Partijos laikraštis

    Archyvai

Mažeikių socialdemokratai išsirinko kandidatus Seimo rinkimuose

Rugsėjo 24 d., ketvirtadienį, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mažojoje salėje vyko Lietuvos socialdemokratų partijos Mažeikių rajono skyriaus visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkime LSDP Mažeikių rajono skyriaus pirmininkas, Savivaldybės meras Antanas Tenys gausiam būriui naujų narių iškilmingai įteikė partijos nario pažymėjimus.

Visuotinio susirinkimo metu svarstyta dėl LSDP Mažeikių rajono skyriaus kandidatų iškėlimo 2016 metų LR Seimo rinkimuose: Mažeikių vienmandatėje apygardoje Nr. 38 – Irenos Macijauskienės, Skuodo – Mažeikių vienmandatėje apygardoje Nr. 37 – Jono Talmanto kandidatūros.

Taip pat svarstyta ir dėl LSDP Mažeikių rajono skyriaus kandidatų iškėlimo 2016 metų LR Seimo rinkimų daugiamandatėje apygardoje: Laimos Nagienės ir Dariaus Jarmantavičiaus kandidatūros.

Nutarta LSDP Mažeikių rajono skyriaus kandidatu vienmandatėje Mažeikių apygardoje Nr. 38 iškelti Irenos Macijauskienės, o Skuodo – Mažeikių apygardoje Nr. 37 – Jono Talmanto kandidatūras.

Daugiamandatėje apygardoje LSDP Mažeikių skyriaus kandidatais nutarta iškelti Laimą Nagienę ir Darių Jarmantavičių.

Prisistatę kandidatai apžvelgė aktualiausias mūsų ir visos Lietuvos socialines problemas.

„Turime palaikyti vieni kitus, nes tik kartu vieningai dirbdami galime pasiekti gerų rezultatų“, – kalbėjo kandidatė į LR Seimo rinkimus I. Macijauskienė.

Daugumai balsavus, balsai pasiskirstė sekančiai: Irena Macijauskienė surinko 161 balsą, o 159 balsus surinko Jonas Talmantas.

Daugiamandatėje apygardoje kandidatais siekiantys tapti Laima Nagienė ir Darius Jarmantavičius surinko atitinkamai 132 ir 105 balsus.

Iškeltus kandidatus dar turės patvirtinti aukštesni partijos organai.

Vėliau nuveiktus darbus pristatinėjo bei į susirinkusiųjų klausimus atsakinėjo skyriaus prezidiumo narys, Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius.

Po susirinkimo skyriaus bičiuliai klausėsi folklorinio ansamblio koncerto bei neformaliai bendravo su iškeltaisiais kandidatais.

Akimirkos iš susirinkimo:

 

 

 

LSDP Mažeikių skyriaus informacija


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius