Partijos laikraštis

    Archyvai

LSDP Kauno miesto skyriaus pareiškimas

Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno miesto skyrius pareiškia, kad skyriaus nariai niekada netoleravo ir ateityje netoleruos jokių įstatymų pažeidėjų, asmenų darančių bet kokio pobūdžio nusikaltimus. Partija aktyviai rėmė ir rems teisėsaugos institucijų darbą, kovojant su bet kokiu nusikalstamumu.
 
2012 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai sulaikė Kauno skyriaus narį, miesto savivaldybės vicemerą Kęstutį Kriščiūną ir pareiškė jam įtarimus dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba. Panašūs kaltinimai pareikšti dar dviem skyriaus nariams.
 
Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas, todėl, kad jam nepakenktų ir nebūtų pažeista nekaltumo prezumpcija, LSDP Kauno miesto skyrius susilaiko nuo bet kokių įtariamųjų veiksmų viešo vertinimo ir komentavimo.
 
LSDP Kauno miesto skyriaus nariai tikisi, kad ikiteisminis tyrimas bus atliekamas profesionaliai, operatyviai ir objektyviai, laikantis įstatymų numatytos tvarkos, gerbiant žmogaus teises ir siekiant nustatyti objektyvią tiesą.
 
LSDP Kauno miesto skyrius
Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Seimo LSDP frakcijos pranešimas 2012 m. sausio 24 d.

 

Lietuvoje nėra politinės tradicijos „šešėlinių“ vyriausybių sudarymui

Viešoje erdvėje jau ne pirma diena narstoma būsima socialdemokratų vyriausybė, vardijami „šešėliniai“ ministrai. Socialdemokratai tai vertina kaip žurnalistines interpretacijas ar tiesiog jų kuriamą intrigą. Lietuvoje yra daugiapartinė sistema, kurioje nėra realių galimybių sudarytį oficialią „šešėlinę“ vyriausybę, turinčią konkrečias funkcijas.

„Šešėlinė vyriausybė yra būdinga dvipartines politines sistemas turinčioms šalims. Pavyzdžiui Jungtinėje Karalystėje „šešėlinės“ vyriausybės yra skelbiamos oficialiai ir „šešėliniai“ ministrai turi teisę gauti visą informaciją iš ministerijų ir žinybų, dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose ir netgi jiems yra skiriamos lėšos šioms funkcijoms atlikti“, – sako Seimo LSDP frakcijos seniūnas Algirdas Butkevičius.

Pasak jo, šie „šešėliniai“ kandidatai yra realūs pretendentai užimti ministrų postą, jeigu jų partija laimi rinkimus. Būdami oficialūs „šešėliniai“ ministrai jie turi galimybę tam atsakingai ruoštis.

Lietuvoje paprastai yra sudaromos koalicijos, todėl ir žiniasklaidoje linksniuojami „kandidatai“ į ministrus yra tik partijos žmonės, kurie gilinasi į tam tikras sritis, teikia pasiūlymus partijos prezidiumui ir vadovybei.

„Jeigu žiniasklaida pasidomėtų ir kitų opozicinių partijų bei frakcijų veikla, kiekvienoje jų surastų atskirą „šešėlinį“ kabinetą“, – sako A.Butkevičius.

Tad žiniasklaidoje minimos socialdemokratų pavardės yra tik LSDP politinių komitetų vadovai, kurie, sėkmingai susiklosčius rinkimams, gali būti siūlomi užimti vieną ar kitą atsakingą postą, tačiau nebūtinai jie taps Vyriausybės kabineto nariais.  

 

Seimo LSDP frakcijos informacija

Atstovė spaudai Auksė Kontrimienė

Tel. 2396327, 865292009

Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

LSDP Mažeikių skyriaus Kalėdinė akcija

 

 

 

 

 

