Partijos laikraštis

  Archyvai

RŪTA MATULAITIENĖ: SVARBUS KIEKVIENAS!

            Nesistengiu savo rinkiminėje programoje žadėti daug ir visiems. Mano pažadai, tapsiantys darbais – konkretūs ir tokie, už kuriuos galėsiu Mažeikių rajono gyventojams atsiskaityti, nes man – SVARBUS KIEKVIENAS! Mano veiklos prioritetas – įstatyme numatytų mero teisių ir pareigų nepriekaištingas vykdymas, Tarybos suvienijimas bendram darbui!

            Esu absoliučiai nepakanti korupcijai, nepotizmui, mobingui ir kitoms negatyvioms apraiškoms.

            Mero pareigos pirmiausia reiškia atsakomybę prieš visus Mažeikių rajono gyventojus.     

            Manau, kad šios kadencijos nesusikalbėjimą Taryboje ir administracijoje, valdančiosios daugumos dažnus pasikeitimus lėmė ne tik atskirų Tarybos narių destruktyvi veikla, bet ir mero ryžtingų sprendimų, vienijančių Tarybos narių darbą, stoka.         

            Mažeikiai – mano gimtasis kraštas. Čia gimiau, augau, gyvenu ir dirbu. Turiu aukštąjį universitetinį išsilavinimą, magistro laipsnį, vadovaujamo darbo patirties, įskaitant ir mero pavaduotojos pareigas. Išsakau ir argumentuoju savo nuomonę. Esu pakanti ir tolerantiška kitoms nuomonėms. Aktyviai dalyvauju visuomeniniame gyvenime, puikiai žinau rajono problemas.

            Dirbdama savivaldybėje mero pavaduotoja (dirbau 1 metus ir 6 mėnesius) įgyvendinau seniai savo puoselėtą idėją, kuria džiaugėsi visi Mažeikių rajono gyventojai – tai Kalėdų miestelis. Tikiu, kad tai taps tradicija. Rūpinausi miesto įvaizdžio kūrimu: atnaujinome gėlynus, pasipuošti valstybinėms šventėms buvo įsigyti vėliavų stovai su vėliavomis, Šv. Velykų proga buvo papuoštos miesto erdvės, atnaujintos trispalvės girliandos Nepriklausomybės aikštėje. Skyriau dėmesio ir Juodpelkio parkui – buvo įrengta šunų išvedžiojimo aikštelė, tvenkinyje įrengtas šviečiantis vandens fontanas. Inicijavau projektų paruošimą dėl žemaitiškų užrašų prie įvažiavimų į Mažeikių miestą. Atsižvelgiant į gyventojų prašymą, paruoštas „Smeigių“ projektas, kurį pristatė kalviai. Pradėti darbai dėl įvažiavimo į choreografijos ir dailės mokyklas kelių sutvarkymo, dėl gyvūnėlių kapinių – parko įrengimo, dėl Žemaitės g. esančio skvero aplinkos išvalymo ir sutvarkymo, dėl Liuteronų kapinių tvoros įrengimo. Padaryti pirmi svarbūs žingsniai dėl kvartalinės renovacijos. Atliktos vizualizacijos Gabijos ir Sodų kvartalų. Sekančios vizualizacijos bus atliktos Pavenčių ir Kalnėnų kvartalų. Sekantys žingsniai – finansavimas, projektavimas. Atlikta daug kitų darbų. Dalyvavau įvairiuose renginiuose, daugybėje susitikimų.

Stengiausi įsiklausyti į gyventojų nuomonę, suvokti jų bėdas ir lūkesčius, pritarti geroms idėjoms. Deja, tai patiko ne visiems politikams, matyt, pajuto konkurenciją, artėjant rinkimams. Gaila ir tuo pačiu apmaudu, kad dalis politikų ateina į Mažeikių rajono savivaldybės tarybą vedami asmeninių ambicijų, garbės troškimo, bet nenusiteikę darbui vardan Mažeikių rajono gyventojų gerovės. Tie, kurie dirba, tampa nepageidaujami, nes jų atlikti darbai, o ne populistiniai šūkiai, sulaukia gyventojų palaikymo. Tiesa anksčiau ar vėliau nugali – tikiu, kad tai įrodys ir artėjantys rinkimai.

Tikiu, kad aktyviai ir ryžtingai veikiant, sudarant psichologiškai neslegiančią, kūrybingą darbinę atmosferą savivaldybės institucijose, yra galimybė mūsų rajonui atsigauti iš sąstingio, vėl tapti patraukliu jaunimui ir jaukiu tiems, kurie čia gyvena. Bet reikia esminių permainų. Tuo tikslu subūriau atsakingą, darbščią ir drąsią komandą. Jei pasirinksite mane, aš asmeniškai kontroliuosiu ir su komanda sieksiu:

 • atverti savivaldybės duris visomis prasmėmis, visiems rajono gyventojams, mažinant atotrūkį tarp gyventojų ir savivaldybės;
 • parengti šiuolaikišką savivaldybės administracijos struktūrą, užtikrinančią funkcijų aiškumą ir nesidubliavimą, struktūrinių padalinių konkrečias teises, pareigas ir atsakomybes;
 • įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtros veiksmų planą, kad būtų sumažintos išlaidos panaudojamai energijai;
 • įgyvendinti viziją „Mažeikiai – žalias kraštas“: rajono miestai ir miesteliai turi sužaliuoti tikrąja to žodžio prasme, nes yra galimybė numatyti pakankamai lėšų medžiams ir kitiems želdiniams Aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje;
 • gerinti Mažeikių rajono infrastruktūrą: pagaliau sutvarkyti visus privažiavimo kelius prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir automobilių stovėjimo aikšteles. Tai atliksime per dvejus finansinius metus;
 • užtikrinti, kad infrastruktūra būtų pritaikyta neįgaliesiems;
 • atlikti Mažeikių m. Viekšnių, Laižuvos, Židikų gatvių ir likusios Algirdo gatvės dalies remontą, pradėti Vakarinio aplinkkelio įrengimo darbus;
 • peržiūrėti smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo koncepciją, didinant paramą už naujų darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, investicijas ir inovacijas;
 • sumažinti žemės ir nekilnojamojo turto mokesčius naujai besisteigiančioms įmonėms;
 • išlaikyti esamų kultūros įstaigų tinklą, gerinti jų materialinę bazę, pastatų atnaujinimą, remti nevyriausybinių organizacijų kultūrinę veiklą, įkurti erdves, kūrybines dirbtuves jaunimui Mažeikiuose, Sedoje, Viekšniuose, Tirkšliuose, Židikuose, remti bei skatinti Mažeikių kraštą garsinančius menininkus ir kolektyvus;
 • padvigubinti ir supaprastinti kaimo seniūnijų bendruomenių projektų finansavimą, padėti parengti projektus, skatinti dalyvauti įvairiose respublikinėse kaimo rėmimo programose;
 • padidinti finansavimą Mažeikių rajono gyventojų pasiūlytiems projektams, numatant ne mažiau kaip 5 Eur per metus vienam gyventojui (apie 255 000 eurų kiekvienais metais);
 • remti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo projektus ten, kur reikalinga, įskaitant sodų bendrijas;
 • parengti gydytojų pritraukimo į rajoną ilgalaikę programą;
 • parengti ilgalaikį susitarimą dėl stipendijų abiturientams, pasirinkusiems Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos nustatytas prioritetines studijų kryptis, įgyvendinant trūkstamų specialistų pritraukimo programą;
 • plėsti ir priartinti prie gyventojų socialines paslaugas, ypač kaimo vietovėje, tobulinti socialinę pagalbą, siekiant mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, gerinti socialinių įstaigų materialinę bazę;
 • parengti ugdymo įstaigų pastatų priežiūros, remonto ir renovavimo dešimties metų programą, sudaryti eilę ir kasmet, naudojantis viešųjų investicijų plėtros agentūros parama kiekvienais metais renovuoti po 2-3 pastatus;
 • padidinti finansavimą vaikų dienos centrams 20 proc.;
 • peržiūrėti sporto kolektyvų ir perspektyvių sportininkų rėmimo koncepciją, siekiant sudaryti geras sąlygas sportuoti visiems, o žiūrovams – stebėti sporto renginius;
 • pradėti šiuolaikiško pramogų, sveikatinimo ir sporto centro, galinčio užtikrinti prieinamų gyventojams paslaugų įvairovę, statybą;
 • remti Trečiojo amžiaus universiteto, Bočių draugijos ir kitų senjorus bei neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų veiklą;
 • padvigubinti išmokas gimus vaiku
 • užtikrinti ekologišką maitinimą ugdymo įstaigose;
 • remti benamiais gyvūnais besirūpinančias organizacijas.

Tikiu, kad šiems siekiams pritars po rinkimų susiformuosianti dauguma, nes visa, ką išdėsčiau, bus daroma rajono gyventojų labui.

Kreipimasis į rinkėjus:

            Mano apsisprendimas dalyvauti Mažeikių rajono savivaldybės Mero rinkimuose nebuvo lengvas, skubus, neapgalvotas.

 • Įvertinau turimą gyvenimišką ir darbinę patirtį, savo žinias savivaldos sferoje.
 • Nusistačiau tikslus – reikia laimėti! O laimėjus, nuveikti daug gero Mažeikių rajono gyventojų labui!
 • Praktika rodo, kad nepartinis meras, neturintis politinio užnugario, neturintis pakankamo palaikymo Taryboje – negali tapti LYDERIU, o tuo pačiu, tesėti pažadus rinkėjams. Todėl kviečiu Rajono gyventojus balsuoti už Mane ir atiduoti savo balsus už Lietuvos socialdemokratų partiją Nr. 5!
 • Drąsiai sakau: esu geriausias pasirinkimas Mažeikių rajono gyventojams ir Jūs neapsiriksite balsuodami už mane!
 • Būsiu visiems vienodai teisinga ir supratinga, nes man – SVARBUS KIEKVIENAS!
RŪTA MATULAITIENĖ
LSDP kandidatė į Mažeikių rajono savivaldybės merus


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius