Partijos laikraštis

    Archyvai

SVARBIAUSIA – ŽMOGUS

Socialdemokratų pamatinės vertybės yra socialinis teisingumas, galimybių lygybė ir solidarumas, todėl savivaldybės tarybos veiklos prioritetu bus gyventojo interesai. Mūsų šūkis: svarbiausia – žmogus, o strateginis tikslas: Mažeikiai – rajonas, kuriame norisi gyventi.

 Projektai

2015 metais Mažeikių mieste baigsime Viešosios bibliotekos ir Kultūros rūmų atnaujinimo darbus; toliau tvarkysime gatves ir skverus, daugiabučių namų viešąsias erdves; remsime lėšomis bažnyčių remontą.

Pradėsime Sporto ir pramogų centro statybą, pėsčiųjų ir dviratininkų takų įrengimą Ventos upės slėnyje; tilto pėstiesiems per geležinkelį įrengimo, vakarinio Mažeikių m. aplinkkelio bei viaduko Algirdo g. statybos darbus.

Įsteigsime pramoninį parką, tuo sudarydami galimybes medienos apdirbimo, baldų gamybos bei kitų įmonių veiklai, naujų darbo vietų kūrimui.

Nepamiršime miestelių ir kaimų: vykdysime Sedos, Viekšnių, Tirkšlių, Židikų, Krakių, Auksūdžio, Buknaičių, Ukrinų viešųjų erdvių sutvarkymą. Sedos m. paveldo objektą – Magaziną pritaikysime kultūrinių renginių poreikiui. Įkursime amatų centrus Viekšniuose, Renavo dvaro sodyboje ir Sedoje. Baigsime senelių globos namų statybą Plinkšėse, nuotekų valymo įrenginių statybą Viekšniuose, įgyvendinsime Krakių, Voverių, Sedos, Tirkšlių, Laižuvos vandentvarkos projektus, pastatysime vandens nugeležinimo įrenginius Urvikiuose, Bugeniuose, Krakiuose, Kapėnuose.

 Valdymas

Pasitelkiant įgytą patirtį, bus tobulinama savivaldybės administracijos struktūra, gerinamas skyrių veiklos koordinavimas, iki minimumo sumažinamas funkcijų dubliavimas. Aktualiausi tarybos sprendimų projektai bus teikiami visuomenės svarstymui, organizuojamos gyventojų apklausos, derinsime sprendimų projektus su asocijuotomis struktūromis, bendruomenėmis. Nesitaikstysime su korupcija, protekcionizmu, biurokratizmu, viešųjų ir privačių interesų konfliktais ir piktnaudžiavimu tarnyba.

 Švietimo srityje sieksime pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo teikėjų tinklo pakankamumo, dar didesnį dėmesį skirsime mokyklų modernizacijai ir kompiuterizacijai.

Visuomenės sveikatos srityje skatinsime sveikatos priežiūros pirminio ir antrinio lygio specialistų tarpusavio bendradarbiavimą, kad sumažėtų eilės pas gydytojus; sieksime, kad visuomenės sveikatos programos lėšos būtų skiriamos ligonių kasų neapmokamoms ligonių ištyrimo ir gydymo reikmėms; parengsime ir įgyvendinsime ligoninės apsirūpinimo specialistais programą.

Socialinių paslaugų plėtros, prieinamumo ir kokybės srityse: atskirsime vaikų ir senelių globos įstaigas, iš esmės pagerinsime šių jautrių bei pažeidžiamų socialinių grupių gyvenimo sąlygas bei poreikių tenkinimą; gerinsime ir skatinsime neįgaliųjų socialinę integraciją. Toliau bus steigiami Krizių dienos centrai kaimuose ir miesteliuose.

Tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius glaudžiai bendradarbiausime su visuomeninėmis organizacijomis, palaikant jų bei gyventojų kūrybines iniciatyvas, sudarant galimybes visapusiškiems kūrybiniams, meniniams gebėjimams ugdyti ir realizuoti; skirsime lėšas kultūros įstaigų materialinės bazės atnaujinimui ir plėtrai, mėgėjų ir profesionaliojo meno puoselėjimui.

Toliau nuosekliai plėtosime kūno kultūrą ir sportą: finansiškai remsime mėgėjiškus sporto klubus, prisidėsime prie profesionalaus sporto vystymo; nemažinsime dėmesio jau esančių kūno kultūros ir sporto objektų modernizavimui bei naujų aikščių, aikštynų plėtrai; sieksime, kad sveikatinimo aikštelės su sportiniais treniruokliais būtų įrengtos kiekvienoje gyvenvietėje.

Viešasis ir aplinkos saugumas išliks vienu iš savivaldybės prioritetų: padidinsime darbuotojų skaičių savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriuje, kad būtų efektyviau vykdoma administracinių teisės pažeidimų kontrolė, gerėtų viešosios aplinkos saugumas. Bus diegiamos techninės priemonės (vaizdo stebėjimo kameros viešose, judriose miesto vietose, vieno mygtuko pagalbos įrenginiai vienišiems ir atokių vienkiemių gyventojams, programa „Saugi kaimynystė“). Aplinkosaugos srityje toliau bus vykdomi aplinkos monitoringai, įrengiami ir tvarkomi želdynai.

Jeigu tai priimtina – balsuok už sąrašą Nr.2 ir mūsų kandidatą į savivaldybės merus Antaną Tenį!

LSDP Mažeikių skyriaus informacija


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius