Partijos laikraštis

    Archyvai

V. Prokopčukas: „…Visada esu pasirengęs atstovauti savo kraštiečių interesams“

Neramiu visai tautai metu sulaukiau Mažeikių rajono Mažeikių apylinkės seniūnijos gyventojų ir čia veikiančių organizacijų pasirašyto laiško. Jame teigiama, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija rengiasi vykdyti rajono seniūnijų reformą ir panaikinti iki šiol daugybę metų buvusią Mažeikių apylinkės seniūniją, kuriai priklauso 20 kaimų.

„Mes, žemiau pasirašiusieji Mažeikių apylinkės seniūnijos gyventojai ir čia veikiančios organizacijos, NESUTINKAME ir griežtai reikalaujame NENAIKINTI Mažeikių apylinkės seniūnijos, kategoriškai  NESUTINKAME, kad būtume prijungti prie kitų seniūnijų“, – tokia laišką pasirašiusiųjų reakcija.

Seniūnijų vadovus šiomis dienomis pasiekusiame Mažeikių rajono savivaldybės administracijos rašte teigiama, kad šiuo metu yra atliekamas Mažeikių rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir seniūnijų pavadinimų keitimo plano parengimas, tiksliau – Mažeikių rajono savivaldybės vadovai siūlo panaikinti Mažeikių apylinkės seniūniją ir padalinti jos gyvenamąsias teritorijas likusioms seniūnijoms.

Jame prašoma susipažinti su plano rengėjo pateiktomis seniūnijų ribų alternatyvomis ir teikti pastabas bei pasiūlymus: vietos gyventojų apklausa esą bus paskelbta vėliau.

Mažeikių rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų naikinimo ir seniūnijų pavadinimų keitimo planą – šiuo atveju Mažeikių apylinkės seniūnijos naikinimo planą, aišku, ne už ačiū, rengė vilniečių bendrovė, o planavimą organizavo  Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Rašte nurodyta nemažai Mažeikių apylinkės seniūnijos naikinimo priežasčių – jų čia nevardinsiu, nes viskas nuosekliai išdėstyta Savivaldybės administracijos rašte.

Plano rengėjas, atsižvelgdamas į teisės aktų nuostatas bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sprendimą/pasiūlymą, datuotą 2020 m. kovo 20 d. raštu, panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės Mažeikių apylinkės seniūniją, parengė dvi gyvenamųjų vietovių priskyrimo aplinkinėms seniūnijoms alternatyvas. Rašte išdėstyti ir Mažeikių apylinkės seniūnijos aptarnaujamų teritorijų priskyrimo kitų seniūnijų teritorijoms, alternatyvų nustatymo kriterijai: seniūnijų centrų pasiekiamumas atstumo, laiko atžvilgiu, gyventojų skaičiumi, esą gyvenamosios teritorijos, turinčios 100 ir daugiau gyventojų buvo vertinamos pagal „patogumo“ principą, t.y. kaip patogiau, tiesiau, geresniais keliais pasiekti seniūnijos centrą. Šis kriterijus nėra „pririštas“ prie atstumo ar laiko kriterijų bei natūraliais ir dirbtiniais barjerais – esą šis kriterijus turi glaudų ryšį su atstumu bei kelionės laiko sąnaudomis. 

Šie kriterijai esą ir lemia tai, kodėl turėtų būti panaikinta Mažeikių apylinkės seniūnija.

Tas dvi alternatyvas, kurias pasiūlė Mažeikių seniūnijų pertvarkos rengėjai, svarstyti siūlo ir Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Pirmuoju atveju dvidešimt seniūnijos gyvenviečių būtų priskirtos Laižuvos, Viekšnių, Tirkšlių, Židikų ir Reivyčių, antruoju – Laižuvos, Viekšnių, Tirkšlių ir Reivyčių seniūnijoms.

Laišką pasirašiusieji Mažeikių apylinkės seniūnijos atstovai pateikė ilgą sąrašą motyvuotų priežasčių, kodėl jie nesutinka su žadama atlikti reforma. Tas laiškas išsiuntinėtas Seimo nariams, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, skyrių, partijų, visuomeninių organizacijų vadovams ir kt.

Kai kurios bendruomenės dėl šios situacijos į mane, kaip rajone gausiausios Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį, kreipėsi dar anksčiau. Jie buvo nustebę dėl to, kad dabar, kai visi susirūpinę koronaviruso karantinu, savivaldybė neturi kitų rūpesčių ir kelia sąmyšį tarp kaimų gyventojų – juk iškeltas klausimas jiems šių kaimų žmonėms labai aktualus. Juolab kad šis klausimas tikrai yra „nedegantis“ ir jį galima svarstyti pasibaigus koronaviruso grėsmei.

Kitas mūsų pastebėjimas, ar tokią reformą reikia pradėti savivaldybės kabinetuose, ar pirmiausia reikėtų paklausti tų kaimų gyventojų nuomonės? Juk jeigu gyventojai su siūlomu variantu nesutiks, kam tada ir užsakinėti ruošti tokią pertvarkos programą ir bereikalingai laidyti visų mūsų pinigus? Bet gyventojų nuomones siūloma išklausyti tik tada, kai planas jau paruoštas.

 

Aš čia įžvelgiu ir dar vieną keistybę: kai Savivaldybės administracija nuolat akcentuoja, kad visur reikia taupyti turimas lėšas, sudaryti seniūnijų pertvarkos programą kažkodėl kreipiamasi į svetimą instituciją, kuriai reikės sumokėti: įdomu būtų sužinoti ir kiek? Negi mūsų daugybė administracijų specialistų, turinčių ne mažiausias kategorijas, nesugeba to padaryti patys?

 

Mano galva visa ši situacija yra labai svarbi, pakeitimai paliestų daugybę rajono gyventojų, pridarytų jiems nemažai nepatogumų, todėl atidžiai stebėsiu, kaip ši pertvarka vyks toliau, pagal galimybes įsikišiu ir pats, raginsiu tai daryti ir savo bendrapartiečius, nes visada esu pasirengęs atstovauti savo kraštiečių interesams.

LSDP Mažeikių skyriaus pirmininkas Viktoras Prokopčukas


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius