Partijos laikraštis

    Archyvai

LSDP partijos pirmininko sveikinimas

Seimo nario sveikinimas

 

V.P.Andriukaitis: aukštojo mokslo reformos iniciatoriai privalo atsistatydinti

 

„Laukiame garbingo atsistatydinimo, priešingu atveju abiems šiems pareigūnams interpeliacija turi būti garantuota“, – penktadienį per spaudos konferenciją sakė Seimo LSDP  frakcijos narys Vytenis Andriukaitis.

Po Konstitucinio Teismo (KT) sprendimo dėl aukštojo mokslo reformos kreipimosi į KT iniciatoriai Seimo nariai V.P. Andriukaitis, Julius Sabatauskas, Vydas Gedvilas reikalauja, kad iš postų trauktųsi švietimo ir mokslo ministras liberalas Gintaras Steponavičius bei Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas konservatorius Valentinas Stundys. Jeigu jie to nedarys, opozicinės frakcijos jau paskelbė, ketinančios imtis iniciatyvos juos atstatydinti.

Spaudos konferencijoje dalyvavo daugelio Lietuvos universitetų rektoriai, prorektoriai, teisininkai, Lietuvos studentų atstovybių sąjungos, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo atstovai.

Pasak V.P. Andriukaičio, KT išaiškino, kad daugelis Mokslo ir studijų įstatymo nuostatų tiek dėl universitetų valdymo, tiek dėl studijų finansavimo tvarkos prieštarauja Konstitucijai.

Teismas nutarė, kad tvarka, kai studentų mokymosi rezultatai vertinami ne po kiekvieno akademinio mokymosi laikotarpio – semestro, o kas dveji metai, irgi prieštarauja Konstitucijai.

„Konstitucinis Teismas apgynė universitetų autonomiją“, – kalbėjo Seimo narys V.P.Andriukaitis.  Aukštųjų mokyklų valdymas – pripažintas antikonstituciniu.  „Pagal naują įstatymą valdymas priminė tiesiog bolševikinius principus: suformuojama „kišeninė“ aukštosios mokyklos taryba, į kurią ministras deleguoja sau patikimus atstovus. Jie ne tik renka rektorių, bet ir priima visus svarbiausius sprendimus dėl aukštųjų mokyklų“, – kalbėjo Vilniaus Universiteto prorektorius Rimantas Vaitkus.

Spaudos konferencijos dalyviai atkreipė dėmesį, kad Konstitucijai prieštarauja ir „krepšelių“ skyrimas nevalstybinėms aukštosioms mokykloms.

Seimo LSDP frakcijos informacija

Atstovė spaudai Auksė Kontrimienė,

Tel. 865292009

ĮVYKO LSDP MAŽEIKIŲ SKYRIAUS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

 

   Mažeikių socialdemokratai kiekvienais metais renkasi į visuotinį susirinkimą, kur aptariami klausimai susiję su organizacijos veikla, apibendrinami  pasiekti visų metų rezultatai.

   Šiais metais  lapkričio 24 d. Mažeikių r. savivaldybės  kultūros centre vyko LSDP  Mažeikių skyriaus narių visuotinis susirinkimas – šventė, kur svečiavosi  ir  Skuodo r. bičiuliai.

   Skyriaus  pirmininkas Antanas Tenys pasidžiaugė ypač gausiu narių dalyvavimu, taip pat tuom, kad bičiulių ratas didėja, jį  per metus papildė 23 nauji nariai. Priminė, kad kiekvienais metais skyriaus vadovybė prieš Šv. Kalėdas aplanko su dovanėlėmis seniausius amžiuje bičiulius. Susirinkime patvirtinti LSDP Mažeikių skyriaus  grupių reitingavimo rezultatai  dėl kandidatų į LR Seimą 2012 m. daugiamandatėje apygardoje. Tarp bičiulių vyko intensyvus pasišnekėjimas, visi galėjo išreikšti savo nuomonę, svečiai dalinosi savo patirtimi.  

   Susirinkimas –  šventė baigėsi draugišku pasisėdėjimu,  LSDP Mažeikių sk. grupės demonstravo savo „talentus“,  bičiuliams koncertavo ir gerą nuotaiką palaikė Viekšnių (Mažeikių r.) liaudiškos muzikos ansamblis „Subatvakaris”, vadovaujamas A. Erlicko.

 

LSDP Mažeikių sk. informacija

Konstitucinis Teismas tęsia bylos dėl aukštojo mokslo reformos nagrinėjimą

 

   Pirmadienį, lapkričio 21 d., Konstitucinis Teismas (KT) tęsia viešą posėdį, kuriame nagrinėjamas Mokslo ir studijų įstatymo kai kurių nuostatų konstitucingumas. Pasak vieno iš pareiškėjų Seimo LSDP frakcijos nario Vytenio Povilo Andriukaičio,  Mokslo ir studijų įstatymas, kuris įvedė  „krepšelių“  bei studijų paskolų sistemą, kritikuotinas  dėl nuostatos, jog studijos finansuojamos remiantis baigiamųjų egzaminų ir metinių pažymių vertinimais, o studentų rezultatai peržiūrimi tik po dvejų metų studijų. 

   V.P.Andriukaitis įsitikinęs, jog tai iškreipia Konstitucijos nuostatą dėl nemokamo mokslo gerai besimokantiems studentams, nes finansavimą gauna ne gerai besimokantis studentas, o gerai mokęsis moksleivis.

   Pasak V.P.Andriukaičio, KT nagrinėjamoje byloje sujungti du prašymai: į KT dėl kai kurių 2009 metų pavasarį priimto Mokslo ir studijų įstatymo nuostatų kreipėsi grupė reformai prieštaravusių Seimo narių bei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėjęs skundą dėl švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus įsakymo, kuriuo patvirtinta geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių eilės sudarymo tvarka.

   Grupė Seimo narių abejoja, ar aukštųjų mokyklų valdymo organų formavimo tvarką keičiantis įstatymas nepažeidžia universitetų autonomijos principo, taip pat kelia klausimą, ar esamas reguliavimas nesikerta su Konstitucijos nuostata, kuri gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduoja nemokamą mokslą.

   Pareiškėjo  –  Seimo  narių grupės  atstovai   Konstitucinio Teismo  posėdyje yra Seimo nariai Vytenis Povilas   Andriukaitis, Julius  Sabatauskas,  Vydas Gedvilas, Vida  Marija   Čigriejienė, Andrius Mazuronis, Mantas Varaška ir Rima Baškienė.

Daugiau informacijos:

Seimo narys Vytenis Povilas Andriukaitis

Tel.: 869842134

LSDP Mažeikių skyriaus Moterų taryba š. m. lapkričio 12 d. organizavo ekskursiją Rokiškis – Biržai

                                                                                                         

   LSDP Mažeikių skyriaus  Moterų taryba  š. m. lapkričio 12 d. organizavo ekskursiją  Rokiškis – Biržai.  Rokiškyje mums talkino, viską parodė ir  išsamiai papasakojo apie miesto istoriją LSDP Rokiškio skyriaus narys, bičiulis  Zigmas Mackevičius. Aplankėme dvaro rūmuose įsikūrusį Rokiškio krašto muziejų, kuriame yra apie 60 tūkst. eksponatų. Susipažinome su  visomis muziejaus ekspozicijomis, su Rokiškio grafystės ir  dvarų kultūros istorijomis, pamatėme vienintelę Lietuvoje išsaugotą ir restauruotą XIX a. pab. – XX a. pr. grafų drabužių kolekciją, apžiūrėjome garsiausio Lietuvos dievdirbio Liongino Šepkos  drožinių ekspoziciją, grožėjomės prakartėlių  ir senųjų liaudies skulptūrų kolekcijomis. Aplankėme ir Rokiškio Šv. Mato negotikinę bažnyčią, pabuvojome  fundatorių kriptoje, kurioje ilsisi kunigaikščiai Krošinskiai, grafai Tyzenhauzai ir Pšezdeckiai. Taip pat aplankėme  Rokiškyje, Laisvės gatvėje esantį namą, kuriame gimė pirmasis atkurtosios nepriklausomos Lietuvos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas.

   Grįžtant namo užsukome į  Biržų krašto muziejų „Sėla“, įsikūrusį kunigaikščių Radvilų statytoje XVII a. bastioninėje tvirtovėje. Čia  ne tik pamatėme visus, alaus gamybai naudotinus įrankius, bet ir išgirdome  biržietiškų dainų apie alų, paskudučiavome, pūtėme  ragus, šokome, ragavome biržietiško alaus, naminės duonos, sūrio.

Autobuse, kelionės metu aptarėme ir artėjančių Seimo rinkimų strategiją. Džiaugėmės, kad ekskursija buvo linksma, įdomi ir turininga.

 LSDP Mažeikių skyriaus inf.

Socialdemokratai kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl galimai pažeisto viešojo intereso

 

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija Seime kreipėsi į Lietuvos Respublikos prokuratūrą, prašydama ištirti Energetikos ministerijos vadovo Arvydas Sekmoko galimai neteisėtus ir nusikalstamus veiksmus, paskirstant šalies energijos gamintojams viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšas.

Daugiausiai VIAP lėšų Energetikos ministras skyrė tų savivaldybių šilumos gamintojams, kuriose vadovauja merai konservatoriai arba valdančiosios koalicijos partneriai liberalai, todėl pagrįstai tikėtinas viešojo intereso pažeidimas.

 „VIAP‘u vadinama elektros kainos dalis, kurią sumoka vartotojai, kitąmet kils centu už kilovatvalandę. Surinktos lėšos neturėtų patekti į Energetikos ministro rankas, kad šis galėtų milijonus skirstyti taip, kaip nori. A.Sekmoko nurodymu, 2012 m. kai kurioms savivaldybėms VIAP padidės, o kai kurioms bus sumažinta net perpus. Specialistų įsitikinimu, jei pinigai būtų paskirstyti kitaip, kitąmet elektros nereikėtų branginti“, – sako LSDP frakcijos seniūnas.

Socialdemokratai atkreipė dėmesį, jog elektros kainos didėjimą galėjo lemti ir ministro neveiklumas, kadangi nėra įgyvendinami Energetikos ministerijos 2011-2013 metų strateginiame veiklos plane numatyti tikslai. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai pagrįstai kyla klausimas, kam tuomet mums apskritai reikalinga Energetikos ministerija, jei nesugebama atstovauti visuomenės interesams?

„Kyla pagrįsta abejonė, ar šioje situacijoje nebuvo pažeistas viešasis interesas. Kokiais kriterijais remdamasis A.Sekmokas skirstė savivaldybėms VIAP paramą? Ar šalies elektros vartotojai galėjo išvengti elektros brangimo, jei lėšos būtų paskirstytos kita tvarka? Dėl to mes – socialdemokratai – kreipsimės į Generalinę prokuratūrą. Energetikos ministerija buvo sukurta tam, kad gintų vartotojų interesus, tačiau iki šiol nematome jokių teigiamų rezultatų, kurie leistų žmonėms sutaupyti. Manau, Ministerijos vadovas A.Sekmokas turėtų prisiimti atsakomybę“, – mano A.Butkevičius.

 

Seimo LSDP frakcijos informacija

Atstovė spaudai Auksė Kontrimienė

Tel. 8 (5)2396327, 865292009

VYKO LSDP MAŽEIKIŲ ir SKUODO RAJONŲ SKYRIŲ RINKIMŲ ŠTABO SUSIRINKIMAS

 

  

   2011 m. lapkričio 8 d.vyko LSDP Mažeikių ir Skuodo rajonų skyrių RINKIMŲ ŠTABO susirinkimas. Susirinkime dalyvavo LSDP Mažeikių raj. skyriaus pirmininkas ir rajono meras Antanas Tenys,  LSDP Mažeikių raj. skyriaus štabo pirmininkas Romas Barauskas, jo pavaduotojas Petras Kekys,  kandidatė į LR Seimą Mažeikių apygardoje Laima Nagienė ir kiti.

Susirinkime dalyvavo LSDP Skuodo skyriaus pirmininkas Juozas Jonikas, LSDP Skuodo skyriaus štabo pirmininkė Daiva Budrienė, jos pavaduotojas Hubertas Rajeckas, štabo skyriaus jaunimo atstovė Vaida Šakalytė ir  kandidatas į LR Seimą  Skuodo – Mažeikių apygardoje Bronislovas Stasiulis.  Buvo aptarti bendri  veiklos ir veiksmų planai, aptartas  viešų renginių grafikas, ruošiantis artėjantiems LR Seimo rinkimams. Susirinkime dalyvavo ir svečias iš Vilniaus – LSDP atsakingasis sekretorius Antanas Valys. Svečias  supažindino su LSDP  RINKIMŲ ŠTABO nutarimais ir reikalavimai.

LSDP Mažeikių skyrius

Zofija Valatkienė

Seimo narės B.Vėsaitės pranešimas: Ministro G.Steponavičiaus įsakymu, vėl tuštės darželių auklėtojų kišenės?

 

Seimo narės B.Vėsaitės pranešimas: Ministro G.Steponavičiaus įsakymu, vėl tuštės darželių auklėtojų kišenės?

Išperėtas, bet „nesutūpėtas“ Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus įsakymas dėl darbo laiko apskaitos ženkliai palengvins savivaldybių darželių auklėtojų pinigines – tokią išvadą daro Seimo narė Birutė Vėsaitė ir Kauno miesto tarybos narė, socialdemokratė Orinta Leiputė, apsilankiusios keliose ikimokyklinėse ugdymo įstaigose Kauno mieste.

„Švietimo ir mokslo ministerija, nesigilindama į auklėtojų darbo sąlygas nepagrįstai mažina etatų skaičių grupėse. Jau iki šio įsakymo įsigaliojimo darželių auklėtojoms buvo sumažinti atlyginimai, jos dirbo tik 0,95 etato. Bet G.Steponavičiui to nepakako. Ministro įsakymas dėl darbo laiko apskaitos dar labiau pablogins auklėtojų materialinę padėtį. Užuot dirbus pilnu etatu, auklėtojoms bus leista dirbti tik 0,91 etato“, –  sako LSDP frakcijos narė B.Vėsaitė.

Pasak Seimo narės, vien Kauno miesto darželių auklėtojų atlyginimams mokėti trūksta apie 10 mln. litų. Kauno miesto tarybos narė O.Leiputė teigia, kad dėl susidariusios situacijos darželiuose tvyro įtampa. Norėdamos išlaikyti pilną darbo krūvį auklėtojos priverstos dirbti keliose grupėse.

„Dėl pastovios ugdytojų kaitos nukenčia darbo kokybė, o tai neigiamai veikia vaikų emocinę būklę“, –  tvirtina O.Leiputė.

Anot politikės, visuose didžiuosiuose miestuose, o Kaunas – ne išimtis, ikimokyklinio ugdymo srityje problemų labai daug – tai ne tik sumažėję atlyginimai, išaugęs darbo krūvis, bet ir vietų trūkumas miegamųjų rajonų darželiuose. Anot O.Leiputės, įsisenėjusią problemą dėl darželių vietų galima būtų spręsti, priešmokyklinio ugdymo grupes perkeliant į mokyklas. Tokiu atveju lopšeliuose-darželiuose atsilaisvintų vietos mažiausiesiems, kurių šiandien darželiai negali priimti.

Apsilankiusios Kauno miesto darželiuose politikės ragina Švietimo ir mokslo ministrą G.Steponavičių peržiūrėti ir pakeisti įsakymą dėl darbo laiko apskaitos.

„Gerbiamas Ministre, mažiems vaikams, ypač lopšelinukams kiekvieno naujo žmogaus pasirodymas grupėje vietoje auklėtojos, prie kurios jie pripratę, sukelia stresą. Ar Švietimo ir mokslo ministerija taupydama ir taip mažai uždirbančių darbuotojų sąskaita siekia, kad mūsų šalies mažieji jau nuo lopšio patirtų stresą? Socialdemokratai įsitikinę, kad toks elgesys nehumaniškas ir darželių personalo, ir auklėtinių atžvilgiu. Ministro įsakymu pažeidžiamas Darbo kodeksas, todėl raginame G.Steponavičių pakeisti įsakymą“, – teigia Parlamentarė B.Vėsaitė.

Atstovė spaudai Evelina Butkutė-Lazdauskienė 

Tel. 2396327, 865048830

Informacinis pranešimas

Gerbiami  bičiuliai,

Norių  pranešti , kad dėl susiklosčiusių  aplinkybių sutrumpinamas LSDP rajoninio skyriaus  darbas.

Bus  dirbama 3 dienas  savaitėje : 

–         Antradienį

–         Trečiadienį   

–         Ketvirtadienį   

                                Darbo  laikas  nuo 9 val. iki  13 val.

Esant reikalui (organizuojant  komiteto posėdžius, štabo susirinkimus, visuotinius susirinkimus)   bus dirbama papildomai, suderinus su skyriaus pirmininku.

Dar noriu pranešti, kas dalyvavote sąskrydyje, Vaidotas paruošė video diskelį. Diskelio su video medžiaga kaina 10 litų. Kas norite įsigyti, prašome užsisakyti pas mane  tel.  8 614 32817; 8616 27944; 8443 35241;  

Šiais telefonais galite skambinti visada esant reikalui.

Pagarbiai,

   Jonė Liaudanskiene

LSDP Mažeikių skyrius