Partijos laikraštis

    Archyvai

LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus pranešimas gegužės 1 d. konferencijoje

Mieli bičiuliai, Konferencijos dalyviai, svečiai!

Pradėsiu šventiškai ir pavasariškai!

Pirmiausia leiskite nuoširdžiai pasveikinti Jus visus su bent keliomis šventėmis.

Kaip žinote, Lietuvos socialdemokratų partija gegužės 1-ąją mini partijos įkūrimo 116-ąsias metines. Tai ne „apvali“ data, ne jubiliejus, tačiau kaip ir gimtadienis žmogui, mums ji svarbi ir reikšminga. Kokia dar partija Lietuvoje gali pasigirti turinti tokį gimtadienį?

Dar vienas reikšmingas įvykis – 2004 m. gegužės 1-ąją Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. Prieš aštuonerius metus mūsų valstybei atsivėrė platesnės perspektyvos ir galimybės. Kai kuriomis iš jų sugebėjome pasinaudoti, tačiau čia tikrai dar yra daug ką nuveikti.

Na ir, žinoma, gegužės 1-ąją ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio šalių švenčiama Tarptautinė darbo diena. Tai mūsų tradicinė, socialdemokratinė šventė, kurios metu ne tik pasidžiaugiame savo laimėjimais, pademonstruojame solidarumą, bet ir atkreipiame dėmesį į aktualias problemas, perspektyvas.

Šiandienos pagrindinis akcentas, kurį matėme ir tradicinėje mūsų bičiulių eisenoje Gedimino prospektu Vilniuje – „Mes grįžtame“!

Skaityti daugiau…

LSDP konferencijos darbotvarkė

LSDP informacijos centras

2012 m. balandžio 27 d.

Gegužės 1-osios renginiai: darbo žmonių eisena, LSDP konferencija, koncertas

Visi vilniečiai ir sostinės svečiai gegužės 1 dieną kviečiami švęsti Tarptautinę darbo dieną. Visus, pasisakančius už orų darbą, teisingą atlygį ir neabejingus emigruojančios Lietuvos problemoms, 9 val. kviečiame rinktis prie Lietuvos

Respublikos Seimo  ir jungtis į eiseną Gedimino prospektu iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

12 valandą parodų centre „Litexpo“ prasidės Lietuvos socialdemokratų partijos konferencija, kurioje bus patvirtinta partijos 2012 metų rinkimų į LR Seimą programa ir LSDP kandidatų rinkimuose sąrašai.

LSDP  KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ

2012 metų gegužės 1 d. (Lietuvos parodų centras „LITEXPO“,  3 salė,  Laisvės pr. 5, Vilnius )

11.00-12.00 Registracija
12.00-12.20 LSDP KONFERENCIJOS ATIDARYMAS
12.20-12.25 LSDP mandatų komisijos pranešimas.Pranešėjas: LSDP etikos ir procedūrų komisijos pirmininkasKĘSTUTIS VIRBICKAS
12.25-12.50 LSDP pirmininko ALGIRDO BUTKEVIČIAUS pranešimas „ Svarbiausia – žmogus !”
12.50-13.00 LSDP 2012 metų  rinkimų į LR Seimą programos tvirtinimas.Pranešėjas: LSDP pirmininko pavaduotojas VYTENIS ANDRIUKAITIS
13.00-13.10 LSDP kandidatų rinkimuose į LR Seimą vienmandatėse ir daugiamandatėje  rinkimų apygardoje tvirtinimas.Pranešėjas: LSDP pirmininko pavaduotojas, Centrinio rinkimų štabo vadovas  JUOZAS OLEKAS
13.10-13.30 Spaudos konferencija.
13.10-15.10  DISKUSIJOS. Nutarimų priėmimas.  LSDP pirmininko baigiamasis žodis.

*Žurnalistų dėmesiui! Laukiame Jūsų 2 aukšte, specialioje patalpoje bus įrengtos darbo vietos, ten bus dalinami  ir konferencijos dokumentai.

KONCERTAS

Gegužės 1-osios šventės kulminacija – gegužinė-koncertas prie Baltojo tilto 17 val. Susirinkusiuosius linksmins  Sasha Song, „Studentės“ ir Paulius, „Pinup girls“, Arvydas Vilčinskas ir į sceną grįžtančios „69 danguje“.

Tradicinė šventė organizuojama Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos iniciatyva.

Tarptautinė darbininkų diena įvairiose pasaulio šalyse švenčiama jau 123 metus. 1886 metų gegužės 1-ąją Čikagos miesto policija buvo priversta malšinti darbininkų demonstraciją, kurios metu darbininkai reikalavo sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną. Malšinant demonstraciją neapsieita be aukų. Po trejų metų Paryžiaus 2-asis tarptautinis kongresas paskelbė gegužės 1-ąją viso pasaulio darbininkų solidarumo diena.

Tarptautinės darbininkų šventės metu siekiama ne tik pagerbti gerus darbuotojus, bet ir atkreipti dėmesį į darbo žmonių padėtį, padėti bedarbiams įveikti skurdą, pasirūpinti darbininkų sauga ir sveikata.

Gegužės 1-ąją Lietuvos socialdemokratų partija paminės ir 116-asias įkūrimo metines.

Atstovė spaudai Auksė Kontrimienė

Tel. 865292009, 862075047

LSDP Informacijos centras

LSDP Informacijos centras

2012 m. balandžio 30 d.

Zarasų socialdemokratai kreipėsi į VTEK dėl VRK narių, priklausančių Lietuvos teisininkų draugijai, galimo viešųjų ir privačių interesų pažeidimo

Zarasų socialdemokratai kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos narių, priklausančių Lietuvos teisininkų draugijai, galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimo.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) š.m. kovo 20 ir balandžio 11, 17 dienomis pagal LSDP frakcijos Zarasų rajono savivaldybės taryboje pranešimą nagrinėjo klausimą dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario Remigijaus Lamanausko mandato įgijimo teisėtumo. R.Lamanauskas yra Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) narys, jos tarybos narys ir Zarasų skyriaus pirmininkas. Tarp VRK narių yra penki Lietuvos teisininkų draugijos nariai, trys iš jų yra LTD tarybos (valdybos) nariai. Šie VRK nariai Julius Jasaitis, Antanas Marcijonas, Edmundas Sakalauskas, Jonas Udris, Andrius Vitkevičius dalyvavo rengiant ar svarstant ir priimant sprendimą dėl tos pačios asociacijos nario, Savivaldybės tarybos nario mandato teisėtumo.

Vyriausios rinkimų komisijos 2012 03 20 posėdyje (video archyvas pateiktas http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/vrk-posedziai/vrk-posedziu-vaizdo-irasu-archyvas.html) LTD narys Edmundas Sakalauskas pareiškė: ,,kad kadangi jis (Remigijus Lamanauskas) yra teisininkų draugijos skyriaus pirmininkas, jeigu leisit mes norim perimti tą tyrimą“… ,,paruošti sprendimą ir visą informaciją“. Nors VRK narė Živilė Verbylaitė šiame posėdyje pareiškė, kad gali būti Lietuvos teisininkų draugijos ,,užkulisiniai motyvai“ gelbėti teisininkų draugijos narį, Edmundas Sakalauskas parengė pažymą dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario Remigijaus Lamanausko mandato teisėtumo, kuriai buvo pritarta 2012 04 17 VRK posėdyje.

Vyriausioji rinkimų komisija yra nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo bei vykdymo valstybės institucija, komisijos nariai yra asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2012 m. kovo 15 d. B.Čepo byloje konstatavo, kad ,,Užimant pareigas valstybinėje tarnyboje, asmens narystė ir galimos pareigos asociacijoje suvokiama kaip privataus intereso buvimas. Esant asociacijos nariu bei galimai vykdant pareigas asociacijoje, teigtina apie pasireiškiantį privačios naudos siekimą, kuris nebūtinai turi būti atspindėtas per materialinių gėrybių sukūrimą. Privatus interesas apima ir kitokio pobūdžio, nebūtinai materialinį, suinteresuotumą. Jis gali būti ir nematerialus, bet nukreiptas į konkretaus asmens naudos sukūrimą ateityje.“

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Pagal šio straipsnio 2 dalį, prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą bei asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. Nurodyti (gal jų yra ir daugiau) VRK nariai – LTD nariai nenusišalino nuo pranešimo nagrinėjimo, rengė ir dalyvavimo priimant sprendimą.

LSDP frakcija Zarasų rajono savivaldybės taryboje prašo ištirti šį pranešimą dėl valstybinėje tarnyboje – VRK dirbančių asmenų, LTD narių veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms ir nustatyta tvarka priimti sprendimą.

Frakcijos vardu, seniūnas Petras Papovas, tel. 869945724

Įvyko visuotinis skyriaus susirinkimas

2012 metų balandžio 4 dieną Mažeikių raj. seniūnijos salėje įvyko LSDP Mažeikių skyriaus visuotinis ataskaitinis  susirinkimas. Šiame susirinkime dalyvavo LR Seimo narys Stanislovas Giedraitis,  Mažeikių rajono savivaldybės meras, LSDP Mažeikių sk. pirmininkas Antanas Tenys,  pirmininko pavaduotoja Irena Macijauskienė, kandidatė į LR Seimo narius vienmandatinėje Mažeikių raj. apygardoje Laima Nagienė, kandidatai į LR Seimo narius daugiamandatėje  apygardoje pagal LSDP sąrašą  Rima Širvinskienė,  Jonas Jurkus  ir kiti partijos nariai.  Susirinkimo pradžioje buvo įteikti LSDP nario bilietai naujiems partijos bičiuliams. LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas Antanas Tenys pristatė informaciją apie LSDP Mažeikių skyriaus veiklą. Susirinkime buvo aptarta skyriaus ir Savivaldybės socialdemokratų frakcijos veikla, Savivaldybėje vykdomi darbai ir projektai, apžvelgta strateginės kryptys ir tikslai. Apie rinkiminio štabo veiklos planus 2011-2012 metams kalbėjo štabo pirmininkas Romas Barauskas, Partijos programą pristatė Algimantas Čepys. Kandidatai į LR Seimą  pateikė savo  mintis apie rinkimus. Išrinkti delegatai į 2012 m.. gegužės 1 dieną Vilniuje vyksiančią partijos konferenciją. Baigdamas susirinkimą, LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas Antanas Tenys padėkojo visiems bičiuliams  už bendrai vykdomą darbą, palinkėjo sveikatos, ramybės  ir  gerų švenčių.

LSDP Mažeikių sk. informacija

Mero sveikinimas šv. Velykų proga

Sveikinimas šv. Velykų proga

Nuoširdžiai sveikinu Jus bei Jūsų artimuosius

Šv. Velykų proga

Auštantis Velykų rytas teatneša
Jums pilnas rieškučias džiaugsmo,
Didelį krepšį margučių ir gausybę
Skaisčių pavasario spalvų!

Nuoširdžiai,

Martynas Matkevičius

Seimo nario Vytenio Andriukaičio pranešimas

Dėl Vilniui skiriamo biudžeto į Konstitucinį Teismą kreipėsi trisdešimties Seimo narių grupė.

Trisdešimt Seimo narių pasirašė kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašydami ištirti, ar tai, kaip tarp Lietuvos savivaldybių yra perskirstomos Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lėšos, atitinka Konstituciją. Seimo narių, atstovaujančių visoms šalies parlamento frakcijoms, nuomone, šiuo metu Biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymas pažeidžia lygiateisiškumo principą, Vilniui skirdamas 40 proc., o kitoms savivaldybėms – 86-100 proc. gyventojų sumokamo pajamų mokesčio.

„Beveik visose savivaldybėse lieka 100 proc. gyventojų sumokamo pajamų mokesčio, tuo tarpu bene vienintelio Vilniaus gyventojai diskriminuojami ir išskiriami iš kitų savivaldybių, didžiąją dalį jų sumokėto mokesčio pervedant į Valstybės biudžetą. Be to, pradedant 2003 metais, kai kurioms savivaldybėms paliekama GPM dalis buvo didinama, Vilniui nustatyta 40 proc. GPM dalis nesikeitė“, – sakė Vytenis Andriukaitis, Seimo narių, pasirašiusių kreipimąsi, grupės atstovas.

Kreipimesi pabrėžiama, kad valstybė ima piktnaudžiauti savo išskirtine teise skirstyti biudžetą, tik sostinės sąskaita bandydama sulyginti kitų šalies savivaldybių finansinę padėtį. Todėl pablogėjo Vilniaus miesto savivaldybės finansinė padėtis.

„Vilniaus miesto kreditorinis įsiskolinimas nepaliaujamai didėja: nuo 268,7 mln. litų 2000 metais iki 843,9 mln. litų 2011 metais, o išlaidos iš savivaldybės biudžeto finansuojamoms funkcijoms atlikti nuolat augo (vien kompensacijų už lengvatinius keleivių vežimo bilietus poreikis didėjo nuo 40,7 mln. Lt 2006 metais iki 84,6 mln. 2011 metais). Vilniaus indėlis į valstybės iždą išlieka 28 kartus didesnis nei Kauno ir 23 kartus didesnis nei Klaipėdos“, – rašoma kreipimesi į Konstitucinį Teismą.

Anot kreipimąsi pasirašiusių Seimo narių, nėra objektyvaus kriterijaus ir teisinio pagrįstumo, pagal kurį Vilniui, kitaip nei kitoms savivaldybėms, yra nustatomas tokia Gyventojų pajamų mokesčio dalis.

Pagal LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymo priedelį, Vilniui lieka 40 proc., Klaipėdai – 86 proc., Kaunui – 94 proc., Mažeikių rajonui – 95 proc. Gyventojų pajamų mokesčio. Kitoms šalies savivaldybės tenka 100 proc. pajamų mokesčio.

Seimo narys Vytenis Povilas Andriukaitis, tel. 869842134

Seimo LSDP frakcijos pranešimas

 

Socialdemokratai kreipiasi į Prezidentę dėl sumažintos ES paramos Lietuvai

Seimo socialdemokratai susirūpinę, kad numatoma sumažinti Europos Sąjungos paramą Lietuvai, todėl kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, siūlydami sušaukti skubų Vyriausybės pasitarimą dėl finansinės perspektyvos. „2014-2020 m. ES paramos apkarpymas gali siekti 14 proc., o tai sudaro daugiau nei 1 mlrd. litų, o mes nematome jokio susirūpinimo nei iš valdančiosios daugumos Seime, nei iš Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus“, – sako Seimo opozicijos lyderis Algirdas Butkevičius.

Socialdemokratai pastebi, kad tai ne vieninteliai Lietuvos finansiniai praradimai: Lietuva gali netekti 0,5 milijardo eurų Ignalinos atominės elektrinės uždarymui planuotų lėšų. Pasiekė žinios ir dėl jau sustabdytos 163 milijonų eurų paramos dabar vykdomiems projektams, nes jie sukėlė abejonių ES kontroliuojančioms institucijoms.

„Tokia situacija tikrai verčia sunerimti, todėl prašome Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės imtis iniciatyvos ir pareikalauti situacijos įvertinimo bei Vyriausybės atsakomybės“, – teigia Seimo LSDP frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė.

Socialdemokratų nuomone, dėl susiklosčiusios finansinės situacijos kaltas valdančiosios daugumos ir Vyriausybės neveiklumas, nes pastarųjų dienų politinės aktualijos rodo, kad valdančiųjų prioritetų sąrašo pirmoje vietoje – politinių skandalų kūrimas ir aktyvus dalyvavimas juose. 

Seimo LSDP frakcijos informacija

Atstovė spaudai Auksė Kontrimienė

Tel. 8 (5) 2396327, 865292009

Seimo LSDP frakcijos pranešimas

 

Socialdemokratai į frakcijos posėdį kviečia Energetikos ministrą

Šių metų kovo 27 d., 9 val. vyks Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos posėdis, į kurį pakviestas Energetikos ministras Arvydas Sekmokas. „Mums kelia nerimą stringantys energetikos projektai, visuomenėje kyla vis daugiau abejonių dėl būsimos atominės elektrinės statybos, nėra jokios aiškumo ir konkretumo, panašu, kad ruošiant strateginius projektus darbas yra tik imituojamas“, – sako Seimo LSDP frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė.

Pasak Seimo ekonomikos komiteto narės Birutės Vėsaitės, ją nuvylė ministro A. Sekmoko  atsakymai komiteto nariams, nes realūs darbai visai neatitinka jo kalbų.  Parlamentarė teigia supratusi, kodėl šiuo metu Vyriausybėje kyla tiek skandalų. „Skandalais siekiama pridengti savo neveiklumą ir nekompetenciją. Tikimasi, kad jie užgoš didelių šildymo kainų problemą, šiandien tapusią didžiausiu galvos skausmu gyventojams“, – sako B.Vėsaitė.

Dalyvauti socialdemokratų frakcijos posėdyje pakviestas ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ generalinis direktorius Rimantas Vaitkus.

Atstovė spaudai Auksė Kontrimienė

 Tel. 2396327, 865292009

B.Vėsaitės pranešimas: Energetikos ministro atsakymai padėties nesušvelnino

 

„Seimo Ekonomikos komiteto nariams pateiktuose Energetikos ministro Arvydo Sekmoko atsakymuose dėl būsimos atominės elektrinės nėra jokio aiškumo ir konkretumo, akivaizdu, jog darbas ruošiant strateginius projektus tik imituojamas darbas“, – sako Ekonomikos komiteto narė, socialdemokratė Birutė Vėsaitė.

Parlamentarės nuomone, valdančiųjų konfliktai ir skandalai tėra figos lapas, kuriuo bandoma pridengti Vyriausybės neveiklumą. Tą liudija ir Energetikos ministro A.Sekmoko atsakymai į Ekonomikos komiteto narių klausimus dėl itin reikšmingų Lietuvai energetikos projektų.

„Buvome suformulavę labai konkrečius klausimus dėl Visagino atominės elektrinės. Kokia bus elektros energijos savikaina, kiek energija kainuos vartotojams. Domėjomės kapitalo kaštais, Lietuvos bei strateginių partnerių įsipareigojimais. Deja, jokios naujos informacijos, be to, ką jau buvome skaitę žiniasklaidoje, negavome. Dar blogiau – A.Sekmokas yra teigęs spaudai, kad derybos dėl atominės elektrinės jau baigtos. Tačiau iš tiesų kaip tik šiuo metu ir yra derybų pradžia – liaudiškai kalbant, projektas dar visai „žalias“, o derybos galimai bus baigtos tik 2014 m. Tad versti šios kadencijos Seimą pritarti koncesijai būtų tiesiog neprotinga. Beje, A.Sekmokas siekia, kad ši sutartis būtų pasirašyta nelaukiant latvių ir estų pritarimo“, – mano Seimo narė.

Tokias išvadas verčia daryti prognozuojama elektros energijos kilovatvalandės kaina.

„Prie gamybos išlaidų pridėjus palūkanų normą, Visagino atominės elektrinės elektros energijos kaina būtų nuo 17 iki 25 ct. Kaliningrado atominės elektrinės kaina gali būti tik 15 ct už kilovatvalandę. Tad ar mums bus ekonomiškai naudinga gaminti elektrą? Juolab, kad ekonomistas Raimondas Kuodis yra užsiminęs, jo reali kaina gali būti didesnė negu 30 ct. Neaišku, kiek vartotojams kainuos elektros energija ir, ar mes sugebėsime konkuruoti su aplinkinėmis atominėmis elektrinėmis“, – svarsto Seimo narė B.Vėsaitė.

Parlamentarė piktinasi ir kitais ministro A.Sekmoko atsakymais, nes realūs darbai visai neatitinka ministro kalbų.

„Šilumos ūkio sektoriuje ministras neva mato viziją – mažinti šilumos suvartojimą ir sukurti prielaidas konkurencijai. Tačiau per trejus su puse metų tas mažinimas, kaip matome, nevyko. Pagal Andriaus Kubiliaus schemą renovuoti tik du daugiabučiai, kai buvo planuota renovuoti net 10 tūkst. Dėl Energetikos ministro pastangų šią žiemą už šildymą mokėjome pačia didžiausia kaina per nepriklausomybės laikotarpį. Tokio chaoso, kuris viešpatauja šilumos ūkyje, daugiabučių gyventojai iki šiol nebuvo patyrę. Neaišku, kokį karšto vandens ruošimo būdą jiems geriau pasirinkti, kas turėtų remontuoti sugedusį šilumokaitį, kuris priklauso šilumos tiekėjui, bet šis prie jo negali prisiliesti, nes jo veikla pasibaigia ties įvadu į namą. Į klausimą – koks scenarijus užtikrintų pigiausią kompleksinių visų energijos rūšių, įskaitant ir atsinaujinančius šaltinius, tiekimą vartotojams, ministras nesugebėjo atsakyti. A.Sekmokas nepateikė alternatyvaus vertinimo, kaip atrodytų energetinė strategija be atominės elektrinės“, – teigia Seimo narė.

Po pateiktų ministro A.Sekmoko atsakymų parlamentarė B.Vėsaitė teigia dar kartą įsitikinusi, jog neatsitiktinai šiuo metu Vyriausybėje kyla skandalai.

„Skandalais siekiama pridengti savo neveiklumą ir nekompetenciją. Tikimasi, kad jie užgoš didelių šildymo kainų problemą, šiandien tapusią didžiausiu galvos skausmu gyventojams“, – sako B.Vėsaitė.

Atstovė spaudai Evelina Butkutė-Lazdauskienė

 Tel. 2396327, 865048830

LSDP Mažeikių skyrius