   Kalėdos – tai namų šilumos, ramumos ir susimąstymo šventė. Tai tokia šventė, kai žmonės daugiau bendrauja, lanko vieni kitus, dalijasi  prisiminimais, dovanomis… Jau ne vienerius metus  Mažeikių LSDP skyriuje susiformavo graži ir šilta tradicija  per Kalėdas aplankyti seniausius amžiuje partijos bičiulius, tuo labiau, kad vyko „Šilumos ir ramybės visiems“ akcija. Todėl ir šiais metais  prieš  Šventes  Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Irena Macijauskienė, aplankė partijos narius: Stanislovą Ordavičių, Vytautą Tomkevičių, Ceciliją Kestienę, Birutę Mišutienę, Juozapą Miliešką, Adomą Petrauską ir kitus. Įteikė dovanėles, pabendravo, pasveikino su artėjančiomis šventėmis ir palinkėjo jiems stiprios sveikatos, ištvermės, gražių  ir ramių gyvenimo dienų.  Partiečiai nuoširdžiai dėkojo už parodytą šilumą ir dėmesį.
   Kadangi  Kalėdos  stebuklų metas, kai norisi, kad visi būtų  laimingi,  „Vandenų“ grupės pirmininkė Audronė Vaitiekienė kartu su Jone Laiudanskiene aplankė cerebriniu paralyžiumi sergančius vaikus, „pasaldino“ jų širdeles, stebėjo jų  šventinį pasirodymą  ir  džiaugėsi, kad  tie vaikai, kuriems  reikia specialios pagalbos, trykšta nuoširdumu ir gera nuotaika…

LSDP Mažeikių sk. informacija

Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

LSDP frakcijos narės B.Vėsaitės pranešimas

LSDP frakcijos narės B.Vėsaitės pranešimas: sąskaitos už šildymą būtų mažesnės, jei laiku būtų išleisti įstatymo įgyvendinimo teisės aktai

2012 m. sausio 5 d.

„Energetikos ministerija nekontroliavo Šilumos ūkio įstatymo vykdymo ir laiku neišleido poįstatyminių aktų, tai leido „Vilniaus energijai“ pateikti vartotojams išpūstas sąskaitas už šildymą“, – sako Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narė Birutė Vėsaitė.

Parlamentarė įsitikinusi, jog ir Prezidentė ir Seimas buvo teisūs, siūlydami šilumos punktus perduoti daugiabučių namų administratoriams, tačiau Energetikos ministerija ir jai vadovaujantis ministras Arvydas Sekmokas taip ir nesugebėjo sukontroliuoti, kokia tvarka bus perduota šiluminių punktų priežiūra.

„Vilniaus energija nerodė iniciatyvos perduodant šiluminius punktus daugiabučių administratoriams, o nuotolinio valdymo sistemas ji valdo iki šiol. Nors nuotolinio valdymo sistemos yra pažangios, tačiau jos turi būti įteisintos pagal metrologijos įstatymą, o šiuo metu yra neatitikimų. Tai leido „Vilniaus energijai“ vartotojams pateikti išpūstas sąskaitas. Taigi gyventojai kenčia dėl A.Sekmoko nesugebėjimo atlikti savo darbą“, – mano Seimo narė B.Vėsaitė.

Atstovė spaudai Evelina Butkutė-Lazdauskienė

 Tel. 2396327, 865048830

Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

LSDP vadovybės pranešimas

 

Socialdemokratai ragina Seimo Pirmininkę inicijuoti neeilinę parlamento sesiją

   Socialdemokratai palaiko Konstitucinio Teismo (KT) poziciją, kad įstatymų leidėjas privalo kuo skubiau ištaisyti Mokslo ir studijų įstatyme padarytus antikonstitucinius sprendimus ir ragina Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę šių metų sausio 16-20 dienomis inicijuoti neeilinę Seimo sesiją, kurios metu būtų taisomas Mokslo ir studijų įstatymas.  

   „Studentai, gerais pažymiais išlaikę šią žiemos sesiją, jau turėtų žinoti, kaip bus užtikrintas jiems nemokamas mokslas artėjančioje pavasario sesijoje. Abiturientai, besiruošiantys įstoti į aukštąsias mokyklas, turi iš anksto, dar iki šių mokslo metų pabaigos, žinoti priėmimo į jas ir finansavimo tvarką. Konstituciniam Teismui pripažinus per 30 įstatymo nuostatų prieštaraujančiomis Lietuvos Konstitucijai, akivaizdu, jog šis įstatymas nebegali reguliuoti universitetų valdymo, aukštųjų mokyklų  ir studentų santykių bei įtakoti studijų eigos“, – sako LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius.

   Socialdemokratai įsitikinę, kad Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius turi prisiimti atsakomybę už antikonstitucišką dokumentą, todėl prasidėjus eilinei Seimo pavasario sesijai bus surinkti parašai ir keliamas nepasitikėjimo ministru klausimas.

LSDP informacijos centras

Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

LSDP Mažeikių skyriaus pirmininko sveikinimas

 

Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

LSDP partijos pirmininko sveikinimas

Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Seimo nario sveikinimas

 

Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

V.P.Andriukaitis: aukštojo mokslo reformos iniciatoriai privalo atsistatydinti

 

„Laukiame garbingo atsistatydinimo, priešingu atveju abiems šiems pareigūnams interpeliacija turi būti garantuota“, – penktadienį per spaudos konferenciją sakė Seimo LSDP  frakcijos narys Vytenis Andriukaitis.

Po Konstitucinio Teismo (KT) sprendimo dėl aukštojo mokslo reformos kreipimosi į KT iniciatoriai Seimo nariai V.P. Andriukaitis, Julius Sabatauskas, Vydas Gedvilas reikalauja, kad iš postų trauktųsi švietimo ir mokslo ministras liberalas Gintaras Steponavičius bei Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas konservatorius Valentinas Stundys. Jeigu jie to nedarys, opozicinės frakcijos jau paskelbė, ketinančios imtis iniciatyvos juos atstatydinti.

Spaudos konferencijoje dalyvavo daugelio Lietuvos universitetų rektoriai, prorektoriai, teisininkai, Lietuvos studentų atstovybių sąjungos, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo atstovai.

Pasak V.P. Andriukaičio, KT išaiškino, kad daugelis Mokslo ir studijų įstatymo nuostatų tiek dėl universitetų valdymo, tiek dėl studijų finansavimo tvarkos prieštarauja Konstitucijai.

Teismas nutarė, kad tvarka, kai studentų mokymosi rezultatai vertinami ne po kiekvieno akademinio mokymosi laikotarpio – semestro, o kas dveji metai, irgi prieštarauja Konstitucijai.

„Konstitucinis Teismas apgynė universitetų autonomiją“, – kalbėjo Seimo narys V.P.Andriukaitis.  Aukštųjų mokyklų valdymas – pripažintas antikonstituciniu.  „Pagal naują įstatymą valdymas priminė tiesiog bolševikinius principus: suformuojama „kišeninė“ aukštosios mokyklos taryba, į kurią ministras deleguoja sau patikimus atstovus. Jie ne tik renka rektorių, bet ir priima visus svarbiausius sprendimus dėl aukštųjų mokyklų“, – kalbėjo Vilniaus Universiteto prorektorius Rimantas Vaitkus.

Spaudos konferencijos dalyviai atkreipė dėmesį, kad Konstitucijai prieštarauja ir „krepšelių“ skyrimas nevalstybinėms aukštosioms mokykloms.

Seimo LSDP frakcijos informacija

Atstovė spaudai Auksė Kontrimienė,

Tel. 865292009

Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

ĮVYKO LSDP MAŽEIKIŲ SKYRIAUS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

 

   Mažeikių socialdemokratai kiekvienais metais renkasi į visuotinį susirinkimą, kur aptariami klausimai susiję su organizacijos veikla, apibendrinami  pasiekti visų metų rezultatai.

   Šiais metais  lapkričio 24 d. Mažeikių r. savivaldybės  kultūros centre vyko LSDP  Mažeikių skyriaus narių visuotinis susirinkimas – šventė, kur svečiavosi  ir  Skuodo r. bičiuliai.

   Skyriaus  pirmininkas Antanas Tenys pasidžiaugė ypač gausiu narių dalyvavimu, taip pat tuom, kad bičiulių ratas didėja, jį  per metus papildė 23 nauji nariai. Priminė, kad kiekvienais metais skyriaus vadovybė prieš Šv. Kalėdas aplanko su dovanėlėmis seniausius amžiuje bičiulius. Susirinkime patvirtinti LSDP Mažeikių skyriaus  grupių reitingavimo rezultatai  dėl kandidatų į LR Seimą 2012 m. daugiamandatėje apygardoje. Tarp bičiulių vyko intensyvus pasišnekėjimas, visi galėjo išreikšti savo nuomonę, svečiai dalinosi savo patirtimi.  

   Susirinkimas –  šventė baigėsi draugišku pasisėdėjimu,  LSDP Mažeikių sk. grupės demonstravo savo „talentus“,  bičiuliams koncertavo ir gerą nuotaiką palaikė Viekšnių (Mažeikių r.) liaudiškos muzikos ansamblis „Subatvakaris”, vadovaujamas A. Erlicko.

 

LSDP Mažeikių sk. informacija

Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page