Partijos laikraštis

    Archyvai

LSDP MAŽEIKIŲ SKYRIAUS PROGRAMA  2023-2026 M.

LSDP MAŽEIKIŲ SKYRIAUS PROGRAMA  2023-2026 M.

SVARBUS KIEKVIENAS

Mes, Mažeikių socialdemokratai, suformavome stiprią ir darbingą, turinčią aiškią viziją, komandą, kuri jau šiandien yra pasiruošusi dirbti Mažeikių gyventojų labui. 

Visi kartu įsipareigojame:

  • Verslo, darbo vietų kūrimo, skatinimas

Naujai besisteigiančioms įmonėms  sumažinti žemės ir nekilnojamojo turto mokesčius.

Remti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.

Tęsti reikalingos infrastruktūros įrengimą pramonės zonoje žaliojo projekto pagrindu.

Kurti sąlygas investicijoms pritraukti.

  • Gyvenamosios aplinkos gerinimas

Per du metus užbaigti visų privažiuojamųjų kelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų ir juose esančių automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymą.

Suremontuoti Viekšnių, Laižuvos, Židikų gatves ir likusią Algirdo gatvės dalį, pradėti Vakarinio aplinkkelio įrengimo darbus.

30 proc. padidinti prisidėjimą prie miestų ir  kaimų kelių asfaltavimo ir remonto.

Pilnai sutvarkyti visus savivaldybės nuosavybei perduotus kolektyvinių sodų kelius, remti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo projektus sodų bendrijose.

Parengti ilgalaikę mokyklų, darželių, kultūros ir socialinių įstaigų pastatų renovavimo programą, įskaitant ir teritorijas, sudaryti eilę ir kasmet renovuoti 2-3 pastatus.

Užtikrinti Savivaldybės foto ir saulės elektrinių plėtros programos spartų įgyvendinimą, sumažinus sąnaudas panaudojamai energijai, plėsti bei modernizuoti apšvietimo tinklą.

Plėsti ir rekonstruoti vandentiekio .lietaus nuotekų ir kanalizacijos tinklus, tęsti individualių valymo įrengimų įsigijimo dalinio kompensavimo programą.

Remiantis šiuolaikiniais standartais sutvarkyti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikšteles, įtraukti gyventojus į atliekų  rūšiavimo ir tvarkymo sistemą

Parengti  padidintą ir supaprastintą seniūnijų bendruomenių projektų ilgalaikio  finansavimo iš Dalyvaujamojo biudžeto tvarką (255 000 eurų kiekvienais metais, po 5 eurus kiekvienam seniūnijos gyventojui).

  • Kaimo reikalai

Aprūpinti seniūnijas pakankamais resursais viešosios infrastruktūros priežiūrai ir remontui.

Kasmet suremontuoti po 1-2 gatves kiekvienoje kaimiškoje seniūnijoje.

Skirti lėšų savivaldybei priklausančių kaimo kelių remontui.

Renovuoti kaimų ir miestelių gatvių apšvietimą, mažinant sąnaudas plėsti tinklą.

Siekti kad daugiau lėšų būtų skiriama melioracijos ir hidrotechninių statinių priežiūrai, remti magistralinių melioracijos griovių rekonstrukciją ir remontą.

Padidinti finansavimą seniūnijoms, kaimo bendruomenėms, padėti parengti projektus dalyvauti įvairiuose respublikinėse kaimo rėmimo programose.

  • Socialinė apsauga

Plėtoti socialines paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, šeimoms, auginančioms vaikus ir vaikams, socialinės rizikos suaugusiems asmenims, tėvų globos netekusiems vaikams.

Užtikrinti pakankamą finansavimą visoms socialinėms programoms, padedančioms mažinti socialinę atskirtį, skurdą ir nepriteklių.

Didinti finansinę  paramą vaikų dienos centrams.

Skirti dvigubai didesnę vienkartinę išmoką naujagimiams iš savivaldybės biudžeto.

  • Sveikata

Politinėmis, organizacinėmis ir finansinėmis priemonėmis siekti išlaikyti daugiaprofilinę ligoninę.

Bendradarbiaujant su Ligoninės dalininke Sveikatos apsaugos ministerija efektyviai įsisavinti ES lėšas sveikatos reformos vykdymui, sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimui rajono gyventojams.

Tobulinti trūkstamų gydytojų ir medicinos darbuotojų pritraukimo programą, siekiant užtikrinti reikiamą darbuotojų skaičių ateinantiems 5-riems metams.

Skirti iš Sveikatos rėmimo programos dvigubai daugiau lėšų  medicininės įrangos atnaujinimui.

Remti įvairias sveikatos prevencines programas ir sveikatinimo renginius.

  • Švietimas

Parengti 10 metų ugdymo įstaigų pastatų priežiūros, remonto ir renovavimo programą, aptarti viziją su švietimo bendruomenėmis ir kasmet skirti lėšas įgyvendinimui.

Užtikrinti didesnį papildomo vaikų užimtumo ir ugdymo prieinamumą ugdymo įstaigose ir būreliuose ,plėsti visos dienos mokyklų skaičių, didinti finansavimą. Sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vaikams užsiiminėti neformaliojo ugdymo įstaigose.

Tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo moksleivių pavėžėjimo organizavimą, kompensuoti mokytojų, vykstančių į kaimo mokyklas, išlaidas transportui .

Įrengti Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkciniame centre inovacijų dirbtuves.

Įsteigti 10 stipendijų abiturientams pasirinkusiems savivaldybės tarybos nustatytas prioritetines studijų kryptis.

  • Kultūra ir sportas, laisvalaikis

Pradėti šiuolaikiško pramogų ir sporto centro, galinčio užtikrinti prieinamų pramoginių ir sveikatinimo paslaugų įvairovę mažeikiečiams, statybą.

Išlaikyti esamų kultūros įstaigų tinklą, gerinti jų materialinę bazę.

Rekonstruoti ir pritaikyti visuomenės sporto poreikiams pastatą Strazdelio g.

Užbaigti centrinio stadiono pritaikymą užsiėmimams lengvąją atletika ir neįgaliesiems žurovams.

Parengti 5 metų naujų vaikų žaidimų miestelių įrengimo parkuose ir skveruose bei esančių atnaujinimo programą, pradėti ją įgyvendinti.

Remti rajoną garsinančius menininkus, sportininkus, meninius kolektyvus, renginius.

Skatinti bendruomenių, NVO kultūrinę veiklą ir įvairius laisvalaikio renginius. Remti Trečiojo amžiaus universiteto, Bočių draugiją, didinti finansavimą neįgaliųjų bendrijoms, skirti lėšas beglobių gyvūnų priežiūrai.

  • Rajono valdymas

Optimizuoti administracijos struktūrą, sustiprinti pajėgas prioritetinėse srityse.

Pertvarkyti procedūras ir dokumentų valdymą taryboje ir administracijoje, sprendimų priėmimo trukmę sumažinti dvigubai, mažinti administracinę naštą gyventojams.

Nuosekliai tobulinti gyventojų aptarnavimo sistemą, vis daugiau paslaugų perkeliant į internetinę erdvę. Sudaryti galimybes interesantams susitikti su specialistais.

Atnaujinti savivaldybės tinklapį, įdiegti elektroninį balsavimą, vaizdo konferencijų galimybę.

 

 


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius