Partijos laikraštis

    Archyvai

Skyriaus bičiuliai dalyvavo rinkiminiame pasitarime Telšiuose

Šių metų birželio 1 d. Žemaitijos sostinėje vyko LSDP Telšių apskrities skyrių pasitarimas ruošiantis LR Seimo rinkimams. Šiame pasitarime dalyvavo LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius, LSDP finansų komisijos pirmininkas Jonas Budrevičius,  LSDP koordinatorius Ričardas Keliuotis,  LSDP skyrių pirmininkai, rinkimų štabų vadovai, skyrių iškelti kandidatai į LR Seimą, spaudos atstovai bei skyrių finansų komisijų pirmininkai.

Iš LSDP Mažeikių skyriaus  dalyvavo kandidatai į LR Seimą Laima Nagienė, Rima Širvinskienė, Jonas Jurkus bei pirmininko pavaduotojas Viktoras Prokopčiukas, štabo pirmininko pavaduotojas Petras Kekys, partijos sk. iždininkė Jonė Liaudanskienė, narys Martynas Matkevičius. Buvo išklausyti kandidatų į LR Seimą  pranešimai apie pasiruošimą rinkimams,  jų pasiūlymai, propaguojant partijos programą susitikimuose su rinkėjais. Akcentuotas spaudos vaidmuo, iškylančios problemos ir jų sprendimo būdai. Aptarta Centrinio rinkimų štabo parama skyriams.

Baigiamajame žodyje LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius akcentavo, kad  rinkimuose svarbiausia solidarumas ir švari politika. Nepamiršti partijos rinkiminio  šūkio “Svarbiausia – žmogus” ir, kad  tik komandiniu darbu galima pasiekti ilgalaikę sėkmę.

 

 

 


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius