Partijos laikraštis

    Archyvai

Posts Tagged Brazauskas

Siūloma Mažeikiuose įamžinti prezidento A.M. Brazausko atminimą

Lapkričio 3 d. LSDP Mažeikių skyriaus prezidiumo posėdis, kuriame svarstyta, kaip įamžinti šiemet Amžinybėn išėjusio Lietuvos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko atminimą.

LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas Antanas Tenys priminė, kad rugsėjo 22 d. vykusiame Socialdemokratų partijos Mažeikių skyriaus tarybos posėdyje pateikti įvairūs siūlymai dėl Prezidento A.M. Brazausko vardo įamžinimo. Siūlyta Jo vardu pavadinti Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centrą, aikštę prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios ir kt.

Tarybos sprendimu buvo sudaryta komisija, kuri apsvarstė visus siūlymus, susitiko su Telšių vyskupu Jonu Boruta, Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu dekanu Zenonu Degučiu ir gavo pritarimą, kad aikštė prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios būtų pavadinta Prezidento A.M. Brazausko vardu.

„Tačiau apžiūrėjus aikštę, mums pasidarė nesmagu dėl ketinimo taip varganai atrodančiai vietai suteikti tokio iškilaus, Lietuvos žmonių mylimo Prezidento vardą. Pirmiausia ją reikia sutvarkyti, o tam reikia didelių investicijų“, – kalbėjo A. Tenys.

Skyriaus pirmininkui pritarė ir kiti komisijos nariai. Nutarta siūlyti Mažeikių rajono savivaldybės tarybai priimti sprendimą pritvirtinti memorialinę lentą Prezidentui A.M. Brazauskui atminti prie Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro pastato – Ekscelencija labai daug prisidėjo, kad šis pastatas Mažeikiuose būtų pastatytas, o vėliau nupirktas iš Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos. Kultūros centre įrengti ekspoziciją, pasakojančią apie Prezidento A.M. Brazausko nuopelnus Mažeikiams.

„Mes jokiu būdu neatsisakome ketinimo Prezidento vardu pavadinti aikštę. Prie šito klausimo grįšime kitais metais – reikia surasti lėšų aikštei sutvarkyti“, – akcentavo Skyriaus pirmininko pavaduotoja, Savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos pirmininkė, vicemerė Irena Macijauskienė.

LSDP Mažeikių skyriaus informacija

Iškilmingame tarybos posėdyje paminėtas A. M. Brazausko gimtadienis

Rugsėjo 22 d. Socialdemokratų partijos Mažeikių skyriaus tarybos posėdyje pagerbtas daug Mažeikių labui nuveikusio Algirdo Mykolo Brazausko atminimas. Amžinybėn išėjęs Prezidentas šią dieną būtų šventęs savo 78-ąjį gimtadienį. Svarstyta galimybė kaip Mažeikiuose įamžinti jo vardą.

Partijos pirmininkas Antanas Tenys trumpai pristatė Prezidento biografiją. Pagerbus velionio atminimą tylos minute, prisiminimais apie jį dalijosi jo bendražygiai. Jonas Jurkus akcentavo, jog, jei ne mažeikiškiai, A. M. Brazausko nebūtų buvę: „Jo protėviai iš čia. Jie palaidoti Mažeikių kapinėse. „Čia mano šaknys“ – sakydavo Algirdas.“ Turėjęs bendrų sąsajų su Prezidentu statant naftos įmonę, Algimantas Čepys pastebėjo vieną iš esminių dalykų, kodėl jį išskirtinai prisimena ir vertina žmonės – kad A. Brazauskas statybų etapuose niekada nesivadovavęs partinėmis nuostatomis. Gerų žodžių nestokojo ir keturis dešimtmečius pažinojęs A. M. Brazauską Seimo narys Stanislovas Giedraitis: „Jo dėka Lietuva buvo pavyzdys įsisavinant Sąjungos lėšas. Jis rūpinosi ne tik pramonės augimu, bet ir didelį dėmesį skyrė paprastam darbininkui, jo apsaugai bei aprangai.“ LSDP Mažeikių skyriaus pirmininko A. Tenio teigimu, partijos prezidiumas, pasitaręs su žmonėmis, pasidomėjęs kituose miestuose, svarstė A. M. Brazausko vardo Mažeikiuose įamžinimo variantus: „Mes ketiname siūlyti Savivaldybės tarybai jo vardu pavadinti Kultūros centrą, prie kurio jis du kartus prisidėjo, vieną – statant, antrą – perimant iš „Mažeikių naftos,,. Taip pat buvo siūlymų Brazausko vardu pavadinti ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio aikštę. Pasak Virginijos Steponavičienės, kodėl be aikščių ir gatvių nepadarius jo miesto garbės piliečiu.

Rugsėjo 25 d. Vilniuje vyks konferencija dėl A. M. Brazausko vardo įamžinimo, kurioje dalyvaus ir Mažeikių atstovai. A. M. Brazausko vardo įamžinimui Mažeikiuose sudaryta 7 darbo grupė. Kitame Socialdemokratų partijos Mažeikių skyriaus tarybos posėdyje numatyta priimti sprendimą, kuris bus teikiamas Savivaldybės tarybai.

LSDP Mažeikių skyrius