Partijos laikraštis

    Archyvai

UŽUOJAUTA JONEI LIAUDANSKIENEI MIRUS BROLIUI

Išėjo… iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus…
Visiems širdy gėla gili išlieka,
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Nuoširdžiai užjaučiame LSDP Mažeikių skyriaus koordinatorę, prezidiumo narę JONĘ LIAUDANSKIENĘ mirus broliui.

LSDP Mažeikių skyriaus vardu  pirmininkas  A. Tenys


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius