Partijos laikraštis

    Archyvai

Svarbus kiekvienas. Mažeikių rajono prioritetai (trečia dalis)

Tikiu, kad po kovo 5 dieną vyksiančių Savivaldos rinkimų, Mažeikiai pradės naują etapą. Etapą, kuris, iš esmės, mūsų rajono labui, suvienys čia dirbančius ir gyvenančius žmones. Vietos savivaldos sprendimai ir darbai pastaruoju metu virto rutininiais, o rajono raidos etapus galima skaičiuoti kadencijomis. Nėra tęstinumo ir ilgalaikės Mažeikių rajono raidos vizijos, o tai veda prie stagnacijos.

Visi esame savo krašto patriotai, tačiau esantis susiskaldymas trukdo bendram darbui. Rajono taryboje atsiradusi priešprieša persiduoda ir visuomenei bei savivaldybės ar jai pavaldžių įstaigų darbuotojams. Pažįstu daug sąžiningai dirbančių žmonių, tačiau kai savivaldybės vadovybė pati nežino kuria kryptimi turi vystytis rajonas, o daugelis atliekamų darbų tampa savitiksliais – pritrūksta motyvacijos ir noro stengtis.

Praktika parodė, kad nepartinis meras, kad ir koks geras žmogus jis būtų, neturintis politinio užnugario ir pakankamo palaikymo Tarybos frakcijose, negali tapti Tarybos lyderiu, tad jam labai sunku tesėti rinkėjams duotus pažadus. Situacija, kai norai viršija galimybes, neturėtų kartotis, o savivaldybės vadovu reikėtų rinkti lyderį, kuris ne tik turi frakcijos palaikymą Taryboje, bet esant reikalui turi galimybes, gerinant žmonių gyvenimus, kreiptis į savo Seimo frakciją ir per ją inicijuoti būtinus įstatymo pakeitimus.

Mažeikių rajonui reikia ir tokio mero, kuris turėtų galimybes itin glaudžiai dirbti su šalies Vyriausybe. Šiandieninės tendencijos ir reitingai rodo, kad būtent socialdemokratai turėtų dalyvauti būsimos Vyriausybės formavime, o tai aiškus signalas visiems, norintiems proveržio sprendžiant užmestus klausimus ir įsisenėjusias rajono problemoms.

Tikiu, kad bendram darbui galima konsoliduoti ne tik Mažeikių rajono tarybą, savivaldybės administraciją ir pavaldžias savivaldybės įstaigas, bet ir visuomenines jaunimo, senjorų, kultūros ir kitas organizacijas, verslą bei aktyvius piliečius. Vieningam darbui ir rajono vystymuisi reikia aiškaus sutarimo ir konkrečių, visiems suprantamų, tikslų.

Rajonui reikia ne tik ilgalaikės vystymo vizijos, tačiau ir aiškių uždavinių visiems, atlyginimą iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto gaunantiems darbuotojams. Iki minimumo sumažinta biurokratija ir nulinė tolerancija žmonių vaikymui nuo vieno specialisto pas kitą, gyventojams leis greičiau bei paprasčiau tvarkyti kasdienius savo reikalus.

Suprantu, jog šiandieninėje situacijoje atsidūrėme dėl susiklosčiusių aplinkybių, todėl neieškosiu kaltų ir nepersekiosiu nei vieno. Nesinešioju akmens užantyje ir nekerštauju, o žmones, su kuriais dirbu, vertinu ne pagal praeitį, o pagal atsidavimą savo darbui, kompetencijas ir dabartį.

Esu drąsi ir ryžtinga, užsispyrusi ten, kur to reikia, reikli ir mėgstanti vykdymo kontrolę, bet tuo pačiu ir žmogiška, jautri ir atjaučianti. Esu absoliučiai nepakanti korupcijai, nepotizmui, mobingui ir kitoms negatyvioms apraiškoms, deja, dar pasitaikančioms įvairiose srityse. Visos neigiamos veiklos apraiškos Mažeikių rajono savivaldybėje, nepriklausomai nuo partiškumo, bus šalinamos nedelsiant. Atsakomybės nebijau.

Jūs neapsiriksite balsuodami už mane bei socialdemokratų komandą. Nei vienas jūsų balsas neprapuls, o susiliejęs su kitais balsais, tikrai atneš pergalę Mažeikių rajonui. Sunkiai dirbdami mažeikiečiams ir rajono gyventojams jau įrodėme, kad gebame puikiai dirbti ir tinkamai tvarkyti Mažeikių rajoną. Socialdemokratų valdymo laiku, Mažeikiai klestėjo ir buvo pavyzdys visiems aplinkiniams rajonams. To nuginčyti – neįmanoma.

Nebijome atsakomybės, nes mūsų tikslas – atgaivinti gimtąjį rajoną, kuriame augome, gyvename ir čia ruošiamės praleisti savo likusias gražiausias gyvenimo dienas. Dirbsime nuoširdžiai, tam skirsime visas savo žinias, kompetencijas, patirtį bei kasdienį darbą. Dėl to, prašau rajono gyventojų ne tik balsuoti už mane, kaip būsimą merę, bet ir atiduoti savo balsus už socialdemokratų partiją. Gausi socialdemokratų frakcija padės man įveikti sunkiausius darbus bei pateisinti Jūsų pasitikėjimą.

Mums svarbus – kiekvienas!

Rūta Matulaitienė, Lietuvos socialdemokratų partijos narė, kandidatė į Mažeikių rajono savivaldybės meres


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius