Partijos laikraštis

    Archyvai

Š. m. kovo 31 d. įvyko LSDP Mažeikių skyriaus tarybos posėdis

Skyriaus pirmininkas Antanas Tenys perskaitė LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus įteiktą padėkos raštą už pasiektus gerus rezultatus rinkimuose, informavo apie savivaldybės tarybos daugumos formavimo eigą, apžvelgė  artimiausius darbus.  Posėdyje rinkimų rezultatų analizę pristatė skyriaus prezidiumo narys  Algimantas Čepys. Tarybos posėdyje aptarti  balandžio 9 d. organizuojamo skyriaus visuotinio susirinkimo  parengimo klausimai, personalinė formuojamų valdymo struktūrų  sudėtis, pasirengimas  LSDP  suvažiavimui. Skyriaus koordinatorė  Jonė  Liaudanskienė  pateikė posėdžio dalyviams  nario mokesčio mokėjimo analizę.

 

LSDP Mažeikių skyriaus informacija


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius