Partijos laikraštis

    Archyvai

LSDP MAŽEIKIŲ SKYRIAUS BIČIULIAI PASVEIKINO ILGAMETĮ PARTIJOS NARĮ

 

Vasario 27 d.  LSDP Mažeikių sk. bičiuliai aplankė  ilgametį socialdemokratų partijos narį Stanislovą Ordavičių, kuriam sukako 80 metų. Garbingo jubiliejaus proga Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus pasveikinimą perskaitė ir įteikė LSDP prezidiumo narys Jonas Jurkus. Rajoninio komiteto vardu jubiliatą  pasveikino ir  įteikė gėlių  LSDP Mažeikių sk. pirmininko pavaduotoja Irena Macijauskienė. „Šiandien yra ta diena, kai galite stabtelėti, atsigręžti į nueitą kelią, pasidžiaugti  nuveiktais prasmingais darbais. Garbingo ir  gražaus jubiliejaus proga  linkime Jums geros sveikatos, tvirtybės, kuo geriausios kloties ir ilgų gyvenimo metų“,- nuoširdžiai linkėjo bičiuliai savo kolegai.

LSDP Mažeikių sk. informacija


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius