Partijos laikraštis

    Archyvai

UŽUOJAUTA IRENAI MACIAJUSKIENEI MIRUS MAMYTEI

Išėjo… iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus…
Visiems širdy gėla gili išlieka,
Ir skausmas, kad daugiau Jos nebebus.

Nuoširdžiai užjaučiame LSDP tarybos narę, LSDP Mažeikių rajono skyriaus pirmininko pavaduotoją IRENĄ MACIJAUSKIENĘ mirus Mamytei.

LSDP Mažeikių skyriaus vardu  pirmininkas  A. Tenys


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius