Partijos laikraštis

    Archyvai

Seimo LSDP frakcijos pranešimas

 

Socialdemokratai: atlyginimų vadovams didinimas – pasityčiojimas iš minimalius atlyginimus gaunančių žmonių

Socialdemokratus nustebino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) siūlymas nuo kitų metų padidinti atlyginimus Konkurencijos tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos vadovams.

„Toks siūlymas skamba kaip pasityčiojimas, kai net 20 proc. Lietuvos žmonių gyvena iš minimalaus atlyginimo, o Vyriausybė niekaip nesutinka nors 100 litų pakelti minimalią mėnesinę algą. Ir vidutinis atlyginimas jau keleri metai neauga. Nesuprantama, kodėl didžiajai Lietuvos žmonių skurstant, reikia didinti atlyginimus biudžetinių įstaigų vadovams, kurių algos ir taip yra 4-5 kartus didesnės už minimalią?“ – stebisi Seimo LSDP frakcijos seniūnas Algirdas Butkevičius.   

Institucijų vadovų pareiginės algos koeficientas dėl ekonominio sunkmečio buvo sumažintas iki 10,1, taigi be priedų iki mokesčių jų atlyginimas siekia 4,5 tūkst. litų, o nuo 2013 metų koeficientas, jei nebus pratęsti sumažinimai, turėtų didėti iki 12, t.y. atlyginimas iki mokesčių siektų 5,4 tūkst. litų, ir tai tuo atveju, jei nedidėtų šuo metu sumažintas bazinis pareiginės algos dydis (450 litų).

Keisčiausia, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, kuris lyg ir  turėtų rūpintis skurstančiais, siūlo pataisas, kurios nuo 2013 dar daugiau didintų šių institucijų pirmininkų ar direktorių atlyginimą, numatant pareiginės algos koeficientą nebe 12, o 12,3.

Socialdemokratai įsitikinę, kad toks Vyriausybės žingsnis tik didintų socialinę atskirtį, tad siūlo, jeigu jau valdantieji  mato galimybę kam nors didinti atlyginimus, pradėti tą daryti nuo mažiausius atlyginimus gaunančių piliečių.

Seimo LSDP frakcijos informacija

Atstovė spaudai Auksė Kontrimienė

Tel. 865292009

MERO SVEIKINIMAS KOVO MĖNESĮ GIMUSIEMS

 

  

      Mielieji, gimusieji kovo  mėnesyje,

              Kiekvienas turime saulę,

              Taką jūros gelmėj …

              Kiekvienas turime šventę ,

              Kuri stovi metų eilėj…

              Tebus ši diena paslaptinga,

              Pilna laimės žiedų.

              Sveikatos , ramumo taurę

              Priimkite iš socialdemokratų partijos

              Mažeikių skyriaus pirmininko Antano Tenio rankų.

              Su gimtadieniais ! 

 

              LSDP  Mažeikių skyriaus pirmininkas    A. Tenys

 

 

                                Mažeikiai,

                              2012 m. kovas   

LSDP Informacijos centras

 

Vilniečiai reikalauja naujo valstybinio darželio

LSDP Fabijoniškių poskyrio Jeruzalės grupė iškėlė iniciatyvą dėl itin opios Vilniaus miesto socialinės problemos – laisvų vietų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose stygiaus ir ypatingo didelio darželių trūkumo.

„Plečiantis Vilniaus miestui bei plėtojant Santariškių gatvės infrastruktūrą nuo Baltupių mikrorajono link Žaliųjų ežerų, nei Jeruzalės, nei Santariškių mikrorajonuose nebuvo atidarytas nė vienas valstybinis darželis. Ta pati problema išlieka ir Bajorų kalvose, šalia Žaliųjų ežerų bei aplinkiniuose regionuose. Pagal šiuo metu patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 m., nei Jeruzalėje, nei Santariškėse, nei Žaliuosiuose ežeruose, nei aplinkiniuose regionuose nėra numatyta jokios naujo vaikų darželio statybos“, – sako Jaruzalės grupės pirmininkė ir iniciatyvos autorė Lina Kujalytė.

Socialdemokratų žiniomis, Vyriausybės nutarimu („Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo neatlygintinai Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn“) sostinės savivaldybei 2010 m. rugpjūčio 25 d., yra perduoti žemės sklypai švietimo įstaigų statiniams statyti ir eksploatuoti. Be to, tarp Santariškių ir J.Franko gatvių Vilniuje yra laisvas 11 953 m2, kurio tikslinė žemės naudojimo paskirtis – visuomeninės paskirties teritorija mokymo, mokslo, švietimo įstaigoms statyti bei mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatams bei statiniam statyti. Ir šis sklypas nėra užstatytas.

LSDP Fabijoniškių poskyrio Jeruzalės grupės rinko rajono gyventojų parašus ir šių metų  vasario 27 d. pateikė Vilniaus miesto savivaldybei „Kreipimąsi dėl vaikų darželio steigimo“.  „Kreipimesi yra išdėstytas reikalavimas Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, administracijos direktoriui ir Vilniaus miesto merui išnagrinėti galimybę įsteigti skubos tvarka valstybinį vaikų lopšelį-darželį Santariškių mikrorajone, priimant visus reikalingus sprendinius ir sprendimus bei organizuoti vaikų lopšelio-darželio Santariškių mikrorajone projektavimo ir statybos darbus“, – sako L.Kujalytė.

Socialdemokratai tikisi, kad Vilniaus savivaldybė atsižvelgs į gyventojų poreikius ir valstybinis vaikų lopšelis-darželis bus pasatytas.

LSDP informacijos centras

Atstovė spaudai Auksė Kontrimienė

Tel. 865292009 

LSDP frakcijos pranešimas: naikinami mokinių gamtos mokslų ir techninės kūrybos centrai

 

Valdantieji ir toliau daro nedovanotinas klaidas vykdydami neapgalvotas reformas. Šįkart užsimota prieš moksleivių gamtos mokslų ir technikos centrus. Švietimo ir mokslo ministerija parengė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo numatyta sujungti Lietuvos jaunųjų gamtininkų stotį, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centrą su Lietuvos mokinių ir studentų sporto centru bei Lietuvos jaunimo turizmo centru. Šio „naujadaro“ būstinę numatoma įrengti ten, kur dabar veikia 23 mokinių gamtos mokslų techninės kūrybos būreliai. Vadinasi, bus naikinamos sukurtos laboratorijos, dirbtuvės, studijos, kurių įrengimui išleistos milžiniškos lėšos.
 
Neaiškus likimas laukia ir darbuotojų, kurių veikla tarnavo ne tik moksleivių užimtumui, bet ir metodikoms parengti. Sovietmečiu veikusi moksleivių techninės kūrybos sistema jau seniai suardyta, o minėtas centras buvo likęs tarsi sala, kurioje vaikai mokosi laivų ir automobilių modeliavimo, radiotechnikos, konstruoja raketų ir lėktuvų modelius, gilinasi į gamtos mokslų paslaptis. Jaunųjų gamtininkų centre mokiniai sukaupė didelę augalų ir gyvūnų kolekciją, įrengė oranžeriją, mokomąsias laboratorijas. Dabar visa tai gali būti negrįžtamai sunaikinta.
 
Tokie neapgalvoti sprendimai stumia mūsų valstybę į atsilikėlės poziciją. Neseniai vykę tarptautiniai gamtamokslinio raštingumo tyrimai parodė, kad Lietuva jau gerokai atsilieka nuo savo kaimynių Latvijos, Estijos ir Lenkijos pagal mokinių gamtamokslines žinias.
Dabartinis siūlomas ministerijos veiksmas tik dar labiau apsunkintų padėtį.
 
 Socialdemokratai ragina Švietimo ministeriją atsikvošėti ir nedaryti veiksmų, kurie gali turėti sunkių padarinių valstybės ateičiai. Europa savo strategijoje yra numačiusi, kad reiktų didinti gamtos ir technologinių mokslų studijuojančių asmenų skaičių. ES šalys stengiasi šiam tikslui pasiekti. Tuo tarpu mūsų valdantieji lengva ranka gali sunaikinti tai, kas buvo sukurta entuziastingų ir pasiaukojančių šiam darbui žmonių.
 
Atstovė spaudai Evelina Butkutė-Lazdauskienė

Tel. 2396327, 865048830

LSDP MAŽEIKIŲ SKYRIAUS BIČIULIAI PASVEIKINO ILGAMETĮ PARTIJOS NARĮ

 

Vasario 27 d.  LSDP Mažeikių sk. bičiuliai aplankė  ilgametį socialdemokratų partijos narį Stanislovą Ordavičių, kuriam sukako 80 metų. Garbingo jubiliejaus proga Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus pasveikinimą perskaitė ir įteikė LSDP prezidiumo narys Jonas Jurkus. Rajoninio komiteto vardu jubiliatą  pasveikino ir  įteikė gėlių  LSDP Mažeikių sk. pirmininko pavaduotoja Irena Macijauskienė. „Šiandien yra ta diena, kai galite stabtelėti, atsigręžti į nueitą kelią, pasidžiaugti  nuveiktais prasmingais darbais. Garbingo ir  gražaus jubiliejaus proga  linkime Jums geros sveikatos, tvirtybės, kuo geriausios kloties ir ilgų gyvenimo metų“,- nuoširdžiai linkėjo bičiuliai savo kolegai.

LSDP Mažeikių sk. informacija

„Knygų mugėje“ – socialdemokratų stendas

 

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vasario 23 – 26 dienomis vyks tradicinė ir jau tryliktoji knygų mugė. Pirmą kartą tarp daugybės mugės dalyvių parodoje šiemet yra ir Lietuvos socialdemokratų partijos stendas. LSDP stende naujos ir jau anksčiau partijos bičiulių išleistos knygos.

Lankytojų dėmesiui pateikta neseniai išleista trečioji šviesaus atminimo Juozo Palionio kūrybos knyga „Pasidalinkime mintimis“. Tai įvairių žanrų – eilėraščių, miniatiūrų, epigramų, aforizmų – rinkinys, kupinas Juozui Palioniui būdingo nuoširdumo ir tikrumo.

Stende jau didelio atgarsio sulaukusi Stasio Jakeliūno knyga „Lietuvos krizės anatomija“. Autoriaus manymu, knyga tikrai nėra skirta ekonomikos ar finansų profesionalams. Knyga parašyta suprantamai, iliustruota diagramomis ir linksmais piešiniais. Knygos priešlapiuose pateikiami Lietuvos ekonomistų, finansų ekspertų bei politikų – A. Butkevičiaus, R. Dargio, V. Geralavičiaus, K. Glavecko, G. Kirkilo, A. Maldeikienės, G. Nausėdos, R. Rudzkio, R. Valatkos, I. Šimonytės – komentarai, vertinantys šios knygos svarbą.

Algirdo Butkevičiaus ir Juozo Bivainio monografija „Nacionalinio biudžeto išlaidų planavimas“. Monografijoje pristatomas originalus nacionalinio biudžeto išlaidų planavimo modelis, aprėpiantis visą planavimo darbų ciklą, kurio planinių sprendimų parengimas grindžiamas kiekybiniais metodais, modelio komponentų ryšiai – integruota duomenų baze, orientuojantis į vartotoją, dirbantį šiuolaikių informacinių technologijų terpėje.

Tarp naujienų: Jono Rudoko knyga „Lietuvos istorijos legenda: apie akademiką Juozą Jurginį. Tai apybraiža apie vieno žymiausių mūsų mokslininkų gyvenimą ir veiklą, išleista jo vyriausiojo sūnaus Juliaus Jurginio rūpesčiu.

Taip pat pristatoma neseniai pasirodžiusi socialdemokratės teisininkės Nijolės Vaitavičienės knyga „Temidės pinklėse“ bei lietuvių poetų eilėraščių rinkinys „Nors tegu truputį Kalėdos turi būti“, kurio sudarytojas – Algirdas Meškauskas.

Stende galima rasti Gedimino Ilgūno, Česlovo Juršėno, Juozo Oleko, Stepono Kairio fondo ir kitų leidinių.

Daugiau informacijos Algirdas Meškauskas, tel. 8 698 48660 

A.Butkevičius: savivaldybės turi pačios spręsti apie mokyklų būtinumą

 

Dėl kaimo mokyklų naikinimo vis labiau kritikuojama švietimo reforma, kuri ne tik sužlugdys ugdymą kaimuose, bet dar labiau paskatins emigraciją. Vaikų skaičius Lietuvoje mažėja. Regionuose sparčiai mažėja ir mokinių skaičius. Švietimo ir mokslo įstatymas, vienodai taikomas mokykloms didžiuosiuose miestuose ir mokykloms, esančioms rajono vietovėse, jau nebeatitinka realybės.

Seimo LSDP frakcijos seniūnas Algirdas Butkevičius ruošia Švietimo ir mokslo įstatymo pataisas, kurios leistų pačioms savivaldybėms lanksčiau spręsti  mokyklų būtinumo klausimą, ypač kaimo vietovėse.

 „Reikia stengtis, kad mokykla kaimo vietovėse išliktų, nes tai yra vienas iš svarbiausių švietėjiškų objektų. Kai uždaroma mokykla, kultūrinis ir švietėjiškas gyvenimas toje gyvenvietėje stipriai apmiršta“, – įsitikinęs A.Butkevičius.

Mokyklų nepalankus ir įvedamas paralelinių klasių normatyvas. Socialdemokratų nuomone, pagal šiuo metu galiojančius įstatymus mokyklos bus priverstos užsidaryti, nes reikalavimai keliami dirbtinai, neatsižvelgiant į bendruomenės, tėvų, mokytojų  pageidavimus.

Švietimo srityje susikaupusias problemas dar labiau išryškino mokinio krepšelio sistema, kuri itin skaudžiai atsiliepė kaimo mokykloms. Socialdemokratų įsitikinimu, mokinių krepšelio skirstymui tarp mokyklų, ypač rajono savivaldybėse, turėtų būti suteikta lankstesnė ir didesnė teisė rajonų taryboms.

„Tikslas turi būti keliamas ne kaip mokykloms siekti didesnio pelno, stengiantis pritraukti kuo didesnį moksleivių skaičių į tą mokyklą,  bet kaip išsaugoti ir esančias mažesnes mokyklas. Ypač turime galvoti apie pradinukus. Jiems mokykla turi būti kuo arčiau namų“, – sako socialdemokratų vadovas.

Socialdemokratai tikisi, kad daugelį švietimo problemų pavyks aptarti šių metų vasario 25 d. Vilniuje vyksiančioje konferencijoje „Kuriuo keliu eina švietimo reforma?“, kurioje užsiregistravo dalyvauti per 300 pedagogų iš daugelio Lietuvos mokyklų.

 

Seimo LSDP frakcijos informacija

Atstovė spaudai Auksė Kontrimienė,

Tel. 865292009

Vasario 15-tą mirė Virmantas Velikonis

Švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo šventę

 

Šiandien pažymime vieną reikšmingiausių įvykių mūsų šalies istorijoje – Lietuvos dvasinės stiprybės šventę. Prieš devyniasdešimt ketverius metus Vasario 16-ąją dvidešimt Lietuvos signatarų drąsiai paskelbė, kad Lietuva trokšta būti laisva ir yra pasiruošusi atkurti savo valstybę. Visam pasauliui buvo įrodyta, kad maža šalis, net 123 metus kentusi carinės Rusijos priespaudą ir karus, atgijo. Ilgus metus žmonės brandino, širdyse saugojo tautos valstybingumą ir tikėjo savo šalies laisve.

Sveikinu Jus visus Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga. Pagerbkime žmones, prikėlusius mūsų Tautą naujam gyvenimui, suteikusiems viltį ir tikėjimą savo šalies valstybingumu. Apginta ir atkurta Lietuvos valstybė šiandien puoselėjama darbščių ir talentingų tautiečių darbais. Išsaugoję tautos atmintį, gimtąją kalbą, kultūrą, išsikovoję vietą Europoje ir pasaulyje, drąsiai ženkime pirmyn. Istorija mums patikėjo saugoti tradicijas, vieningai ir išmintingai puoselėti tai, ką turime vertingiausio – pagarbą, įskiepytą meilę Lietuvai bei siekį gyventi Nepriklausomai.

LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius

Sveikinimas su Vasario 16 – ąją

 

LSDP Mažeikių skyrius