Partijos laikraštis

    Archyvai

KREIPIMASIS Į RINKĖJUS

Esame dėkingi už tai, kad ankstesniuose rinkimuose į savivaldybės tarybą išrinkote geriausius mūsų atstovus, kurie negailėjo jėgų sprendžiant rajono problemas, numatant ateities perspektyvas. Susitikdami su rinkėjais dabar, artėjant savivaldybės mero ir tarybos rinkimams, suvokėme, kad iš esmės pateisinome Jūsų pasitikėjimą, nors buvo užduota ir nemažai klausimų, pateikta pasiūlymų ir pageidavimų. Sąžiningai pripažinome, kad nespėjome visko padaryti, kad dar laukia daug darbų, bet turime ilgalaikę kuriamąją strategiją, nuosekliai sieksime, kad gražėtų Mažeikių miestas, kaimai ir miesteliai, kad gausėtų naujų darbo vietų, kiltų pragyvenimo lygis.

Ryšys su rinkėjais mums labai svarbus, dėkojame už kritiką, palinkėjimus, pageidavimus, racionalius pasiūlymus – jie bus gairėmis mūsų tolimesnėje veikloje. Nežadame to, ko negalėtume ištesėti, ateiname kurti, o ne griauti tai, kas sukurta – tuo mes skiriamės nuo kitų partijų ir visuomeninių komitetų.

Tikime rinkėjų protu, gebėjimu teisingai pasirinkti – per eilę metų įsitikinome, kad tie, kurie drabstosi purvais, siekia tapti baltesni, juodindami kitus, kurie klaidina rinkėjus – nieko nelaimi, todėl savo rinkiminę kampaniją vedėme solidžiai, oriai, nežemindami politinių konkurentų, todėl manome, kad rinkėjai tai įvertins.

Mūsų rinkiminiame sąraše Nr.2 derinasi patirtis ir jaunystė, turime visų sričių specialistus, išsilavinusius ir gerbiamus rajone žmones – galite jais pasitikėti! Balsuodami už mūsų sąrašą ir kandidatą į savivaldybės merus Antaną Tenį, balsuosite už darbų tęstinumą, savivaldybės finansinį stabilumą, tolimesnį viešojo administravimo tobulinimą, toleranciją visoms nuomonėms ir racionalų bendradarbiavimą su visomis rajono politinėmis jėgomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis.

Dabartinis rajono meras Antanas Tenys  deramai atstovavo ir toliau naudingai atstovaus savivaldybės ir tuo pačiu Jūsų visų interesams – jei Jūs vėl jam patikėsite šias pareigas .Tai gerbiamas žmogus ne tik rajone, bet ir Seime bei Vyriausybėje.

Ateikite į rinkimus – tik nuo Jūsų priklauso Mažeikių rajono ateitis!

LSDP Mažeikių skyriaus informacija


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius