arenos statybos ir viadukas virš geležinkelio. Jiems jau yra parengti techniniai projektai. Vienam jų jau nupirkti ir rangos darbai, dėl kito vis dar vyksta pirkimai. Tikiu, kad kitais metais pradėti darbai jau bus matomi, ir nesvarbu, kas vadovaus po rinkimų. Šie du projektai bus įgyvendinti“, – teigė A. Tenys.

Meras įsitikinęs, kad visus valdžios darbus geriausiai gali įvertinti žmonės. Teigiamai nuteikia ir nepriklausomų ekspertų atlikti tyrimai ir vertinimai. Kaip vieną iš atliktų tyrimų meras įvardijo

„Citadele“ banko atliktą tyrimą – „Verslo kliūčių žemėlapis 2017“. Tyrimo išvadose sakoma, kad  Mažeikių rajono savivaldybė tarp 60 savivaldybių dalijasi 9–10 vietomis su Birštono. Buvo apskaičiuotas ir verslo laisvės indeksas – didesnis jo rodiklis rodo mažesnes kliūtis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kaip teigiamą dalyką meras įvardijo ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto paskelbtą Lietuvos savivaldybių indeksą  – Mažeikių rajono savivaldybė užima 5 vietą tarp 54 mažųjų (pagal gyventojų tankį) savivaldybių. Skaičiuojant indeksą buvo vertinamos gyventojams ir investuotojams svarbiausios sritys, kuriose sprendimus priima savivaldybės. Po Vilniaus politikos analizės instituto pirmą kartą atlikto vertinimo Mažeikių rajono savivaldybei skirta 13-a pozicija. Indeksas rodo naujausias gerovės raidos tendencijas. Vertinti 5 rodikliai: socialinis ir fizinis saugumas, gyvybinga ekonomika, kokybiškas švietimas ir sveika demografija.

„Kalbant apie ateitį, jei tektų likti meru, būtų vėl svarbu sudaryti daugumą iš partijų ir judėjimų, kurių programos atitinka žmonių lūkesčius bei socialdemokratų užsibrėžtus tikslus. Tik tokiu atveju būtų galima dirbti ir tęsti pradėtus darbus“, – teigė A. Tenys.

Blogiausias rinkimų scenarijus, pasak dabartinio mero, jei naujai išrinktas meras neturės palaikančios daugumos.

 

Mero pavaduotoja Irena Macijauskienė: „Aktualiausi klausimai – socialiniai klausimai“

 1. Macijauskienė sakė, kad per paskutinę kadenciją bene daugiausia nuveikti pavyko sprendžiant socialinius klausimus ir problemas. Jos teigimu, gana stipriai pajudėjo socialinio būsto plėtra Mažeikių rajone – gerokai sutrumpėjo ir socialinio būsto laukiančiųjų eilė.

Kaip vieną svarbiausių pasiekimų ji įvardijo kone 800 tūkst. eurų (kartu su Savivaldybės prisidėjimu) kainavusio V. Kudirkos g. 6 namo kapitalinį remontą. Po jo beveik 40 metų senumo pastatas pasikeitė neatpažįstamai. Iš pagrindų sutvarkius patalpas yra įrengta 20 socialinių būstų: 11 – vieno kambario butų ir 9 – dviejų kambarių, iš kurių vienas pritaikytas asmeniui su negalia. Be to, gautas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų padeda įgyvendinti socialinių būstų plėtrą ne tik kapitališkai remontuojant turimus pastatus, bet ir įsigyjant butus – socialinius būstus. Jau yra nupirkta 17 butų, dar 8 yra perkami, šiuo metu vyksta derybos. Planuojama, kad Mažeikių rajono savivaldybė, įskaitant ir atnaujintą pastatą, iki šios kadencijos pabaigos turės 45 naujus socialinius būstus.

Pasak I. Macijauskienės, nemažai yra dirbama ir su nevyriausybinėmis organizacijomis.

„Kiek galime, padedame joms finansiškai, skatiname jų bendruomeniškumą, kad tik kuo daugiau žmonių įsitrauktų į jų veiklą“, – kalbėjo vicemerė.

Kaip dar vieną iš savo veiklos krypčių ji nurodė darbą su visuomenės sveikatos rėmimo programomis.

„Didelis dėmesys yra skiriamas Mažeikių ligoninės antrinio lygio paslaugoms tobulinti, skubiai savalaikei pagalbai užtikrinti. Pritarta ir kompiuterinio tomografo pirkimui bei medikų skatinimo programai, kad į Mažeikius atvyktų dirbti kuo daugiau naujų medikų. Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumui didinti skirta per 5 šimtus tūkstančių eurų“, – apie nuveiktus darbus kalbėjo I. Macijauskienė.

Pasak jos, nepamiršti ir sunkiai besiverčiantys mažeikiškiai, pagal galimybes jiems suteikiamos įvairios lengvatos, nemokamas maitinimas. Taip pat pradėta ruoštis nakvynės namų renovacijai.

 

Tarybos narys ir Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas Viktoras Bugnevičius: „Didžiausias dėmesys – kaimo žmogui ir jo problemoms“

Viktoras Bugnevičius kaip vieną iš pagrindinių kadencijos darbų įvardijo tai, kad buvo įvykdyti rinkėjams duoti pažadai ir rinkiminė programa.

„Džiaugiamės, kad iš dugno pakilome į geriausių rajono savivaldybių Lietuvoje penketuką. Taip pat džiugu, kad pavyko rasti finansinių resursų sutvarkyti vaikų darželių ir mokyklų aplinkas“, – pasidžiaugė politikas.

 1. Bugnevičiaus pagrindinė veikla šioje kadencijoje buvo susijusi su kaimu, nes jis vadovauja Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komitetui. Buvo sprendžiami kaimo gyventojams aktualūs klausimai.

„Komiteto iniciatyva gelbėjant žemdirbius nuo stichinių nelaimių, Mažeikių rajono savivaldybės taryba sumažino žemės mokesčius iki minimumo. Taip pat pavyko užtikrinti pagalbą ne vienam kaimo gyventojui, kuris kreipėsi į komitetą dėl iškilusių problemų“, – sakė V. Bugnevičius.

Aplinkosaugai skirtomis lėšomis buvo sustiprintas oro užterštumo monitoringas, ypač tose gyvenvietėse, kurios yra šalia naftos perdirbimo gamyklos.

„Be to, šią kadenciją pradėjome praktikuoti Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto narių išvykas į seniūnijas. Vien praėjusiais metais aplankėme tris, kur vyko labai karštos diskusijos apie kaimo gyventojų problemas“, – kalbėjo V. Bugnevičius.

Žvelgiant į ateitį, V. Bugnevičius sakė esąs pasišventęs ir toliau dirbti bei kurti Mažeikių labui.

„Jei rinkėjai suteiks galimybę dirbti ir atstovauti Jiems Savivaldybės taryboje, darysiu viską, kad Mažeikiuose būtų jauku ir patogu gyventi“, – teigė V. Bugnevičius.

Jis sakė tikintis, kad mažeikiškiai bus aktyvūs ir ateis į pavasarį vyksiančius rinkimus.

„Rinkimai – tai pilietiškumo pamoka, į kurią einame gerai pasiruošę. Be to, per rinkimus visiems suteikiama teisė išreikšti savo poziciją. Tik rinkimuose renkamės krašto perspektyvą, ateities planus“, – įsitikinęs V. Bugnevičius.

O prasidėjusiais naujaisiais metais V. Bugnevičius mažeikiškiams, kurie, jo nuomone, yra labai gabūs ir praktiški žmonės, palinkėjo išlikti tokiais pat bei vienytis kūrybai ir prasmingiems darbams. Nepamiršti ir pasitikėjimo bei atsakomybės.

 

Tarybos narys Petras Kekys, taip pat dirbantis Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komitete bei užimantis Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas: „Pagerinta kaimų infrastruktūra“

Jam gana daug ir aktyviai tenka dirbti sprendžiant rajono kaimuose kylančias problemas. Kaip vieną iš šių problemų P. Kekys įvardijo tai, kad buvo išspręsta Pikelių kaimo apšvietimo problema. Taip pat jam tarpininkaujant buvo nutiestas pėsčiųjų takas nuo Pikelių centro iki medicininio punkto. šios kadencijos metu būnant valdančiojoje daugumoje, pavyko atlikti šiuos darbus: Pikelių centre pastatyti sporto įrenginiai, sutvarkyta miestelio žmonių lankomiausia vieta – „Šaulių aikštė“. P. Kekys sakė daug ir glaudžiai bendradarbiaujantis su rajono seniūnais.

„Kartu su seniūne Skirmute Stasyte radome būdų, kad Židikų kapinėse būtų nutiestas takas. Man tarpininkaujant, Renave pastatytas geriamojo vandens nugeležinimo įrenginys. Kartu su Sedos seniūne Audrone Dipševičiene prisidėjome, kad Draugystės gatvės keturi namai prisijungtų prie vandentiekio ir kanalizacijos tinklų“, – nuveiktus darbus įvardijo P. Kekys.

Jis, kuo tik gali, prisideda ir prie Sedos miesto tvarkymo darbų. Jo dėmesio ir pagalbos sulaukė ir  „Sedulos“ futbolo komanda: prisidėjo prie sportinės aprangos, kamuolių bei kito inventoriaus įsigijimo.

Kaip vieną iš didesnių problemų, likusių iki šiol, P. Kekys įvardijo Šerkšnėnų seniūnijoje, Plinkšių kaime, esančios Ežero gatvės išasfaltavimą. Pasak jo, šiuo klausimu jau yra kreiptasi į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorių Bronių Kryžių.

„Manau, kad plinkšiškiai pagalbos tikrai sulauks“, – kalbėjo P. Kekys.

Jis teigė aktyviai dalyvaujantis rajono sporto renginiuose, kaimuose, minint įvairias valstybines šventes. Bendrauja su negalių turinčiais gyventojais.

 

Tarybos ir Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto narys Martynas Matkevičius:

„Didžiausius pasiekimus lėmė komandinis darbas“

 1. Matkevičius įsitikinęs, kad darbas Savivaldybės taryboje – komandinis.

„Kadangi man svarbi aplinkosaugos tema, tai labai džiaugiuosi aplinkosauginiais projektais rajone. Džiaugiuosi, kad pagaliau mieste atsiras elektromobilių įkrovimo aikštelės, nes transporto sukeliama tarša kenkia ne tik aplinkai, bet ir žmonių sveikatai. Na ir, žinoma, labiausiai džiugina greitai prasidėsiantis Krucių vandienvietės rekonstrukcijos projektas“, – sakė M. Matkevičius.

Jo teigimu, tai svarbu kiekvienam Mažeikių miesto gyventojui, nes vandenį vartoja visi.

Politikas taip pat pripažino, kad yra darbų, kurie truputėlį stringa: tai investicijų pritraukimas ir investuotojams tinkamų žemės sklypų paieška.

„Tačiau džiaugiuosi, kad čia didžiulį darbą atlieka mero patarėjas Virgilijus Radvilas. Verslumo skatinimas ir parama Mažeikiuose besikuriančiam verslui, manau, ateityje turėtų būti prioritetinė sritis“, – savo nuomonę išsakė M. Matkevičius.

Tarybos ir Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų ir Kontrolės komitetų narė Judyta Tekingunduz: „Aktualiausi klausimai yra susiję su sveikata“

 1. Tekingunduz sakė, kad paskutiniai metai įdomūs tuo, kad labai suaktyvėjo tarybos opozicija. Pasak tarybos narės, opozicija naudojo žmones žeidžiančią taktiką. Tai apsunkino ir taip nelengvą darbą taryboje ir komitetuose.

„Ankstesniais metais, per kitas kadencijas teko dirbti Švietimo, kultūros ir sporto komitete ir, atstovaujant šventimiečių profesinėms sąjungoms, šis darbas buvo kur kas lengvesnis, nes man yra pažįstamos visos problemos ir iškylantys klausimai. O kai teko pradėti vadovauti Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetui, tai buvo savotiškas iššūkis“, – kalbėjo tarybos narė.

Pasak jos, šiuo metu sprendžiami socialiniai reikalai jai yra yra šiek tiek artimesni, o sveikatos klausimai jau reikalauja atskiro pasiruošimo ir didesnio domėjimosi tuo.

„Tačiau padedant kolegoms darbas vyksta sklandžiai ir išanalizuojami bei patvirtinami mažeikiškiams aktualūs klausimai. Be abejo, neišvengta ir klaidų, bet kas nedirba, tas ir neklysta“, – įsitikinusi J. Tekingunduz.

Kaip vieną iš pagrindinių tarybos daugumos nuveiktų darbų ji įvardijo tai, kad kasmet vis labiau gražėja Mažeikių miestas, tvarkomos viešosios erdvės. Ji sulaukianti vis daugiau pagyrų iš mažeikiškių, grįžtančių iš užsienio.

 1. Tekingunduz tikisi, kad rajono gyventojai, matydami jau nuveiktus darbus, aktyviai dalyvaus ir artėjančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose. Pasak jos, pati didžiausia bėda yra gyventojų nedalyvavimas rinkimuose.

„Niekada neraginu balsuoti už vieną ar kitą partiją, balsuokite už žmones, nors pas mus ir yra partinė rinkiminė sistema. Jei man leistų iš visų sąrašų parinkti po žmogų, aš turbūt surinkčiau pačią geriausią komandą. Tačiau kol yra partiniai sąrašai, tenka jais vadovautis, todėl reikėtų žiūrėti į partinę ideologiją, o ne į tą, ką kalba ar kritikuoja vienas ar kitas pretendentas. Politika turi būti švari, be žmonių įžeidinėjimų ir žeminimo, nes po rinkimų juk kažkam teks eiti į koaliciją ir dirbti mažeikiškių labui. Priešingu atveju, kas norės dirbti su žmonėmis, kurie iki tol drabstėsi purvais“, – savo nuomonę išsakė J. Tekingunduz.

O prasidėjusiais metais politikė mažeikiškiams linki: „Blaivaus proto, atskirti pelus nuo grūdų ir kad vaikai iš užsienio grįžtų namo ir gyventų čia, Mažeikiuose“. 

 

Tarybos ir Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto narys Juozas Kelmelis: „Būtinas projektų tęstinumo užtikrinimas“

 1. Kelmelis sakė nenorintis asmeniškai sau priskirti vienų ar kitų pasiekimų. Visi mažeikiškių labui nudirbti darbai yra komandinio darbo rezultatas.

„Pagrindiniai darbai – tai europinių lėšų tinkamas įsisavinimas ir sugebėjimas jas tinkamai paskirstyti numatant ir savivaldybės reikalingą prisidėjimą“, – kalbėjo J. Kelmelis.

Kaip vieną iš svarbesnių darbų jis nurodė pasirengimą viaduko Algirdo gatvėje ir Sporto bei pramogų centro statyboms. Jo teigimu, būtina ir kitą kadenciją užtikrinti šių projektų tęstinumą.

„Reikalai jau pajudėjo ir pagaliau kažkas bus padaryta, nes apie viaduką, tunelius, aplinkkelius jau kalbama seniai“, – sakė J. Kelmelis. 

Jo teigimu, reikia tik dar trupučio kantrybės ir viskas bus gerai.

„Dar žmonėms reikėtų daugiau tolerancijos ir susikalbėjimo. Būtent šių dalykų pasigedau ir šios kadencijos taryboje. Ginčytis reikia, bet tai juk galima daryti taktiškai ir be įžeidinėjimų. Norėtųsi, kad naujoje taryboje būtų apsieita be neigiamų dalykų“, – savo nuomonę išsakė J. Kelmelis.

 

Tarybos ir Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto narė Audronė Vaitiekienė: „Svarbiausia pagalba – socialiai pažeidžiamiems žmonėms“

 1. Vaitiekienė kaip vieną iš svarbesnių darbų įvardijo Moterų krizių centro atidarymą, kur laikinai gali prisiglausti bėdos ištiktos moterys su vaikais.

„Mano darbas taryboje daugiau orientuotas sprendžiant socialiai pažeidžiamų žmonių problemas, padedant gyventojams, stokojantiems socialinių įgūdžių. Visada pritardavau socialinio būsto nuomos sumažinimui arba atleidimui nuo šio mokesčio žmones, gaunančius mažas pajamas“, – kalbėjo A. Vatiekienė.

Kaip pagalbą žmonėms ji įvardino ir Atokvėpio paslaugos suteikimą Mažeikių bendruomeniniame pagalbos vaikams centre. Politikė teigė pritarusi ir mikroautobusų įsigijimui ir jų paskyrimui socialines, senelių slaugos paslaugas teikiančioms biudžetinėms įstaigoms. Pagal galimybes padedama ir negalių turintiems žmonėms.

„Padirbus taryboje ir susipažinus su situacija rajone, norėtųsi, kad mažeikiškiai būtų aktyvesni, kad jie patys ne tik kalbėtų apie problemas ir kritikuotų, bet ir pateiktų pasiūlymų, kaip būtų galima jiems padėti. Kartais žmogus, ištiktas bėdos, žino problemos sprendimo būdus ir mums, politikams, reikia tik truputėlį prisidėti, stumtelėti jį tinkame linkme“, – kalbėjo A. Vaitiekienė.

 

Tarybos ir Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto narė Audronė Šimkuvienė: „Mažeikiškių labui – ligoninės išsaugojimas“

 1. Šimkuvienė džiaugėsi, kad savo balsu tiek taryboje, tiek komitetuose galėjo prisidėti prie mažeikiškių problemų išsprendimo. Kaip teigiamus dalykus ji taip pat įvardino Atokvėpio paslaugos atsiradimą, mikroautobusų įsigijimą.

„Per šią kadenciją didelis dėmesys skiriamas socialiniams būstams sutvarkyti ir įsigyti. Nemažai gyventojų su negalia taip pat gavo socialinius būstus. Vienas iš svarbiausių mūsų sprendimų, – kompiuterinio tomografo įsigijimas Mažeikių ligoninėje. Taip bus užtikrintas ligoninės išlikimas, o vietiniams gyventojams nereiks dėl tyrimų važiuoti į kitus miestus“, – sakė A. Šimkuvienė.

Kaip pagrindinį siekį dabartinėje kadencijoje ir galbūt būsimoje ji įvardijo socialinės atskirties mažinimą. A. Šimkuvienė tikisi, kad galimybę ir toliau dirbti suteiks į rinkimus atėję mažeikiškiai.

„Būtina dalyvauti rinkimuose, kad paskui žmonės galėtų pareikalauti iš politikų atsakomybės, o jei rinkimuose nedalyvauji, tai ir negali kritikuoti ar reikalauti atsakomybės“, – įsitikinusi A. Šimkuvienė.

 

Tarybos ir Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto narys Darius Seilius: „Pavyko pakeisti savivaldybės statusą“

 1. Seilius teigė, kad vienas pagrindinių šios kadencijos tarybos darbų – pasiekimas, kad Mažeikių rajono savivaldybė nebėra kitų rajonų donorė, tai yra, mažeikiškiams lieka visas gyventojų pajamų mokestis. Tokiu būdu galima skirti daugiau lėšų mažeikiškių reikmėms, paremti jaunimo iniciatyvas, švietimą.

„Nemažai padaryta gerinant miesto infrastruktūrą, daugiau dėmesio skirta sportui. Puikiai įrengtas ne tik centrinis stadionas, bet ir stadionas su dirbtine danga. Todėl manau, galima galvoti ir apie internatinės sporto mokyklos atidarymą Mažeikiuose, tuo labiau kad turi būti pastatytas ir sporto bei pramogų centras“, – savo nuomonę išsakė D. Seilius.

Pasak jo, dabartinė tarybos dauguma nemažai dėmesio ir finansų skyrė švietimo įstaigoms remontuoti, aplinkai sutvarkyti.

„Kadencijos pradžioje buvau sudaręs darbų planą ir galiu apsidžiaugti, jog didžioji dalis jų padaryta. Tai yra ir vandens tiekimo užtikrinimas Geidžių kapinėse, taip pat vanentvarkos projektų įgyvendinimas kaimuose ir miesteliuose, Pavenčių sporto zonos sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, kiemų sutvarkymas. Taip pat sėkmingai vykdomas ir vidutinio bei smulkiojo verslo skatinimas“, – nuveiktus darbus įvardijo D. Seilius.

 1. Seilius teigė, kad politikai dirba tam, kad Mažeikiuose iš tiesų būtų gera gyventi ir dirbti, todėl tikisi, kad mažeikiškiai bus aktyvūs ir išrinks tokią tarybą, kuri ne tik dar labiau pagerins mažeikiškių gyvenimą, bet ir numatys ateities planus.

 

Tarybos ir Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto narė Laima Nagienė: „Svarbu pasimokyti iš padarytų klaidų“ 

 1. Nagienė sakė, kad, dirbant taryboje ne pirmą kadenciją, vis dar norisi didesnio politikų aktyvumo, kad jie daugiau domėtųsi ir aiškintųsi dėl pateiktų sprendimų projektų. Taip pat ji norėtų, kad ir komitetams bei tarybai klausimus pristatantieji (tai dažniausiai būna Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skyrių vadovai) tinkamai pasiruoštų pristatymui.

„Kuo daugiau klausimų, tuo geriau galima išnagrinėti pateiktą sprendimo projektą. Ypač tai aktualu sprendžiant klausimus, susijusius su švietimu, sveikatos sistema, nustatant vienus ar kitus mokesčius“, – teigė L. Nagienė.

Nepaisant išsakytos savikritikos, L. Nagienė teigė, kad apskritai nuveiktais darbais gali tik pasidžiaugti, nors ir yra kur pasitempti. Kaip vieną iš siekiamybių ji įvardijo tai, kad ateityje tvirtinamas savivaldybės biudžetas būtų išsamiau detalizuotas, nurodant daugiau eilučių, daugiau planuojamų išlaidų, o ne tik darbo užmokestį ir „Sodros“ įmokas.

Paklausta, kokius nuveiktus darbus šią kadenciją ji išskirtų, L. Nagienė atsakė, kad politikai savo balsais tik pritaria galutiniam variantui, vienam ar kitam projektui, vienam ar kitam pinigų paskyrimui, tačiau patį didžiausią darbą atlieka savivaldybės meras ir administracijos direktorius su komanda.

„Viskas priklauso nuo to, kaip jie sugeba dirbti, kaip geba pritraukti lėšų ir investicijų rajonui. Jei vadovai sėdėtų tik kabinetuose, tai apie jokį papildomą finansavimą nebūtų nė kalbos. Belieka pasidžiaugti, kad mūsų rajono vadovai tikrai nėra „kabinetiniai“, – sakė L. Nagienė.

Pasak jos, politikai per paskutinius ketverius metus priėmė tikrai ne vieną puikų sprendimą gerinant Mažeikių rajono ir miesto infrastruktūrą.

„Aišku, neišvengta klaidų, bet svarbu, kad iš jų pasimokytume. Kiekviena klaida duoda kokį nors stimulą eiti pirmyn ir nebeklysti“, – įsitikinusi politikė.

Neatlygintina politinė reklama, parengta politinės kampanijos dalyvio.

LSDP Mažeikių skyrius


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius