Partijos laikraštis

    Archyvai

MAŽEIKIŲ SOCIALDEMOKRATAI ŠVENČIA SKYRIAUS ĮKŪRIMO 20-TIES METŲ JUBILIEJŲ

Gruodžio 4 d., ketvirtadienį, Lietuvos socialdemokratų partijos Mažeikių skyriaus nariai šventiškai minėjo skyriaus įkūrimo 20-tąsias metines, aptarė nuveiktus darbus bei svarstė, kaip išsikovoti geriausias pozicijas 2015 savivaldybių tarybų bei tiesioginiuose mero rinkimuose.

Drauge su gausiu būriu bičiulių mažeikiškių šventėje dalyvavo Ministro Pirmininko patarėjas turizmui, jaunimui, migracijai, investicijoms ir NVO Justas Pankauskas, Mažeikių skyriaus kuratorius Valdas Šereika.

Pasak LSDP Mažeikių skyriaus pirmininko, Mažeikių rajono savivaldybės mero Antano Tenio, tokia graži šventė, kaip partijos 20 metų jubiliejus, sutelkia mintis praėjusio laikotarpio apmąstymams, paskatina pasverti nuveiktus darbus, pasidžiaugti bendražygiais.

„Šiandien ramiai ir drąsiai galiu teigti, kad visą tą laikotarpį mes, Mažeikių socialdemokratai, atsakingai suvokėme savo įsipareigojimų svarbą mūsų krašto žmonėms, gerbėme pamatines socialdemokratų vertybes – socialinį teisingumą, galimybių lygybę ir solidarumą“, – sveikindamas Mažeikių skyriaus socialdemokratus sakė A. Tenys.

Prieš dvidešimt metų tuometinio Mažeikių mero Jono Jurkaus iniciatyva į Lietuvos socialdemokratų partiją įstojo ir įsteigė Mažeikių skyrių dešimt nuosaikių, kairiųjų pažiūrų bendraminčių: Dalia Kupliauskienė, Ona-Birutė Mikutienė, Irena Petrutienė, Pranas Gecevičius, Ramūnas Barškutis, Zigmas Gedvilas, Zigmantas-Antanas Kniažauskas, Algis Kozlovas, Mečislovas Prušinskas ir, žinoma, ilgametis skyriaus pirmininkas, o dabar – Garbės pirmininkas, LSDP prezidiumo narys Jonas Jurkus.

„Tai mūsų partijos skyriaus pionieriai, Mažeikių krašte idėjomis ir darbais skleidę žinią, dėję pamatus socialdemokratinėms vertybėms. Nuoširdžiai dėkoju jiems už tai“, –  dėkojo Savivaldybės meras.

A. Tenio teigimu, per tuos dvidešimt metų būta visko. Partijos gyvenime labai svarbūs buvo 2001-ieji, kai LDDP ir LSDP susivienijo į vieningą Lietuvos socialdemokratų partiją. Skyriaus pirmininkas įsitikinęs, kad tai buvo teisingas, sėkmingas ir esminis žingsnis, apjungęs bendram tikslui kairiųjų pažiūrų, panašių programinių nuostatų, siekiančių visose sferose vadovautis lygybės, teisingumo, žmogaus orumo ir humanizmo principais, plėtoti ekonominę demokratiją, politines jėgas.

„Susijungimas vyko gana sklandžiai, be blaškymosi ar rietenų. Nuo tada partijos gretos pradėjo sparčiai augti. Žmonės mato rimtą politinę jėgą, nesimėtančią populistiniais pažadais, žinančią ir niekada neabejojančią, kad pagrindinė vertybė yra žmogus, kuriam turi būti suteiktos galimybės reikštis, dirbti, nebūti išnaudojamam, tinkamai ilsėtis. Socialdemokratinės vertybės šiandien yra itin svarbios. Mūsų tikslas – darbais įgyti žmonių pasitikėjimą, todėl savo gretose telkiame sąžiningus, profesionalius ir atsakingus žmones“, – sakė A. Tenys.

Dabar LSDP Mažeikių skyriuje – 401 narys. Iš jų, 179 moterys ir 222 vyrai. Tai didžiausia politinė jėga Mažeikiuose, apjungianti jaunus ir vyresnio amžiaus bičiulius, išmintį, patirtį ir jaunatvišką veržlumą, energiją.

„Mūsų gretose išsilavinę, gabūs, talentingi, socialiai atsakingi, bendruomeniški, nuoširdūs, jautrūs žmonės. Aš didžiuojuosi visais ir kiekvienu atskirai partijos bičiuliu ir dėkoju, kad sėkmių ar kokių nesklandumų laikotarpiais mes esame drauge ir vieningi. Ačiū Jums Visiems“, – džiaugėsi bičiuliais pirmininkas.

Savivaldybės meras A. Tenys ypač šiltai dėkojo pavaduotojams Irenai Macijauskienei, Jonui Jurkui, Viktorui Prokopčiukui, kuriems tenka didelis partinės veiklos krūvis.

„Artėjantys rinkimai vėl ragina mus susitelkti ir vieningai siekti pergalės. Rodydami asmeninį pavyzdį, sąžiningai atlikdami savo darbą, būdami pilietiški ir bičiuliški. Tikiu, kad drauge mes tai galime padaryti. Tačiau pirmiausia aš jums linkiu sveikatos, asmeninės laimės ir kuo didžiausios sėkmės“, – linkėjo LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas A. Tenys.

Prisiminimais apie skyriaus įsteigimą dalinosi Garbės pirmininkas J. Jurkus, o apie LSDP IR LDDP susijungimą – Algimantas Čepys.

Sveikinimo žodžius tarė Mažeikių skyriaus koordinatorius V. Šereika bei Ministro Pirmininko patarėjas J. Pankauskas, kuris įteikė Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėkos raštus Mažeikių socialdemokratams, labiausiai per 20 metų garsinusiems Socialdemokratų partijos vardą. Rinkimų štabo veiklą pristatė Vytautas Mažeikis.

LSDP Mažeikių skyriaus informacija


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius