Partijos laikraštis

    Archyvai

RIMA ŠIRVINSKIENĖ – ATSIDAVĘS SAVO KRAŠTUI ŽMOGUS

Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys:

– Labai gerbiu ir vertinu visus Mažeikių rajono mokyklų vadovus, jų kompetenciją. Tačiau reikia pripažinti, kad Rima Širvinskienė, Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direktorė, išsiskiria savo energija, sumanumu, darbštumu, aktyvumu. Nors jos vadovaujama mokykla labiausiai nutolusi nuo rajono centro, tačiau garsas apie ją sklinda ne tik Mažeikių rajone, bet ir Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Bulgarijoje…

Židikų M. Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje lankosi labai garbūs, įdomūs, daug pasiekę ir jaunajai kartai galintys perteikti subtilių dalykų žmonės. Čia vyksta išskirtiniai renginiai. Čia kuriamas gėrio ir grožio pasaulis. Čia šilta ir saugu. Ne veltui šiai mokyklai buvo suteikta „Saugiausios Mažeikių rajono mokyklos“ nominacija.

Džiugu, kad Rimos Širvinskienės sumanymams pritaria kolektyvas – visi drauge dirba, kuria ir vaikus nuteikia išliekamąją vertę turintiems darbams. Pastebiu, kad šios mokyklos auklėtiniai, baigę mokslus, nepamiršta savo mokyklos, nuolat čia lankosi. Pavyzdžiui, šių metų rugsėjo 1-osios šventėje mokytojus sveikino Telšių kunigų seminarijos auklėtinis klierikas Donatas Liutika, skambias dainas mokyklos bendruomenei dovanojo Agnė Michalenkovaitė.

Manau, kad Rima Širvinskienė bus puiki Seimo narė, nes žino švietimo problemas, mato kelius joms spręsti, turi didžiulę vadybinę patirtį. Žinau, kad ji ypač daug jėgų skirtų mažoms kaimo mokykloms išsaugoti, rūpintųsi tobulinti mokinio krepšelio skyrimo metodiką.

Kviečiu visus Mažeikių rajono gyventojus balsuoti už Rimą Širvinskienę, kuri yra Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše Nr.8. Jos numeris – 69.

 

Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė:

– Lankiausi Židikų M. Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje ir likau sužavėta. Mokyklai vadovauja labai kompetentingas, gebantis suburti, atsidavęs savo darbui ir kraštui žmogus. Todėl tikiu, kad dirbdama Seime, Rima Širvinskienė bus tokia pat darbšti, aktyvi, kupina entuziazmo ir atneš labai daug naudos švietimo srityje.

Pastaruoju metu Lietuvos švietime vykdomos reformos padarė daug žalos mūsų žmonėms. Juk jos palietė ne tik kiekvieną vaiką, mokytojus, bet ir tėvus, visą visuomenę. Seime reikia kaip galima daugiau profesionalų, išmanančių švietimo realijas. Todėl labai palaikau Rimą Širvinskienę, kuri yra puiki vadovė, švietimo srities žinovė.

 

Židikų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Egidijus Jurgelevičius:

– Pirmiausia Rimą Širvinskienę vertinu kaip Židikų miestelio jaunosios kartos auklėtoją, nes mokykla – mūsų miestelio širdis. Direktorė, visa mokyklos bendruomenė jautriai puoselėja Marijos Pečkauskaitės–Šatrijos Raganos – rašytojos, mokytojos, rūpintojos, maitintojos, labdarės – idėjas, mokiniams perteikia tikrąsias, o ne butaforines vertybes.

Bendraudamas su Rima Širvinskiene, matau labai jautrų, mokyklai atsidavusį žmogų, negailintį nei laiko, nei energijos mažam Židikų miesteliui, įsikūrusiam pačiame Lietuvos pakraštyje. Mokykloje organizuojami įvairūs renginiai, stovyklos padeda kaimo vaikui atsiskleisti, išreikšti save. Tai yra nuostabu. Mane žavi direktorės atsidavimas mokyklai, gebėjimas suprasti kaimo vaiką, girdėti jį, suprasti jo džiaugsmus ir rūpesčius, apgaubti jautria šiluma.

Žinoma, gaila Rimą Širvinskienę išleisti iš Židikų. Tačiau manau, kad jai dirbant Seime, Mažeikių rajono žmonės sulauks didelės jos pagalbos, nes nėra tokios jėgos, galinčios iš jos širdies išplėšti meilę mūsų kraštui.

 

Rima Širvinskienė yra Lietuvos socialdemokratų partijos (Nr. 8) kandidatų į Seimą sąraše. Jos numeris – 69.


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius