Partijos laikraštis

    Archyvai

Įvyko visuotinis skyriaus susirinkimas

2012 metų balandžio 4 dieną Mažeikių raj. seniūnijos salėje įvyko LSDP Mažeikių skyriaus visuotinis ataskaitinis  susirinkimas. Šiame susirinkime dalyvavo LR Seimo narys Stanislovas Giedraitis,  Mažeikių rajono savivaldybės meras, LSDP Mažeikių sk. pirmininkas Antanas Tenys,  pirmininko pavaduotoja Irena Macijauskienė, kandidatė į LR Seimo narius vienmandatinėje Mažeikių raj. apygardoje Laima Nagienė, kandidatai į LR Seimo narius daugiamandatėje  apygardoje pagal LSDP sąrašą  Rima Širvinskienė,  Jonas Jurkus  ir kiti partijos nariai.  Susirinkimo pradžioje buvo įteikti LSDP nario bilietai naujiems partijos bičiuliams. LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas Antanas Tenys pristatė informaciją apie LSDP Mažeikių skyriaus veiklą. Susirinkime buvo aptarta skyriaus ir Savivaldybės socialdemokratų frakcijos veikla, Savivaldybėje vykdomi darbai ir projektai, apžvelgta strateginės kryptys ir tikslai. Apie rinkiminio štabo veiklos planus 2011-2012 metams kalbėjo štabo pirmininkas Romas Barauskas, Partijos programą pristatė Algimantas Čepys. Kandidatai į LR Seimą  pateikė savo  mintis apie rinkimus. Išrinkti delegatai į 2012 m.. gegužės 1 dieną Vilniuje vyksiančią partijos konferenciją. Baigdamas susirinkimą, LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas Antanas Tenys padėkojo visiems bičiuliams  už bendrai vykdomą darbą, palinkėjo sveikatos, ramybės  ir  gerų švenčių.

LSDP Mažeikių sk. informacija


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius