Partijos laikraštis

  Archyvai

Skyriaus struktūra

PIRMININKAS

Viktoras Prokopčukas- prokopcukas@gmail.com;

 

GARBĖS PIRMININKAI

 1. Antanas Tenys- tenysantanas@gmail.com
 2. Jonas Jurkus- jurkusmazeikiai@gmail.com;

 

PIRMININKO PAVADUOTOJAI

 1. Rūta Matulaitienė – rutamatulaitiene@gmail.com;
 2. Vaidotas Balzeris – vaidotas.balzeris@gmail.com;
 3. Ingrida Braziulienė – ingrida.braziuliene@gmail.com;

 

LSDP Mažeikių skyriaus prezidiumo nariai (eilė / varas, pavardė / e-paštas)

 1. Vaidotas Balzeris – vaidotas.balzeris@gmail.com;
 2. Antanas Tenys- tenysantanas@gmail.com; meras@mazeikiai.lt;
 3. Jonas Jurkus-  jurkus@mst.lt;
 4. Ingrida Braziulienė-  ingrida.braziuliene@gmail.com;
 5. Viktoras Prokopčukas- prokopcukas@gmail.com;
 6. Viktoras Bugnevičius – viktoras.bugnevicius@mst.lt
 7. Laurynas  Jonauskas- l.jonauskas@gmail.com;
 8. Rūta Matulaitienė – rutamatulaitiene@gmail.com;
 9. Tatjana Kinčinienė- tatjana.kinciniene@gmail.com;
 10. Vilueta Riaukienė – viliueta@gmail.com;
 11. Kristina Šmitaitė-  ksmitaite@gmail.com;
 12. Ričardas Zoza- zozaseda@gmail.com;
 13. Ramūnas Steponavičius- ramunas.steponavicius@mst.lt;
 14. Albinas Sujeta- a.sujeta@gmail.com.

LSDP Mažeikių skyriaus tarybos nariai (eilė / pavardė, vardas / e-paštas)

1 Balzeris  Vaidotas          vaidotas.balzeris@gmail.com;  
2 Braziulienė Ingrida    ingrida.braziuliene@gmail.com;
3 Bugnevičius Viktoras    viktoras.bugnevicius@mst.lt;  
4 Čepys  Algimantas  algimantas.cepys@gmail.com;  
5 Domarkienė  Vita seeeedaaa@gmail.com;  
6 Garalienė  Vitolda vitolda.garaliene@gmail.com;  
7 Guerrero  Reda reda.guerrero@gmail.com;  
8 Jonauskas Laurynas  l.jonauskas@gmail.com;  
9 Jucius  Rimvydas  jucius.rim@gmail.com;  
10 Jurkus Jonas  jurkusmazeikiai@gmail.com;  
11 Juškevičienė  Kristina kristina.juskeviciene@mst.lt;  
12 Kekys  Petras               petras@kli.lt;    
13 Kelmelis Juozas  juozas@mazeikiuap.lt;  
14 Kinčinienė Tatjana tatjana.kinciniene@gmail.com;
15 Kontrauskas Alius   aliuskontrauskas@hotmail.com;
         
17 Kurilavičius  Artūras arturas.kurilavicius@gmail.com;  
18 Lukošienė  Ilona  ilonija.d@gmail.com;  
19 Macijauskienė Irena  macijauskiene.irena@gmail.com;
20 Matulaitienė Rūta  rutamatulaitiene@gmail.com  
21 Matulaitis Saulius  sauliusma@gmail.com;  
22 Ostrauskas Irmantas  irmantas@oliveoils.lt;  
         
23 Petrauskienė  Laima laima.petr@gmail.com;  
24 Prokopčukas Viktoras           prokopcukas@gmail.com;  
25 Repšys Jonas jon.reps@gmail.com;  
26 Riaukienė Viliuėta  viliueta@gmail.com;  
27 Sakalauskas  Romualdas romualdas.sakalauskas@mazeikiai.lt
28 Šimkuvienė Audronė   audrsim@gmail.com;  
29 Širvinskienė Rima  rima.sir@gmail.com;  
30 Šmitaitė Kristina  ksmitaite@gmail.com;  
31 Steponavičius Ramūnas  ramunas.steponavicius@mst.lt;
32 Sujeta Albinas  a.sujeta@gmail.com  
33 Tenys Antanas  tenysantanas@gmail.com;  
34 Vaitiekienė Audronė    raudone@gmail.com;  
35 Vindašienė Renata renavorenata@gmail.com;  
36 Vyniautas  Deivydas  deivydas.vyniautas@yahoo.com;
37 Žiauga  Gintaras GINZIA@gmail.com;  
38 Žilinskis Audrius  audrius.zilinskis@mazeikiai.lt;
39 Zoza Ričardas  zozaseda@gmail.com;  
LSDP Mažeikių skyrius