Partijos laikraštis

    Archyvai

Partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus kreipimasis į bičiulius

img_8692_1_Bičiuliai,

kreipiuosi į Jus ir kaip kadenciją bebaigiantis LSDP pirmininkas, ir kaip socialdemokratas, kuriam artimi partijos rūpesčiai, žinomos jos problemos.

Socialdemokratas, kuriam ne vis vien, kaip toliau klostysis partijos gyvenimas.

Kaip žinote, esu nusprendęs nebesiekti LSDP pirmininko posto artėjančiame suvažiavime. LSDP nelaimėjo Seimo rinkimų ir aš kaip partijos pirmininkas prisiimu politinę atsakomybę. Taip nusprendžiau dar prieš paskelbiant galutinius Seimo rinkimų rezultatus ir savo žodžio laikysiuosi. Esu įsitikinęs, kad LSDP kaip ES šalies partija turi laikytis aukštų europinių standartų. 

LSDP nelaimėjo Seimo rinkimų, tačiau esame valdančiojoje koalicijoje. Turėdami įtakingą frakciją mes iš esmės išsaugojome savo pozicijas Seime, kuriame galime ir darysime įtaką valstybiškai reikšmingiems politiniams sprendimams. Mūsų dalyvavimas valdančiojoje koalicijoje leidžia užtikrinti pradėtų darbų tęstinumą, visos politinės sistemos stabilumą. Valstybiškai žvelgiant LSDP atlieka labai svarbų vaidmenį perduodant politinę patirtį, leidžiančią operatyviau ir efektyviau priiminėti svarbius sprendimus.

Kartu vienas svarbiausių LSDP uždavinių yra išlaikyti tvirtas pozicijas centro kairėje, iš socialdemokratinių pozicijų nuosekliai vertinant valdančiosios koalicijos veiksmus, ypač tuos, kurie kirstųsi su mūsų programinėm nuostatom. Matau pastaruoju metu sustiprėjusias tendencijas užimti mūsų politinę nišą, pervilioti rinkėją. Šioms tendencijoms turime ryžtingai pasipriešinti.

Kitas svarbus uždavinys – LSDP išorinės komunikacijos stiprinimas. Mūsų partijos rėmėjai, taip pat ir plačioji visuomenė, turi būti operatyviai, dalykiškai ir argumentuotai informuojami apie LSDP poziciją, siūlomus sprendimus. Rinkėjai turi išgirsti LSDP balsą, atskirti jį tarp kitų balsų.

Jokia sėkminga išorinė komunikacija neįmanoma be efektyvios vidinės komunikacijos. Einame į suvažiavimą, tvirtinsime naują partijos vadovybę, kuriai iškart iškils itin svarbus uždavinys: partijos struktūrą paversti efektyvesne, o motyvaciją LSDP narių, rėmėjų dalyvauti partinėje veikloje – stipresne. Rengiantis suvažiavimui reikia baigti su nesveika konkurencija – tiek skyriuose, tiek vadovybės lygmeniu – ir visą dėmesį sutelkti kandidatų į pirmininkus kėlimui bei balsavimo organizavimui. Tegu tiesioginiai pirmąsyk vykstantys LSDP pirmininko rinkimai taps vienu iš partijos atsinaujinimo ženklų.

 

Sprendžiant iškilusius uždavinius privalu neišleisti iš akių pagrindinio tikslo – sėkmingo pasirodymo net trejuose 2019 m. rinkimuose – Savivaldybių tarybų, Prezidento ir Europarlamento. Į šiuos rinkimus, kaip ir po jų vyksiančius Seimo rinkimus, LSDP privalo ateiti atsinaujinusi, susitelkusi, sustiprėjusi ir tvirtai pasiryžusi nugalėti.

 

Norint pasiekti šį tikslą, aktyviai veikti reikia jau šiandien.

Ar esame teisingame kelyje parodys išankstiniai rinkimai į merus Šakiuose ir Jonavoje. Tai bus savotiškas lakmuso popierėlis.

Tačiau pagrindiniai darbai laukia jau suformavus naująją LSDP vadovybę. Ją suformuoti galime tik maksimaliai atvirai ir dalykiškai aptarę, išdiskutavę visus rūpimus klausimus – ir rengiantis suvažiavimui, ir jau suvažiavimo metu.

Iš savo pusės ne tik inicijuosiu partines diskusijas bei jose dalyvausiu, bet ir tvirtai palaikysiu visus pozityvius naujos LSDP vadovybės žingsnius nukreiptus į partijos atsinaujinimą.

 

LSDP Pirmininkas                                                  Algirdas BUTKEVIČIUS


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius