Partijos laikraštis

    Archyvai

VYKO LSDP MAŽEIKIŲ ir SKUODO RAJONŲ SKYRIŲ RINKIMŲ ŠTABO SUSIRINKIMAS

 

  

   2011 m. lapkričio 8 d.vyko LSDP Mažeikių ir Skuodo rajonų skyrių RINKIMŲ ŠTABO susirinkimas. Susirinkime dalyvavo LSDP Mažeikių raj. skyriaus pirmininkas ir rajono meras Antanas Tenys,  LSDP Mažeikių raj. skyriaus štabo pirmininkas Romas Barauskas, jo pavaduotojas Petras Kekys,  kandidatė į LR Seimą Mažeikių apygardoje Laima Nagienė ir kiti.

Susirinkime dalyvavo LSDP Skuodo skyriaus pirmininkas Juozas Jonikas, LSDP Skuodo skyriaus štabo pirmininkė Daiva Budrienė, jos pavaduotojas Hubertas Rajeckas, štabo skyriaus jaunimo atstovė Vaida Šakalytė ir  kandidatas į LR Seimą  Skuodo – Mažeikių apygardoje Bronislovas Stasiulis.  Buvo aptarti bendri  veiklos ir veiksmų planai, aptartas  viešų renginių grafikas, ruošiantis artėjantiems LR Seimo rinkimams. Susirinkime dalyvavo ir svečias iš Vilniaus – LSDP atsakingasis sekretorius Antanas Valys. Svečias  supažindino su LSDP  RINKIMŲ ŠTABO nutarimais ir reikalavimai.

LSDP Mažeikių skyrius

Zofija Valatkienė


Komentarai išjungti.

LSDP Mažeikių skyrius