Partijos laikraštis

    Archyvai

Gerbiami tautiečiai ir Mažeikių rajono žmonės

Gyvename išties įdomiu laikotarpiu: pasitraukėme iš nieko gero nežadančios sąjungos, ištvėrėme mums nepalankios šalies blokadą, pasikeitė valstybės santvarka, atgavome Nepriklausomybę.

Ne kartą keitėsi pinigai, pagrindiniai šalies vadovai. Išgyvenome ekonominę krizę, buvo pranašaujama ir kita, bet kad teks išgyventi tokią krizę, kokią turime dabar – tikriausiai niekas nesitikėjo ir jos neplanavo. Apie kažkokį koronavirusą niekas nebuvo net pagalvojęs, niekur jis nebuvo planuotas, bet štai ėmė ir pasirodė. Ir ne toks, kokių yra buvę iki šiol, o visiškai kitoks, rimtai sujaukęs visą pasaulį.

Kasdien girdime informaciją apie šio viruso plitimą, pasekmes ir vis su jauduliu galvojame – kas bus toliau ir kuo visa tai baigsis? Pesimistai ir negatyvu persisunkę žmonės mato tik prastąją pusę: didėjančius šio viruso paplitimo plotus, mirčių skaičių ir kažkam bado pirštu, esą kodėl taip yra ir niekas nieko nedaro, o jei ir daro, tai vis kažko nepakanka. Skaityti daugiau…

Sveikinimas

Vietoje paaiškinimo – neigimas ir arogancija

Paskutiniame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas rajono biudžetas. Opozicijoje esantys socialdemokratai susilaikė, nes kai kurios finansinės savivaldybės biudžeto eilutės liko neaiškios ir keliančios nemažai klausimų.
Šiais metai biudžeto apimtys yra apie 2,5 mln. eurų didesnės nei buvo patvirtinta praėjusiais metais.
Didžiąją dalį biudžeto pajamų sudaro gyventojų pajamų mokestis bei valstybės dotacijos: atitinkamai 30,4 ir 25,9 mln. eurų. Beveik pusė biudžeto – 31,6 mln. eurų – tenka švietimui, 12,5 proc.– socialinei apsaugai, beveik tiek pat – ekonomikai.
Tačiau nepaisant padidėjusio biudžeto trūksta beveik trijų milijonų eurų. Tarybos posėdžio metu politikai buvo informuoti, kad darbo užmokestį dvylikai mėnesių pavyko subalansuoti, tačiau reikėjo daugiau kaip 700 tūkst. eurų sumažinus kitus poreikius. Taip ir liko neaišku, kokiais kriterijais vadovaujantis buvo atlikti šie su mažinimai ir ar iš tiesų visiems biudžetinių įstaigų darbuotojams pakaks lėšų jų atlyginimams išmokėti. Ypač neramina švietimo įstaigų vadovų ir mokytojų atlyginimai. Turimomis žiniomis pinigų atlyginimams užtenka tik pusmečiui.
Todėl kai kurių švietimo, kultūros įstaigų vadovai jaučia tam tikrą chaosą nerimą. Su jais, kaip ankstesniais metais, savivaldybės Finansų skyrius nebendravo, asignavimus skaičiavo ne pagal pateiktas projektines sąmatas, o pagal praėjusiuosius metus.
Todėl galima drąsiai teigti, kad Savivaldybės administracija nesilaiko jokių darbo apmokėjimo įstatymų. Įstaigos negali mokėti atlyginimų kintamosios dalies, kadangi darbo užmokesčiui numatyta per mažai lėšų ir niekas net nesiteikia paaiškinti, kodėl sumažinta.
Pažymėtina, kad taryba yra patvirtinusi pareigybių skaičių, bet pagal patvirtintą savivaldybės biudžetą visiems etatams pinigų neužtenka.
Opozicijos atstovavai tarybos posėdžio metu bandė išklausti, kaip švietimo, kultūros įstaigų vadovams reikės mokėti atlyginimus, jei pagal patvirtintą biudžetą lėšų pakanka pusmečiui.
Meras ir administracijos vadovė bandė viską paneigti esą viskas yra tvarkoje, lėšų užteks. Taip pat pabrėžė, kad yra komunikuojama su švietimo ir kultūros įstaigų vadovais ir finansininkais, tačiau realybėje yra viskas kitaip, daug arogancijos ir nepagarbos. Ką ir parodė tarybos posėdis, kuomet administracijos direktorė vietoje to, kad paaiškintų, probleminius klausimus iškėlusiems socialdemokratams pasiūlė eiti pasimokyti skaičiuoti.
Tarybos posėdis tikrai ne vieta, kur galima demonstruoti savo didybę ir aroganciją.

Kovo 8-toji

Kaip ir kiekvienais metais, kartu su Mažeikių bičiuliais sveikinsime ir dalinsime moterims tulpes Mažeikiuose. Būkite mielosios visada laimingos ir mylimos!!! Su Kovo 8-ąja!!!

LSDP Mažeikių skyriaus visuotinis ataskaitinis susirinkimas

Kovo 4 dieną vyko LSDP Mažeikių skyriaus visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Vienas aktualiausių jo klausimų – patvirtinti kandidatus į LR Seimą.
Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad Mažeikių vienmandatėje apygardoje kandidatu į šalies Parlamentą bus skyriaus pirmininkas Viktoras Prokopčukas, Žemaitijos Šiaurinėje vienmandatėje apygardoje – Tomas Martinaitis.
Taip pat patvirtinti ir kandidatai į daugiamandatę apygardą: jais tapo Rūta Matulaitienė, Jonas Jurkus ir Jonas Talmontas.

Sveikinimas

Mažeikių skyriaus Moterų klubas Palangoje

Tradiciškai, puikiai nusiteikęs Mažeikių skyriaus Moterų klubas Palangoje, Stintų šventėje

„Kvepia korupcija“?

2020 m. sausio 30 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl dalies automobilių aikštelės nuomos Pavenčių gatvėje. Ji iki praėjusių metų spalio mėnesio pabaigos tarybos sprendimu buvo išnuomota bendrovei „Pajūrio kartingai“.
Aikštelė verslininkams buvo išnuomota keturiems mėnesiams už 191 Eur mėnesinį mokestį. Šiaulių apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyrius išsiaiškino, kad nuomos sutartis buvo sudaryta pažeidžiant teisės aktus. Buvo pareikalauta, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija pagal kompetenciją imtųsi priemonių ir nustatytus pažeidimus pašalintų. Tačiau to neprireikė, nes netrukus ši nuomos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko. Iki galo taip niekas ir neišsiaiškino, kodėl verslininkams iš pajūrio automobilių stovėjimo aikštelės mėnesinis nuomos mokestis buvo paskaičiuotas daug kartų mažesnis, nei turėjo būti.


Dabar į sausio 30-osios dienos tarybos posėdžio darbotvarkę vėl buvo įtrauktas sprendimo projektas, pagal kurį automobilių stovėjimo aikštelė vėl bus išnuomota, tik jau viešojo konkurso būdu. Nerimą kelia tai, kad dabar šioje automobilių stovėjimo aikštelėje vis dar tebėra apie 1000 automobilinių padangų, kurias buvo atsivežę ir paliko pasivažinėjimo kartingais paslaugas teikę verslininkai. Jos yra neprižiūrimos ir iki nelaimės yra tik vienas žingsnis. Negana to, už jų „sandėliavimą“ ne tik kad neimamas joks mokestis, bet ir peršasi išvada, kad viešojo nuomos konkurso laimėtojas jau yra žinomas. O tai „kvepia“ korupcija.

PANIKOS SĖJĖJA

Nesiliauja „stebinusi“ Mažeikių mero pavaduotoja Lina Rimkienė. Kad išsaugoti Sodų pagrindinę mokyklą ir joje dirbančio TS-LKD partijos nario direktoriaus kėdę R.Volkovui, nederinusi nei su Mažeikių rajono savivaldybės administracija nei su švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupe, paleido žinią Mažeikiuose – „Žiburėlio ir „Jagmino“ pradines mokyklas perkelti į Sodų pagrindinę mokyklą!
Rajone vyksta švietimo įstaigų tinklo pertvarkymo svarstymas, atsižvelgiant į mokyklų rezultatus bei mokinių skaičių mokyklose. Vyksta diskusija dėl Sodų pagrindinės mokyklos, nes joje vaikų skaičius yra mažiausias, lyginat su kitomis mokyklomis, o ir rezultatai nepateisina lūkesčių.
Kol svarstoma dėl Sodų pagrindinės mokyklos ateities, mero pavaduotoja L.Rimkienė sėja paniką tarp pradinėse mokyklose dirbančių vadovų ir mokytojų, nes apie tokias „reformas“ nieks neinformavo ir nederino. Neklausė nuomonės ir ten besimokančių vaikų tėvelių, kurie atsisako tokio nepasverto mero pavaduotojos pasiūlymo ir nenori leisti vaikų į Sodų pagrindinę mokyklą.


Klausimas – kas vyksta savivaldybėje? Ne jau administracija ir toliau toleruos tokius išsišokėliškus mero pavaduotojos „žygius“? Nepavadinsi kitaip – tai tik panikos sėjimas vardan asmeninių savo tikslų. Mes socialdemokratai griežtai pasisakome PRIEŠ tokias nepamatuotas „reformas“. Savivaldybės deklaruojamas šūkis – sėdame visi prie stalo ir diskutuojame, eina perniek…

MAŽEIKIAMS NEREIKIA INVESTICIJŲ?

UAB „AV grupė“, adresu Skuodo g. 2, Mažeikiai, suprojektavo ir ketina statyti 2000 kv. m. prekybos paskirties pastatą, kuriame įsikurtų prekybos tinklas „Lidl“. Numatyta investuoti daugiau nei 2,5 mln. eurų į „Lidl“ parduotuvę, šalia įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, papildomą automobilių stovėjimo aikštelę viešam naudojimui miesto reikmėms, žaliąją zoną (pvz. riedlenčių parką), sukurti apie 20 naujų darbo vietų. UAB „AV Grupė“ įsipareigoja skirti dar papildomai 100 000 eurų Mažeikių miesto infrastruktūros gerinimui: skvero, takų, apšvietimo, vaikų žaidimo aikštelių įrengimui ar kitiems miestui reikalingiems darbams atlikti. Kokius darbus atlikti, parinktų Mažeikių rajono savivaldybė ar miesto gyventojai.

Mažeikių rajono savivaldybė nepritaria tokioms investicijoms į Mažeikių miestą!
Nereikalingi papildomi privataus verslo siūlomi 100 000 eurų, kai tuo tarpu niekada miesto biudžetas nebuvo perteklinis miesto infrastruktūros gerinimui! Nepritaria ir papildomos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui, kai daugiabučių namų kiemų aikštelės perpildytos nuo automobilių bei žaliosios zonos sukūrimui!

 

Ar mes norime turėti mieste dar vieną pastatą vaiduoklį, be kurio mieste ir kitų užtenka, ar į miestą tegul ateina privataus verslo investicijos, kurios ne tik prekybos centrą pastatys, sukurs naujas darbo vietas, įrengs automobilių stovėjimo aikštelę aplinkinių daugiabučių namų gyventojams bei sukurs žaliąją zoną, bet ir papildomai dar skirs 100 000 eurų miesto infrastruktūros gerinimui?

Ką siūlytumėte už 100 000 nuveikti Mažeikių miesto labui?

 

LSDP Mažeikių skyrius