Partijos laikraštis

    Archyvai

Posts Tagged Algirdas Butkevičius

Algirdas Butkevičius: Seimo opozicijos teisės pažeidžiamos ir toliau

Seimo valdantieji ignoruoja opozicijos teises teikti pasiūlymus, kadangi į Seimo darbotvarkę piktybiškai nėra įtraukiami du nutarimo projektai: „Dėl elektros energetikos reorganizacijos“ (XIP-2587) ir „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kreipimosi į valstybės kontrolę“ (XIP-2586).

„Tai beprecedentis atvejis Seimo praktikoje, kad valdantieji taip piktybiškai ignoruotų opozicijos teisę teikti pasiūlymus ir vykdyti parlamentinę kontrolę. Opozicijos teisės yra pažeidžiamos“, – įsitikinęs Seimo opozicijos lyderis Algirdas Butkevičius.

Siūlomuose Seimo nutarimuose opozicija ir norėtų atidengti paslapties šydą nuo valdančiųjų konservatorių itin slepiamų energetikos klausimų.
„Lietuvos Respublikos Seimas, įvertinęs galimą Lietuvos elektrinės piktnaudžiavimą ir galimai gautus viršpelnius prekiaujant ne savo pagaminta elektros energija, kuriai taikomas VIAP-as (2,5TWh kvota, paveda Valstybės kontrolei atlikti Lietuvos elektrinės valstybinį auditą“, – siūloma viename opozicijos teiktame nutarime.
„Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Seimui svarstyti elektros energetikos ūkio reorganizavimo koncepciją, kad ji būtų apsvarstyta su socialiniais partneriais, verslo bendruomene ir taptų žinoma visuomenei“, – siūloma kitame nutarime.

Akivaizdu, kad parlamentas skęsta smulkmenose, antraeilės svarbos darbuose, o visuomenei aktualūs klausimai, greičiausiai svarstomi „po kilimu“. Konservatoriai tiesiog paniškai bijo viešumo sprendžiant energetikos klausimus. Bijo, nes ir patys nėra vieningi, ne veltui atleistas Lietuvos energijos“ vadovas ir valdybos narys Laimonas Lukočius tiesiai šviesiai žurnalistams pasakė: „Ministras A.Sekmokas mane išdavė kaip komandos narį“.

„Ko gero teisi Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, pripažindama, jog viena didžiausių konservatorių padarytų politinių klaidų, kad Lietuva virto vyriausybine, o ne parlamentine valstybe. Būtent konservatoriai ir turėtų prisiimti atsakomybę už Seimo, kaip institucijos, nuvertinimą“, – sako Seimo Opozicijos lyderis A.Butkevičius.

Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo pareiškimas

Socialdemokratai ragina Vyriausybę laikytis įstatymų ir galvoti apie silpniausių visuomenės narių palaikymą

Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas išreiškia susirūpinimą dėl to, kad konservatorių – liberalų vyriausybė nevykdo įstatymų ir įsipareigojimų Lyčių lygių galimybių politikoje. Dabartinė A.Kubiliaus Vyriausybė nevykdo Lietuvos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, kuris įpareigoja kiekvieną Valstybės instituciją pagal savo kompetenciją rengiant teisės aktus, atsižvelgti į poveikį moterų ir vyrų padėčiai, rengti ir įgyvendinti programas ir priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybei užtikrinti, finansiškai remti moterų NVO veiklą.

Mūsų žiniomis, ši dešiniųjų Vyriausybė ne tik neįgyvendina lyčių lygių galimybių politikos, ji naikina ankstesnių kairiųjų Vyriausybių pasiekimus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje panaikintas Moterų ir vyrų lygių galimybių skyrius, Ūkio ministerija panaikino programą moterų verslui remti. Neaiškus Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo mechanizmo ir Moterų ir vyrų lygių galimybių programos likimas.

Ekonominė krizė visuomet labiau paliečia moteris nei vyrus: jos turi mažesnes pajamas, pensijas, dešimt kart dažniau nei vyrai vienos augina vaikus. Todėl nutraukti paramą programoms, padedančioms moterims ir jų vaikams išgyventi, yra nusikaltimas.

Laimėjusi rinkimus, LSDP atkurs buvusias programas, tačiau parama moterims ir jų organizacijoms reikalinga dabar. Raginame Vyriausybę laikytis įstatymų ir galvoti apie silpniausių visuomenės narių palaikymą.

LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius

Opozicijos lyderis Algirdas Butkevičius: Valstybės kontrolės išvadose – Vyriausybės klaidos

Pirmadienį Seime vykusioje spaudos konferencijoje Seimo opozicijos lyderis Algirdas Butkevičius negailėjo kritikos Andriaus Kubiliaus vadovaujamai Vyriausybei. Pasak jo, Valstybės kontrolės pateiktoje valstybės biudžeto apyskaitoje už 2009 metus išvadoje atskleistos Vyriausybės klaidos: Valstybės kontrolė rado įstatymo pažeidimų, konstatavo, kad nėra duomenų apie studijų krepšeliui skirtus ir panaudotus valstybės biudžeto asignavimus, nerado iždo sąskaitų likučių komerciniuose bankuose, taip pat nebuvo nurodytos valstybės investicijos iš privatizavimo fondo lėšų, nepateikta informacija apie valstybės investicijas.

A. Butkevičiaus teigimu, nėra jokios atsakomybės dėl pinigų racionalaus panaudojimo. „Nustebau, kad tiek daug pastabų prirašyta Vyriausybės adresu, teisingiau asignavimų adresu, kur naudojami mokesčių mokėtojų pinigai“, – stebėjosi socialdemokratų lyderis. Politiko nuomone, skaitant valstybės kontrolės išvadas akivaizdu, kad taip ir liko nepanaudoti pinigai, kurie buvo skirti ekonomikai vystyti, darbo vietoms kurti.

Seimo LSDP frakcijos seniūnas stebėjosi, kad šiandien bankuose esantys terminuotieji indėliai sudaro 3,3 mlrd. litų, kadangi daugelyje šalių didesnis dėmesys skiriamas lėšų panaudojimui pasibaigus metams negu planuojant biudžeto asignavimus, nes kur kas svarbiau, kaip sugebama tas lėšas panaudoti.

Opozicijos lyderis atkreipė dėmesį, kad Valstybės kontrolei nėra pateikti duomenys apie skolintas lėšas – 1,4 mlrd. litų, kurios yra investuotos komerciniuose bankuose. „Kai kuri informacija pateikta klaidinga: pavyzdžiui, skirtinguose prieduose pateikta informacija apie skolintų lėšų likutį yra nesuderinami tarpusavyje“, – sakė A.Butkevičius.

Socialdemokratų lyderis A. Butkevičius, gilindamasis į Valstybės kontrolės išvadas, pastebi ir įstatymų pažeidimų. „Valstybės rezervo lėšos pagal įstatymą turi būti laikomos Lietuvos banke, tai numato Valstybės iždo įstatymas, o jos buvo laikomos Finansų ministerijos einamojoje sąskaitoje banke „Swedbank“. Tai yra grubus įstatymo pažeidimas“, – teigė politikas.

Pasak jo, kritikuotinas ir viešųjų pirkimų vykdymas, nes jame Valstybės kontrolė taip pat nustatė sisteminių klaidų. „Asignavimų valdytojai nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo. Auditoriai negalėjo patvirtinti investicinių projektų dalies išlaidų pagrįstumo. Tai įrodo, kad nebuvo laikomasi finansinės disciplinos ir priežiūros“, – tvirtino Seimo LSDP frakcijos seniūnas A. Butkevičius.

Anot opozicijos lyderio, Valstybės kontrolė įžvelgė pažeidimus ir vyriausybės skolinimosi politikoje, kadangi „skolinimosi strategijos duomenys neparemti konkrečiais duomenimis ir skaičiavimais, ji neparemta griežta skolinių įsipareigojimų struktūros sąnaudų ir rizikos analize, joje nepateikti finansavimo šaltiniai“.

A.Butkevičius priiminė savo seną idėją – steigti Ekonomikos analizės institutą, kuris vertintų Vyriausybės priimtus sprendimus bei teiktų savo pasiūlymus, kaip racionaliau vykdyti šalies ekonomikos politiką.

Seimo LSDP frakcijos informacija
Atstovė spaudai Auksė Kontrimienė

LSDP Mažeikių skyrius