Partijos laikraštis

    Archyvai

Skyriaus pirmininkas Antanas Tenys: „Prisiminkime, kad žmonės mus stebi”

Balandžio 9 d. vyko Lietuvos socialdemokratų partijos Mažeikių skyriaus, telkiančio 411 narių, ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Buvo pasidžiaugta, kad šis pavasaris istorinis Mažeikių socialdemokratams – kovo 1 d. vykusiuose savivaldybės tarybos ir tiesioginiuose mero rinkimuose rinkėjai patikėjo net 12 Savivaldybės tarybos nario mandatų, apžvelgti praėjusio laikotarpio darbai, numatytos gairės ateičiai.

„Itin sėkmingi rinkimai dar kartą įrodo, kad žmonės tiki, jog esame didžiulė jėga, galinti Mažeikių krašto žmonėms kurti jaukią socialinio solidarumo ir teisingumo aplinką. Jie patikėjo, kad žmogus, jo gerovė mums yra svarbiausia. Mums rūpi, kad Mažeikių krašte būtų gera gyventi. Visiems ir kiekvienam asmeniškai dėkoju, kad negailėdami laiko ir jėgų dirbote bei kantriai siekėte, jog Lietuvos socialdemokratų partijos rezultatai būtų kuo geresni. Ačiū Jums“, – bičiuliams dėkojo LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas, Savivaldybės meras, laimėjęs pirmąkart šalyje vykusius tiesioginius mero rinkimus, Antanas Tenys.

Pirmininkas pristatė skyriaus veiklos ataskaitą, pasidžiaugė, kad bendrapartiečių gretos sparčiai auga – per ataskaitinį laikotarpį LSDP Mažeikių skyriaus narių skaičių papildė 44 partiečiai. Partijos gretų didėjimas didele dalimi pasiektas Savivaldybės (pirmininkė Aleksandra Lukošaitienė), Šilumos tinklų (pirmininkė Alma Širiajeva), Vieningo jaunimo (pirmininkas Martynas Matkevičius), Tirkšlių (pirmininkas Alius Kontrauskas) grupių dėka.

LSDP Mažeikių skyriaus  struktūrinis  pagrindas – 19  partinių grupių, kuriose  iš  esmės  apjungti visi  partijos  nariai. Sedos, Pedagogų, Savivaldybės, Verslininkų grupėse yra daugiau  kaip  po 30 narių. Gausios  Vandenų , Šilumininkų, Senjorų, Židikų  grupės.

„Vertinant grupių  darbą, matyti,  kad  didesnės  grupės  yra geriau   organizuotos, suradusios  savo  darbo  formas, sugebančios mobilizuotis  svarbiems  uždaviniams  spręsti. Tokios yra Sedos, Vandenų, Šilumininkų, Pedagogų grupės, kurios operatyviai  atsiliepia į  visas  politines  aktualijas“, – sakė skyriaus vadovas.

A. Tenys pasidžiaugė skyriaus organizuojamais renginiais, išvykomis, apžvelgė situaciją Savivaldybės taryboje po neseniai įvykusių savivaldybių tarybų rinkimų.

„Savivaldybių tarybų rezultatai ne tik džiugina, bet ir įpareigoja nenuvilti rinkėjų lūkesčių, siekti, kad mūsų kraštas klestėtų. Todėl kviečiu visus sutelktai dirbti. Mums labai svarbi vienybė, susitelkimas bei iniciatyvos. Manau, mums reikia daugiau dialogo, pasitikėjimo vienas kitu, draugiškumo, nebijoti išsakyti kritiką bei siūlyti savo idėjas, pagalbą, siūlymus, svarbius ne tik partijai, bet ir viso rajono gyventojams. Norėtųsi visus telkiančio, įdomaus darbo grupėse. Kritika yra gerai, kritika yra variklis keistis ir keisti, tačiau būtų puiku prie tos kritikos pridėti ir siūlymus. Pripažinkime, kad kartais nueiname vos ne į asmeniškumus, svarstydami, kad jeigu man yra blogai, tai dėl to kalta partija. Tai nėra gerai. Prisiminkime, kad žmonės mus stebi ir vertina. Ir visai nesvarbu, kokios pareigos yra užimamoms. Pirmiausia mes esame socialdemokratai. Geri darbai ne visada yra pastebimi, galbūt ne visi sulaukia padėkos, tačiau jeigu nutinka kas nors negera, per visuomenę garsas plačiai nuvilnija. Tai reikėtų kiekvienam prisiminti. Tad dar kartą prašau visų partijos bičiulių sutelkties, geranoriškumo, idėjų ir vieningo darbo“, – kalbėjo LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas A. Tenys.

Pirmininko pavaduotoja, 2011-2015 m. kadencijos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos seniūnė Irena Macijauskienė apžvelgė frakcijos darbą, pasidžiaugė visų sutelktu, atsakingu, nuoširdžiu, konstruktyviu darbu.

Išklausytos Finansų ir Etikos ir procedūrų komisijų ataskaitos.

Slaptu balsavimu LSDP Mažeikių skyriaus pirmininku išrinktas A. Tenys. Pritarta jo

siūlymui pirmininko pavaduotojais skirti Ireną Macijauskienę, Viktorą Prokopčuką, Deivydą Vyniautą.

Išrinkta skyriaus Taryba, Finansų ir Etikos ir procedūrų komisijos, delegatai į LSDP XXXIII suvažiavimą. Pasiūlyta LSDP pirmininku išrinkti Algirdą Butkevičių.

LSDP Mažeikių skyriaus informacija


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius