Partijos laikraštis

    Archyvai

Priimtos Seimo rinkimų įstatymo pataisos, patikslinant rinkėjų skaičių apygardose

Parlamentarai priėmė Seimo rinkimų įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-2994(4). Tokiam sprendimui pritarė 91, prieš balsavo 1, susilaikė 2 Seimo nariai.

Įstatyme įtvirtinta, kad rinkėjų papirkimu nelaikomas spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), pažymėtų  politinės partijos, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, numatomo kelti ar numatančio išsikelti kandidatu į Seimo narius, simbolika.

Galiojantis įstatymas papildytas nuostata, numatančia, kad partijos iškeltų kandidatų sąrašą parašais turi paremti ne mažiau kaip 10 000 rinkėjų. Taip pat nustatyta, kad partija kelti kandidatus, o pilietis išsikelti kandidatu gali po to, kai yra įregistruoti politinės kampanijos dalyviu pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą (toliau – Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas).

Priimtomis pataisomis patikslintas rinkimų apygardų sudarymas. Nustatyta, kad rinkimams organizuoti ir vykdyti šalies teritorija dalijama į 71 vienmandatę rinkimų apygardą, atsižvelgiant į rinkėjų skaičių rinkimų apygardoje, Lietuvos Respublikos teritorijos suskirstymą į vienmandates rinkimų apygardas per ankstesnius Seimo rinkimus ir administracinį teritorinį padalijimą. Rinkimų apygarda sudaroma iš bendrą ribą turinčių rinkimų apylinkių. Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,9 iki 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus. Vyriausioji rinkimų komisija, likus ne mažiau kaip 210 dienų iki rinkimų, nustato ir, likus ne mažiau kaip 180 dienų iki rinkimų, savo interneto svetainėje skelbia rinkimų apygardas sudarančių rinkimų apylinkių sąrašą, jų balsavimo būstinių adresus ir telefonus, apygardos rinkėjų skaičių, apygardų rinkimų komisijų adresus ir telefonus. Sudarant vienmandatę rinkimų apygardą, kurioje balsuoja šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodyti rinkėjai, jos rinkėjų skaičius nustatomas įskaičiuojant paskutiniuose Seimo rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsavusių rinkėjų skaičių.

Taip pat sudaroma viena daugiamandatė rinkimų apygarda, kurioje balsuoja visi rinkimų teisę turintys Lietuvos Respublikos piliečiai. Šioje apygardoje pagal proporcinę rinkimų sistemą renkama 70 Seimo narių.“

Prireikus rinkimų apylinkės ribos, balsavimo patalpos adresas keičiami neperžengiant vienmandatės rinkimų apygardos ribų, bet ne vėliau kaip likus 100 dienų iki rinkimų. Patvirtintų rinkimų apylinkių sąrašą ir sąrašo pakeitimus skelbia Vyriausioji rinkimų komisija likus 100 dienų iki rinkimų.

Priimtomis pataisomis Seimo rinkimų įstatyme taip pat įtvirtinamas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas VRK nariams. Kartu išplečiamos rinkimų komisijų darbe naudojamų elektroninių ryšio priemonių panaudojimo galimybės; koreguojami įstatyme vartojamos sąvokos bei terminai, vykdomojo pobūdžio funkcijos priskiriamos administracijos direktoriui.

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus informacija


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius