Partijos laikraštis

    Archyvai

Siūloma Mažeikiuose įamžinti prezidento A.M. Brazausko atminimą

Lapkričio 3 d. LSDP Mažeikių skyriaus prezidiumo posėdis, kuriame svarstyta, kaip įamžinti šiemet Amžinybėn išėjusio Lietuvos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko atminimą.

LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas Antanas Tenys priminė, kad rugsėjo 22 d. vykusiame Socialdemokratų partijos Mažeikių skyriaus tarybos posėdyje pateikti įvairūs siūlymai dėl Prezidento A.M. Brazausko vardo įamžinimo. Siūlyta Jo vardu pavadinti Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centrą, aikštę prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios ir kt.

Tarybos sprendimu buvo sudaryta komisija, kuri apsvarstė visus siūlymus, susitiko su Telšių vyskupu Jonu Boruta, Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu dekanu Zenonu Degučiu ir gavo pritarimą, kad aikštė prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios būtų pavadinta Prezidento A.M. Brazausko vardu.

„Tačiau apžiūrėjus aikštę, mums pasidarė nesmagu dėl ketinimo taip varganai atrodančiai vietai suteikti tokio iškilaus, Lietuvos žmonių mylimo Prezidento vardą. Pirmiausia ją reikia sutvarkyti, o tam reikia didelių investicijų“, – kalbėjo A. Tenys.

Skyriaus pirmininkui pritarė ir kiti komisijos nariai. Nutarta siūlyti Mažeikių rajono savivaldybės tarybai priimti sprendimą pritvirtinti memorialinę lentą Prezidentui A.M. Brazauskui atminti prie Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro pastato – Ekscelencija labai daug prisidėjo, kad šis pastatas Mažeikiuose būtų pastatytas, o vėliau nupirktas iš Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos. Kultūros centre įrengti ekspoziciją, pasakojančią apie Prezidento A.M. Brazausko nuopelnus Mažeikiams.

„Mes jokiu būdu neatsisakome ketinimo Prezidento vardu pavadinti aikštę. Prie šito klausimo grįšime kitais metais – reikia surasti lėšų aikštei sutvarkyti“, – akcentavo Skyriaus pirmininko pavaduotoja, Savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos pirmininkė, vicemerė Irena Macijauskienė.

LSDP Mažeikių skyriaus informacija

Žymos:,


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius