Partijos laikraštis

    Archyvai

Mieli bičiuliai,

2013 m. kovo mėn. 21 d. 17 val. 30 min. visus kviečiame į LSDP Mažeikių skyriaus visuotinį ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą. Susirinkimas vyks Kultūros rūmų mažojoje salėje, Naftininkų g. 11.

LSDP Mažeikių skyriaus susirinkimo DARBOTVARKĖ

I. Susirinkimo vedimo grupės ir sekretoriato rinkimai;

II. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

III. Visuotinio susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas:

1. LSDP Mažeikių skyriaus tarybos ataskaita.

2. LSDP Mažeikių skyriaus Finansų komisijos ataskaita.

3. LSDP Mažeikių skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos ataskaita.

4. LSDP frakcijos savivaldybės tarybos ataskaita.

5. LSDP Mažeikių skyriaus pirmininko rinkimai.

6. LSDP Mažeikių skyriaus pirmininko pavaduotojų rinkimai.

7. LSDP Mažeikių skyriaus Tarybos rinkimai.

8. LSDP Mažeikių skyriaus Finansų komisijos rinkimai.

9. LSDP Mažeikių skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos rinkimai.

10. Delegatų į LSDP XXXI suvažiavimą rinkimai.

11. Kandidatų į LSDP tarybą rinkimai.

 

 

LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas Antanas Tenys

 


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius