Partijos laikraštis

  Archyvai

Trumpai apie LSDP Mažeikių skyriaus visuotinį susirinkimą

Gegužės 15 d., Mažeikių muziejuje vyko LSDP Mažeikių skyriaus visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Kadangi ne visi galėjo sudalyvauti, trumpai apžvelgsime, ką nuveikėme:

 • Priėmėme naujus narius ir pasveikinome jubiliejininkus, jų šį kartą buvo nemažai .
 • Svečiuose buvo Europos Parlamento narys Juozas Olekas ir bičiuliai iš Šiaulių skyriaus. Tai pirmininkė Roma Kanošonienė ir jos pavaduotojas Darius Šilkas. Svečiai trumpomis kalbomis kreipėsi į susirinkusiuosius.
 • Skyriaus pirmininkės Rūtos Matulaitienės ataskaita buvo itin išsami. Pristatyti skyriaus sudėties pokyčiai, nuo kadencijos pradžios atlikti darbai. Buvo paliesta išties daug sričių, paminėti atlikti darbai ir dar daugiau jų suplanuota. Po tiek informacijos, net susirinkusieji liko be klausimų.
 • LSDP Mažeikių skyriaus Finansų komisijos pirmininkė Stanislava Jasinskaitė pristatė Finansų komisijos ataskaitą. Tiksliai ir konkrečiai.
 • LSDP Mažeikių skyriaus Moterų klubo pirmininkės pavaduotoja Viktorija Pagojė supažindino bičiulius su Moterų klubo veikla už praėjusius metus ir pakvietė dalyvauti gegužės 23 d. 17.30 val. . Mažeikių Henriko Nagio bibliotekoje organizuojamoje konferencijoje moterims.
 • Visi pasidžiaugė trumpa LSDP Mažeikių skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko Virginijaus Raudonio ataskaita. Puiku, kad neturime tyrimų reikalaujančių pažeidimų!
 • Apie darbą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos LSDP frakcijoje papasakojo Frakcijos seniūno pavaduotojas Viktoras Bugnevičius.
 • Visos pristatytos ataskaitos buvo vienbalsiai patvirtintos.
 • Į birželio 15 d. Šventojoje vyksiančią LSDP konferenciją delegavome skyriaus pirmininkę Rūtą Matulaitienę ir visus keturis kandidatus į seimą: Antaną Tenį, Ingridą Braziulienę, Tatjaną Kinčinienę ir Arantą Būtautaitę-Garalienę.


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius