Partijos laikraštis

    Archyvai

Mažeikių rajono prioritetai (antra dalis)

Iš beveik 70 tūkstančių gyventojų, Mažeikių rajone gyvenusių 1996 m., 2021 m. liko kiek daugiau nei 50 tūkstančių žmonių. Dėl sumažėjusio gyventojų skaičiaus mažėja ir surenkamų mokesčių, o tai lemia mažesnes investicijas į gyventojų gerovę, sudėtingesnį viešosios infrastruktūros išlaikymą bei vystymą, o senstant visuomenei, dar ir didesnį lėšų poreikį socialinėms paslaugoms.

Mažėjantis gyventojų skaičius palies mokyklas, darželius, bibliotekas, kultūros, gydymo ir kitas įstaigas. Šalyje jau uždarinėjamos kaimiškos mokyklos, ambulatorijos, naikinami atskiri ligoninių skyriai. Būtent pastarųjų uždarymas bene skausmingiausiai paliečia rajonų gyventojus. Uždaromi vaikų ligų ar akušerijos skyriai reiškia ne tik susisiekimo, ligonių lankymo problemas ir nepatogumą, tačiau ir rajono patrauklumą jaunoms šeimoms.

Kaip žinia, Vyriausybė savo nutarimu yra nustačiusi, kad gydymo įstaigos, siekiančios teikti akušerijos paslaugas, per metus turi priimti ne mažiau kaip 300 gimdymų. Mažeikių ligoninės akušerijos-ginekologijos skyrius šiuos skaičius pasiekia, tačiau vis didėjanti konkurencija su Telšių ligonine kelia nerimą.

Telšių savivaldybė į savo ligoninę prisitraukė puikių specialistų, todėl į pastarąją pacientės atvyksta ne tik iš didžiųjų Lietuvos miestų, tačiau ir iš mūsų rajono. Jei nesiimsime priemonių, gerinančių esamų paslaugų kokybę, nebus sukurta aiški ir gydytojus į Mažeikius dirbti atvykti motyvuojanti sistema, nebus investuojama į gydymo bazę bei inovacijas, vis daugiau Mažeikių rajono gyventojų gydymo paslaugų vyks į Telšius, o tada iškils reali rizika, kad liksime be akušerijos-ginekologijos skyriaus.

Akušerijos skyriaus praradimas reikštų ne tik nepatogumą pacientėms, tačiau ir Mažeikių patrauklumo jaunoms šeimoms mažėjimą. Mažeikiai jaunoms šeimoms bus patrauklūs tiek, kiek miesto infrastruktūra bus pritaikyta čia auginti vaikus. Jaunos šeimos, planuodamos savo gyvenimus, rinksis tuos miestus ar regionus, kuriuose gyventi patogiau, todėl tikėtina, kad Mažeikiuose neišlaikius akušerijos skyriaus, jaunų žmonių skaičius čia dar labiau mažės. Nebus vaikų, nebus ir perspektyvos, todėl vienas didžiausių prioritetų mums, socialdemokratams,  gydymo paslaugų kokybės gerinimas ir kvalifikuotų gydytojų išlaikymas bei pritraukimas.

Mažeikiuose, kuriuose gera visiems, turime užtikrinti tinkamas sąlygas ne tik šeimoms auginančios vaikus, tačiau ir mūsų senjorams. Prognozuojama, kad po 30 metų kas antras Mažeikių rajono gyventojas bus vyresnis nei 50 metų, o tai reiškia, kad rajonas, ne tik savo infrastruktūra, bet ir socialinėmis paslaugomis turi būti patogus vyresnio amžiaus žmonėms. Ypač, kai kalbame apie senjorų užimtumą ir sidabrinės ekonomikos skatinimą. Norinčių ir galinčių dirbti vyresnių žmonių įtraukimas į aktyvią darbo rinką, formuojamos trūkstamos kompetencijos bei įtraukus užimtumas neleis net ir patiems vienišiausiems senjorams dienų tuščiai leisti prie lango.

Oriai senatvei reikia ne tik pagarbios pensijos, tačiau ir dėmesio bei žinojimo, jog esi reikalingas. Trečiojo amžiaus universitetas, Bočių draugija, kitos senjorų bei neįgaliųjų organizacijos turi būti tinkamai finansuojamos, o jų užimtumo programos, mokymai, kursai bei užsiėmimai – prieinami didesniam žmonių skaičiui. Tą užtikrinsime tik ženkliai didindami šių, Mažeikių rajone veikiančių organizacijų veiklų finansavimą. Tai – mūsų prioritetas.

Prioritetu yra ir didesnis Mažeikių rajono kultūros įstaigų finansavimas. Turime užsibrėžti aiškų tikslą – rasti resursų esamo kultūros įstaigų tinklo išlaikymui bei jo materialinės bazės gerinimui, remti kraštą garsinančius kolektyvus ir menininkus. Nors yra manančių, jog lengviau viską uždaryti ir taip sutaupyti nemažai lėšų, toks kelias mums, socialdemokratams, nepriimtinas. Mūsų bendruomenės ir rajono žmonės bus stiprūs tol, kol kultūrai bus skiriamas itin didelis dėmesys ir prioritetas.

Investicijos į Mažeikių rajono infrastruktūrą negali būti savitikslės. Visa materialinė ir paslaugų infrastruktūra turi gerinti čia gyvenančių žmonių kasdienį gyvenimą, o rajonas tapti patogesniu ir patrauklesniu ne tik čia gyvenantiems, tačiau ir čia ieškantiems savo naujų namų. Tik rūpestis visais rajono gyventojais, į paraštes nenustumiant nei vienos socialinės grupės, užtikrins darną ir mūsų rajono atsigavimą.

 

Rūta Matulaitienė, Lietuvos socialdemokratų partijos narė, kandidatė į Mažeikių rajono savivaldybės meres


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius