Partijos laikraštis

    Archyvai

Moterų klubas

Apie LSDP moterų sąjungą…

LSDP Mažeikių Moterų klubo moterys Rado Laiko Sau

 

LSDP Mažeikių skyriaus Moterų aktyvas dalyvavo Juditos Leitaitės koncerte „Kas gera prisiminkime…“

 

Įvyko LSDP Mažeikių skyriaus Moterų klubo, ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

 

Mažeikių LSDP moterys dalyvavo žygyje prieš smurtą 

 

LSDMS  Telšių  apskrities  moterų klubų susitikimas

 

Telšių apskrities LSDMS koordinatorė, Vilija Bačionienė 2016 rugsėjo 24 dieną Mažeikių, Plungės Ir Telšių klubų aktyvistes pakvietė į susitikimą Telšiuose. Todėl mes , Audronė Vaitiekienė , Kristina Šmitaitė, Vilujeta Riaukienė, Roma Sujietienė, Liuda  Ruškienė nuvykome pasidomėti kitų klubų veikla, kaip vyksta rinkiminė agitacija. Mus pasitiko klubo pirmininkė Vilija, Telšių LSDP skyriaus pirmininkas Saulius Urbonas pasveikino ir palinkėjo geros nuotaikos ir ekskursijos po Telšius. Dalyvavo gausus moterų būrys. Dienotvarkė buvo turininga, gidė pravedė išsamią pažintinę ekskursiją po Telšių miestą, apsilankėme ŠV. Antano Paduviečio katedrą, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią, kitas lankytinas vietas. Po išsamios ekskursijos susitikome prie kavos puodelio aptarti tolesnius mūsų planus, priešrinkiminę agitaciją, moterų iškėlusių kandidatūrą į seimą reitingavimą. Mūsu susitikime dalyvavo LR seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, ji paragino moteris drąsiau kelti kandidatūras į seimą, savivaldybių tarybas. Rimantė Šalaševičiūtė yra išsikėlusi kandidatūrą į LR seimą Telšių apygardoje Nr.40 daug važinėja po mūsų apskritį, susitinka su daugeliu kolektyvų, gyventojų. Buvo duotas pažadas reklamuoti mūsų kandidates į seimą Ireną Macijauskienę, Laimą Nagienę. Aptarėme ir pasidalinome klubų veikla ir patirtimi. Mūsų bičiulė Liuda Ruškienė pristatė ir dovanojo savo knygą „Teisinės žinios smulkiam ir vidutiniam verslui “.

Sekantį susitikimą nutarta organizuoti Mažeikiuose.

Akimirkos iš renginio:

 

Lietuvos socialdemokračių moterų renginys Palangoje gegužės 9-11 dienomis

 

2014 m. gegužės 9-11 dienomis Palangoje vyko tradicinis Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) renginys. Jame buvo gvildenamos temos: „Moters vaidmuo šiandieninėje visuomenėje“, „Homeopatija moterų sveikatai“, „Senstanti Europa – iššūkiai moterų sveikatai ir gyvenimo kokybei“, „Reprodukcinė moterų sveikata“, „Moterys ir tiesioginė demokratija internete“, „Virtualus pasaulis ir poveikis jaunajai kartai“, „Į vaikų gerovę per įstatymų ir direktyvų labirintus“, „Z karta: pedagoginis naratyvas“.
Veiklioms, emancipuotoms, aktyviai besidominčioms politinėmis, ekonominėmis aktualijomis bei dalyvaujančioms įvairioje socialinėje veikloje socialdemokratėms organizuotame seminare pagrindinis dėmesys buvo skiriamas moterų švietimui ir savišvietai. Akimirkos iš renginio:

 

Kovo 24 d., pirmadienį, VšĮ Mažeikių Bendruomenės centre vyko Mažeikių LSDP sk. Moterų sąjungos aktyvisčių susitikimas   su  Lietuvos Respublikos Seimo nare Birute Vėsaite.
Susitikime dalyvavo Mažeikių LSDP Moterų sąjungos pirmininkė Audronė Vaitekienė, pavaduotoja Irena Macijauskienė, narės Asta Kozlovienė, Kristina Šmitaitė, Audronė Šimkuvienė, Roma Sujetienė, Jonė Liaudanskienė, Viliueta Riaukienė, Aušra Juozapaitienė ir  kt. Su moterų klubo narėmis buvo aptarta LSDMS veikla, artėjantys rinkimai bei bendra šalies politinė situacija. Seimo narė klubo moterims trumpai pristatė Seimo laikinosios energetikos komisijos vykdomą tyrimą. Akimirkos iš renginio:

2013 m. lapkričio 13 d. įvyko LSDP moterų klubo susirinkimas.

Skaityti daugiau…

Akimirkos iš renginio:

 

2013 m. gegužės 9 d. LSDP Mažeikių skyriaus aktyvių  moterų iniciatyva buvo suorganizuota talka Renavo dvaro parke.

2013 m. gegužės 9 d. LSDP Mažeikių skyriaus aktyvių  moterų iniciatyva buvo suorganizuota talka Mažeikių muziejui priklausančiame Renavo dvaro parke, kuris įkurtas XIX amžiaus viduryje.  Renavo dvaro parkas garsėja  čia augančia storiausia Lietuvoje paprastąja egle, jos skersmuo krūtinės aukštyje siekia 1,2 metro. Eglė 1960 metais paskelbta gamtos paminklu.

LSDP Mažeikių moterų klubo pirmininkė Audronė Vaitekienė  pristatė 2013-2014 metų veiklos planą.  Bičiulėms  dvynėms Onai Balčiauskienei ir  Romai Sujietienei jubiliejaus proga  buvo įteikti LSDP Mažeikių sk. pirmininko Antano Tenio  sveikinimai. Apdovanojimus įteikė pirmininko pavaduotoja Irena Macijauskienė. Moterų aktyvas dėkoja  bičiulei Renata Vindašienei už pagalbą organizuojant talką.

 LSDP Mažeikių sk. informacija

2013-04-(12-14) LSDMS Respublikinė konferencija-seminaras „Demokratija, socialinė atsakomybė ir valstybės gerovė moterų  akimis“ Palangoje.

Balandžio 12-14 dienomis  Palangoje vyko Lietuvos socialdemokračių  moterų sąjungos (LSDMS) konferencija, kurioje dalyvavo daugybė Lietuvos socialdemokračių  moterų iš visos Lietuvos. Konferencijoje  LSDMS Mažeikių skyrių atstovavo socialdemokratės Irena Macijauskienė, Krisitina Šmitaitė, Asta Kozlovienė. Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu išrinkta LSDMS pirmininkė, kuria tapo Ūkio ministrė Birutė Vėsaitė.

Seminaro metu  atkreiptas dėmesys į smurtą prieš moteris šeimose. Socialdemokratėms moterims buvo suteikta galimybė pažiūrėti režisierės Janinos Lapinskaitės edukacinį filmą „(Ne)eilinė moters istorija“. Turbūt kiekviena iš filmą stebėjusių  moterų suprato  režisierės siekį šiuo filmu atsargiai ir paveikiai atskleisti smurto šeimoje problemą, atpažinti pirmuosius smurto ženklus. Juk visi tyčiniai, fiziniai, psichologiniai, ekonominiai, seksualiniai veiksniai vieno šeimos nario – dažniausiai vyro veiksmai kito šeimos nario – dažniausiai moters atžvilgiu, kurie pažeidžia jos kaip pilietės, asmens, konstitucines teises ir laisves  bei sukelia jai ekonominį, fizinę, psichinę žalą yra nepriimtini.                Buvo išklausyta nemažai pranešimų švietimo, visuomenės pažangos, sveikos gyvensenos ir moterų aktyvumo, pilietiškumo klausimais. Pranešėjos – Ūkio ministrė B.Vėsaitė, Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė M.Jankauskaitė, akcijos „Sveika skrynia“ iniciatorė J. Kulberkienė ir kitos.

Konferencijos metu buvo  priminta, jog ne visi LSDMS klubai pateikė informaciją apie narių sąrašų atnaujinimą ir išsakytas  prašymas kuo greičiau tai padaryti. Tai pat pasiūlyta „Rožių dienos“ idėja, kurią būtų galima organizuoti kiekviename iš klubų. Tai trijų dalių konferencija, susirinkimas ar vakaronė, kur kiekvienoje iš dalių būtų galima  pasireikšti socialdemokratėms  moterims – politikėms, rankdarbių mėgėjoms – darbščioms auksarankėms bei meno, kūrybos, muzikos puoselėtojoms.

LSDP Mažeikių skyriaus informacija

Kovo 8 pradžiugino LSDP Mažeikių skyriaus moteris.

Kovo 8 -oji pirma pavasario šventė, kuri išjudina liaudį iš žiemos snaudulio, tą dieną Lietuvoje jaučiamas didesnis šurmulys nei visada. Gatvės pasipuošia praeivių nešinomis gėlėmis dažniausiai tulpėmis, darbovietėse girdėti šventinis šurmulys, moterų veidai švyti, o vyrai laimingi, nes jų moterys laimingos.

LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas A. Tenys ir kiti skyriaus vyrai pasveikino bičiules, įteikė joms gėlių,  linkėjo geros nuotaikos, šiltų ir saulėtų  pavasario dienų. Paskui  LSDP Mažeikių sk. moterys vyko į Marijampolę, dalyvavo šio miesto kultūros centre surengtame iškilmingame Tarptautinės Moters dienos paminėjime. Į šią šventę atvyko LSDP pirmininkas, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkė Birutė Vėsaitė, LR Seimo nariai Giedrė Purvaneckienė, Milda Petrauskienė, Irena Šiaulienė, Albinas Mitrulevičius, Juozas Olekas, Julius Sabatauskas… Šventėje dalyvavo LSDP skyrių moterys iš visos Lietuvos. Susirinkusias moteris sveikino Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir kiti. Po to vyko šventinis koncertas „Sūduvos vyrai – Lietuvos moterims“, kuriame grojo Marijampolės kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“, pučiamųjų instrumentų orkestras,  Rygiškių gimnazijos vaikinų vokalinis ansamblis ir  berniukų vokalinis ansamblis. Koncertą vainikavo LSDP himnas, kurį, pritariant visai salei, atliko Nijolė Tallat-Kelpšaitė. LSDP Mažeikių sk. moterys yra dėkingos LSDP pirmininkui A. Butkevičiui už dovanotą gražią šventę. Moterims visuomet buvo svarbus vyrų dėmesys, o šventinės dienos proga išgirsti sveikinimai ir įteikti gėlių žiedai, išskirtinai pradžiugino jų širdis.

LSDP Mazeikių skyriaus informacija

2013 01 29 vyko  LSDP Mažeikių moterų  klubo aktyvisčių ir grupių pirmininkių susirinkimas, kuriame dalyvavo Mažeikių rajono tarybos narės I. Macijauskienė, L. Nagienė, I .Braziulienė.  Grupių pirmininkės R. Širvinskienė, R. Juškevičienė, R. Vindašienė. Susirinkimo metu  įvertinti nuveikti darbai, aptarta klubo veikla. Antrai kadencijai pirmininke išrinkta  A. Vaitiekienė.

LSDP Mazeikių skyriaus informacija

2012 05 11-12 LSDP moterų Respublikinė konferencija

„Moterys ir ekonomika“ Palangoje

Kovo 8-oji ir Kauno dramos teatras 2012 m.

Trys karaliai 2012 m.

Kelionė į Rokiškį ir Biržus 2011 m.

Sveikinam Jonus 2011 m.

Kelionė į Siguldą 2010 m.

Tulpių žydėjimo šventė 2009 m.

Kelionė į Kryžių kalną 2008 m.

 

Share on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page