Partijos laikraštis

    Archyvai

Apie mus

SKYRIAUS ISTORIJA

1994 m. spalio 14 d. Jonas Jurkus tuometinis Mažeikių miesto meras po eilinio pasitarimo Vilniuje užsuko į LR Seimą pas tuometinį Seimo vicepirmininką ir LSDP pirmininką Aloyzą Sakalą pakalbėti apie galimybę tapti socialdemokratu. Pakvietus dar keletą Seimo narių socialdemokratų Jonas Jurkus buvo priimtas į partiją. LSDP pirmininkas Aloyzas Sakalas pasiūlė: „gal mes gruodžio 2 dieną atvyksime į Mažeikius, susitiksime su visuomene ir tuo pačiu paieškosime bendraminčių“. Taigi 1994 m. gruodžio 2 d. po susitikimo su visuomene, pasilikus būreliui bendraminčiu ir buvo įkurtas LSDP Mažeikių skyrius, kurio branduolį sudarė: R.Barškutis, B.O.Mišutienė, A.Kozlovas, I.Petrutienė, Z.Kniežauskas, M.Prušinskas, D.Kupliauskienė, šviesaus atminimo jaunas žuvęs tuometinis autokelių valdybos viršininkas (direktorius) R.Kilpys, Z.Gedvilas, Pr.Gecevičius, A.Striaupis. 1995 m. sausio mėnesį prie mūsų prisijungė D.Jonaitienė, E.Prušinskienė.

APIE SKYRIŲ

Šiandien LSDP Mažeikių skyriuje 412 nariai. Tai vienas iš skaitlingiausių skyrių apskrityje. Vien 2015 metais būrį papildė 41 bičiulis. Skyrius aktyviai dalyvauja savivaldos bei kituose rinkimuose.

Skyriuje veikia 18 grupių. Rengiami dažnesni pasitarimai su grupių pirmininkais svarstant įvairias rajono problemas, kaip pavyzdžiui rajono jaunimo užimtumas.

Aktyviausios grupės: Mažeikių vandenų, Mažeikių šilumos tinklų, Savivaldybės, Viekšnių, Sedos Auksodės grupė ir kt.
Partijos skyrius kasmet iš savo lėšų skiria mažą dalelę pasveikinti garbaus amžiaus bičiulius šv.Kalėdų ir Naujų Metų, šv. Velykų progomis. LSDP Mažeikių skyrius aktyviai dalyvauja akcijoje „Sušildykime sielas“.

Dalyvaujame respublikiniuose bei savo organizuojamuose sąskrydžiuose. Organizuojame išvykas: 2014 metais vykome į Rygą , Rygos  Operos ir baleto teatrą , į Druskininkus,  praėjusiais metais išvyką į Valdovų rūmus ir ekskursija po Vilnių.

LSDP Mažeikių skyrius